Cui i-ar fi putut trece prin minte sa posteze pe Facebook un sondaj prin care sa intrebe lumea daca poporul evreu este vinovat de moartea lui Iisus?

Raspunsul ar fi cei de la Fox Latin America. Iar acum nu stiu cum sa-si mai ceara scuze pentru gafa comisa.

Un angajat al postului local Fox din America Latina a postat pe pagina de Facebook a televiziunii un sondaj de promovare a unei emisiunii despre Craciun care urma sa fie difuzata de National Geographic.

Cine credeti ca e vinovat de moartea lui Iisus?
a. Pilat
b. Poporul evreu
c. Preotii

Sondajul nu a rezistat foarte mult, el fiind imediat scos de pe site-ul de socializare ca urmare a numarului mare de plangeri venite din partea oamenilor din lumea intreaga.

Purtatorul de cuvant al postului local de televiziune si-a cerut scuze pentru neplacerea creata, mai ales in ceea ce ii priveste pe evrei.

Evident, cei care s-au arătat “șocați” de sondajul respectiv au fost jidanii de la Centrul Simon Weisenthal din Buenos Aires. Tot evident este faptul că nu au fost date publicității reyultatele sondajului, în schimb s-au găsit unii care să sară în apărarea jidanilor exonerându-i de orice vină, pe motiv că cică “nu există argumente istorice” care să ducă la ideea unei vinovății colective a evreilor pentru condamnarea la moarte a lui Iisus Hristos, Mântuitorul nostru.

Au reamintit chiar și de jidănitul Papă Benedict al XVI-lea, care în cartea sa despre Mântuitor, a avut tupeul să îi exonereze pe evrei de vina uciderii lui Iisus.

Celur care nu cunosc, sau care au uitat, le reamintim că în Sfânta Evanghelie după Matei – întregul capitol 27. CE VOR FACE !? ÎL VOR MODIFICA ȘI PE ACESTA !?:

Capitolul 27

1. Iar făcându-se dimineață, toți arhiereii și bătrânii poporului au ținut sfat împotriva lui Iisus, ca să-L omoare.
2. Și, legându-L, L-au dus și L-au predat dregătorului Ponțiu Pilat.
3. Atunci Iuda, cel ce L-a vândut, văzând că a fost osândit, s-a căit și a adus înapoi arhiereilor și bătrânilor cei treizeci de arginți,
4. Zicând: Am greșit vânzând sânge nevinovat. Ei i-au zis: Ce ne privește pe noi? Tu vei vedea.
5. Și el, aruncând arginții în templu, a plecat și, ducându-se, s-a spânzurat.
6. Iar arhiereii, luând banii, au zis: Nu se cuvine să-i punem în vistieria templului, deoarece sunt preț de sânge.
7. Și ținând ei sfat, au cumpărat cu ei Țarina Olarului, pentru îngroparea străinilor.
8. Pentru aceea s-a numit țarina aceea Țarina Sângelui, până în ziua de astăzi.
9. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Ieremia proorocul, care zice: “Și au luat cei treizeci de arginți, prețul celui prețuit, pe care l-au prețuit fiii lui Israel,
10. Și i-au dat pe Țarina Olarului după cum mi-a spus mie Domnul”.
11. Iar Iisus stătea înaintea dregătorului. Și L-a întrebat dregătorul, zicând: Tu ești regele iudeilor? Iar Iisus i-a răspuns: Tu zici.
12. Și la învinuirile aduse Lui de către arhierei și bătrâni, nu răspundea nimic.
13. Atunci I-a zis Pilat: Nu auzi câte mărturisesc ei împotriva Ta?
14. Și nu i-a răspuns lui nici un cuvânt, încât dregătorul se mira foarte.
15. La sărbătoarea Paștilor, dregătorul avea obiceiul să elibereze mulțimii un întemnițat pe care-l voiau.
16. Și aveau atunci un vinovat vestit, care se numea Baraba.
17. Deci adunați fiind ei, Pilat le-a zis: Pe cine voiți să vi-l eliberez, pe Baraba sau pe Iisus, care se zice Hristos?
18. Că știa că din invidie L-au dat în mâna lui.
19. Și pe când stătea Pilat în scaunul de judecată, femeia lui i-a trimis acest cuvânt: Nimic să nu-I faci Dreptului aceluia, că mult am suferit azi, în vis, pentru El.
20. Însă arhiereii și bătrânii au ațâțat mulțimile ca să ceară pe Baraba, iar pe Iisus să-L piardă.
21. Iar dregătorul, răspunzând, le-a zis: Pe cine din cei doi voiți să vă eliberez? Iar ei au răspuns: Pe Baraba.
22. Și Pilat le-a zis: Dar ce voi face cu Iisus, ce se cheamă Hristos? Toți au răspuns: Să fie răstignit!
23. A zis iarăși Pilat: Dar ce rău a făcut? Ei însă mai tare strigau și ziceau: Să fie răstignit!
24. Și văzând Pilat că nimic nu folosește, ci mai mare tulburare se face, luând apă și-a spălat mâinile înaintea mulțimii, zicând: Nevinovat sunt de sângele Dreptului acestuia. Voi veți vedea.
25. Iar tot poporul a răspuns și a zis: Sângele Lui asupra noastră și asupra copiilor noștri!
26. Atunci le-a eliberat pe Baraba, iar pe Iisus L-a biciuit și L-a dat să fie răstignit.
27. Atunci ostașii dregătorului, ducând ei pe Iisus în pretoriu, au adunat în jurul Lui toată cohorta,
28. Și dezbrăcându-L de toate hainele Lui, I-au pus o hlamidă roșie.
29. Și împletind o cunună de spini, I-au pus-o pe cap și în mâna Lui cea dreaptă trestie; și, îngenunchind înaintea Lui își băteau joc de El, zicând: Bucură-Te, regele iudeilor!
30. Și scuipând asupra Lui, au luat trestia și-L băteau peste cap.
31. Iar după ce L-au batjocorit, L-au dezbrăcat de hlamidă, L-au îmbrăcat cu hainele Lui și L-au dus să-L răstignească.
32. Și ieșind, au găsit pe un om din Cirene, cu numele Simon; pe acesta l-au silit să ducă crucea Lui.
33. Și venind la locul numit Golgota, care înseamnă: Locul Căpățânii,
34. I-au dat să bea vin amestecat cu fiere; și, gustând, nu a voit să bea.
35. Iar după ce L-au răstignit, au împărțit hainele Lui, aruncând sorți, ca să se împlinească ceea ce s-a zis de proorocul: “Împărțit-au hainele Mele între ei, iar pentru cămașa Mea au aruncat sorți”.
36. Și ostașii, șezând, Îl păzeau acolo.
37. Și deasupra capului au pus vina Lui scrisă: Acesta este Iisus, regele iudeilor.
38. Atunci au fost răstigniți împreună cu El doi tâlhari, unul de-a dreapta și altul de-a stânga.
39. Iar trecătorii Îl huleau, clătinându-și capetele,
40. Și zicând: Tu, Cel ce dărâmi templul și în trei zile îl zidești, mântuiește-Te pe Tine Însuți! Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, coboară-Te de pe cruce!
41. Asemenea și arhiereii, bătându-și joc de El, cu cărturarii și cu bătrânii, ziceau:
42. Pe alții i-a mântuit, iar pe Sine nu poate să Se mântuiască! Dacă este regele lui Israel, să Se coboare acum de pe cruce, și vom crede în El.
43. S-a încrezut în Dumnezeu: Să-L scape acum, dacă-L vrea pe El! Căci a zis: Sunt Fiul lui Dumnezeu.
44. În același chip Îl ocărau și tâlharii cei împreună-răstigniți cu El.
45. Iar de la ceasul al șaselea, s-a făcut întuneric peste tot pământul, până la ceasul al nouălea.
46. Iar în ceasul al nouălea a strigat Iisus cu glas mare, zicând: Eli, Eli, lama sabahtani? adică: Dumnezeul Meu, Dumnezeul Meu, pentru ce M-ai părăsit?
47. Iar unii dintre cei ce stăteau acolo, auzind ziceau: Pe Ilie îl strigă Acesta.
48. Și unul dintre ei, alergând îndată și luând un burete, și umplându-l de oțet și punându-l într-o trestie, Îi da să bea.
49. Iar ceilalți ziceau: Lasă, să vedem dacă vine Ilie să-L mântuiască.
50. Iar Iisus, strigând iarăși cu glas mare, Și-a dat duhul.
51. Și iată, catapeteasma templului s-a sfâșiat în două de sus până jos, și pământul s-a cutremurat și pietrele s-au despicat;
52. Mormintele s-au deschis și multe trupuri ale sfinților adormiți s-au sculat.
53. Și ieșind din morminte, după învierea Lui, au intrat în cetatea sfântă și s-au arătat multora.
54. Iar sutașul și cei ce împreună cu el păzeau pe Iisus, văzând cutremurul și cele întâmplate, s-au înfricoșat foarte, zicând: Cu adevărat, Fiul lui Dumnezeu era Acesta!
55. Și erau acolo multe femei, privind de departe, care urmaseră din Galileea pe Iisus, slujindu-I,
56. Între care era Maria Magdalena și Maria, mama lui Iacov și a lui Iosi, și mama fiilor lui Zevedeu.
57. Iar făcându-se seară, a venit un om bogat din Arimateea, cu numele Iosif, care și el era un ucenic al lui Iisus.
58. Acesta, ducându-se la Pilat, a cerut trupul lui Iisus. Atunci Pilat a poruncit să i se dea.
59. Și Iosif, luând trupul, l-a înfășurat în giulgiu curat de in,
60. Și l-a pus în mormântul nou al său, pe care-l săpase în stâncă, și, prăvălind o piatră mare la ușa mormântului, s-a dus.
61. Iar acolo era Maria Magdalena și cealaltă Marie, șezând în fața mormântului.
62. Iar a doua zi, care este după vineri, s-au adunat arhiereii și fariseii la Pilat,
63. Zicând: Doamne, ne-am adus aminte că amăgitorul Acela a spus, fiind încă în viață: După trei zile Mă voi scula.
64. Deci, poruncește ca mormântul să fie păzit până a treia zi, ca nu cumva ucenicii Lui să vină și să-L fure și să spună poporului: S-a sculat din morți. Și va fi rătăcirea de pe urmă mai rea decât cea dintâi.
65. Pilat le-a zis: Aveți strajă; mergeți și întăriți cum știți.
66. Iar ei, ducându-se, au întărit mormântul cu strajă, pecetluind piatra.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer