estonia 300x176 Estonia: ofițerilor Waffen SS li se va recunoaște oficial calitatea de ap„r„tori ai patriei internationalMinisterul Ap„r„rii al Estoniei a preg„tit un proiect de lege potrivit c„ruia, soldaților care au luptat Ómpotriva URSS Ón cel de-al doilea r„zboi mondial pentru independența ț„rii le va fi recunoscut„ calitatea de eroi. Adoptarea unui astfel de legi constituie o condiție a acordului de formare a actualei coaliției de guvernare, din care fac parte și naționaliștii. Anterior, astfel de proiecte au fost respinse de fostele guvern„ri, „spre a nu crea disensiuni sociale”.

Ministrul Ap„r„rii, fostul prim-ministru Mart Laar planific„ Ón aceast„ prim„var„ s„ Ónainteze legislativului eston legea potrivit c„reia soldații care au luptat Ómpotriva Uniunii Sovietice vor fi considerați “ap„r„tori ai patriei”, comunic„ portalul Delfi.

Coment‚nd proiectul, consilierul ministrului ap„r„rii Rauno Veri a declarat c„ dezbaterile Ón jurul noului document vor avea loc prim„vara. Potrivit lui, este vorba de ideea promovat„ intens Ón 2005-2006 de cele dou„ partide naționaliste estone: Uniunea Patriotic„ și Res Publica, care mai t‚rziu au fuzionat.

Atunci, cabinetul de miniștri a considerat c„ adoptarea proiectul Ón acea lectur„ ar putea provoca conflicte sociale Óntre persoane care au luptat de o parte și de alta a baricadei. Formațiunile naționaliste au Óncercat s„ promoveze proiectul și anul trecut, dar f„r„ nici un rezultat.

“Acum adoptarea legii este inevitabil„, deoarece acest lucru este convenit Ón documentul de creare a coaliției de guvernare”, consider„ portalul Delfi.

őn comentariile la proiectul de lege se spune c„ persoanele care au luptat Ómpotriva Uniunii Sovietice, au luptat, de fapt, pentru independența Estoniei.

Lupt„tori pentru libertatea Estoniei sunt considerați veteranii celei de –a 20-a diviziune a trupelor SS și alți soldați care au luptat Ón Wehrmacht. Problema recunoașterii meritelor acestora Ón fața patriei este pus„ Ón discuție Ón fiecare an la reuniunile veteranilor SS.

Sursa: antimedia

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares