copyme 300x300 őn Suedia pirateriei i a fost recunoscut statutul de cult religios antisitemGuvernul Suediei a recunoscut oficial Biserica Copysmului – religia a c„rui principiu central este schimbul liber al informației.

Kopimiștii cred c„ schimbul de informații este sf‚nt iar valoarea informației crește Ón m„sura r„sp‚ndirii ei. Simbolurile sfinte ai noii religii sunt combinațiile de taste† Ctrl+C (copy) și Ctrl+V (paste).

Biserica copy-me-ismului a luptat peste un an pentru recunoașterea sa juridic„ Ón Suedia. őn cele din urm„, Ón ajunul Cr„ciunului, guvernului Suediei a recunoscut oficial calitatea sa de religie.

Potrivit studentului filosof Isac Gerson, care este și fondatorul “bisericii”, multor oameni continu„ s„ le fie fric„ de faptul c„ vor ajunge Ón Ónchisoare pentru copierea fișierelor. “Sper c„ Ón numele Copy-me, aceste lucruri se vor schimba”.

Lupta pentru un internet liber și deschis nu este ceva nou pentru Suedia. őn anul 2006, aici funcționeaz„ Partidul Pirațior, care se pronunț„ pentru reformarea legilor cu privire la drepturile de autor și ap„rarea accesului on-line la informații. őn anul 2009, Partidul Piraților a obținut peste 7 la sut„ din voturile suedezilor pentru Parlamentul European.

Site-ul “noului cult religios”†nu a rezistat cantit„ții de vizitatori. Pagina temporar„ a noii religii cheam„ oamenii s„ devin„ copy-me-ști și s„ revin„ Ón pagin„ “c‚nd valurile se vor liniști”.

comentariu rapcea.ro:†probabil c„ deloc ne-‚nt‚mpl„tor, aceast„ nou„ religie a izbucnit Ón Suedia, țara ce i-a oferit azil politic lui Gregorian Bivolaru. Nu ar fi exclus s„ afl„m peste ceva timp c„ marele preot al acestui cult este nimeni altul dec‚t Grieg Bivolaru, autorul și inspiratorul unui num„r record de plagiaturi la liber.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares