Prelevarea de organe pentru transplant poate fi făcută dacă persoana și-a dat acordul în timpul vieții și este înregistrată în Registrul național al donatorilor sau, în lipsa acestuia, cu consimțământul familiei, fiind interzisă vânzarea organelor.

Proiectul noii Legi a Sănătății: Prelevarea de organe pentru transplant, cu acordul din timpul vieții. Vânzarea organelor, interzisă

Proiectul noii Legi a sănătății, pus în dezbatere publică, stabilește cadrul legal privind activitatea de donare și prelevarea de organe, țesuturi și celule de origine umană, în scop terapeutic, precum și de transfuzie sanguină, donarea de sânge și componente sanguine de origine umană.

Astfel, potrivit proiectului de lege, fiecare persoană își poate exprima acordul sau dezacordul informat privind donarea onorifică de organe, celule și țesuturi în vederea transplantului, acesta fiind înscris într-un Registru național al donatorilor.

Prelevarea de organe, țesuturi și celule de origine umană, în scop terapeutic, se poate face de la donatorul în viață care are capacitate de exercițiu deplină, după obținerea consimțământului informat, scris, liber, prealabil și expres al acestora. Prin proiectul de lege este interzisă prelevarea de organe, țesuturi și celule de la persoane lipsite de discernământ.

Pot fi prelevare organe pentru transplant de la donatori decedați care și-au exprimat comsințământul în timpul vieții, printr-un act notarial, și sunt înregistrați în Registrul național al donatorilor de organe, țesuturi și celule.

În lipsa acordului exprimat în timpul vieții, prelevarea de organe, țesuturi sau celule de la o persoană decedată poate fi făcută numai cu consimțământul scris al cel puțin unuia dintre membrii majori ai familiei sau al rudelor, în ordinea prevăzută la articolul 81 din Codul civil.

Pot fi prelevare organe pentru transplant de la donatorul decedat fără activitate cardiacă, la care s-a constatat oprirea cardiorespiratorie iresuscitabilă și ireversibilă, confirmată în spital de doi medici primari. Confirmarea donatorului decedat fără activitate cardiacă se face conform protocolului de resuscitare elaborat de Agenția Națională de Transplant, se mai arată în proiectul de lege.

Totodată, organe pentru transplant pot fi prelevate și de la donator cu activitate cardiacă, dar la care s-a constatat încetarea ireversibilă a tuturor funcțiilor creierului, conform protocolului de declarare a morții cerebrale elaborat de Agenția Națională de Transplant. Declararea morții cerebrale se face de către medici care nu fac parte din echipele de coordonare, prelevare, transplant de organe, țesuturi și celule de origine umană.

Donarea de organe, țesuturi și celule de origine umană nu poate face obiectul tranzacțiilor comerciale. Încălcarea principiului donării voluntare și neremunerate în vederea obținerii unor câștiguri financiare sau a unor avantaje pentru sine sau terți, precum și constrângerea de orice fel a donatorului este interzisă și sancționată.

Activitatea de transplant poate fi finanțată din Fondul național unic de asigurări sociale de sănătate, din bugetul Ministerului Sănătății, din venituri proprii, dar și din contribuția personală a pacientului plătită în mod direct sau printr-un sistem de asigurări voluntare de sănătate, din donații și sponsorizări de la persoane fizice sau juridice, de la organizații neguvernamentale ori de la alte organisme interesate.

De asemenea, într-un capitol special sunt stabilite sancțiuni pentru fapte ce constituie încălcări ale reglementărilor din codul transplantului și transfuziei sanguine, cât și a celor deja prevăzute în actuala legislație.

Normele de aplicare ale “codului donării și utilizării elementelor corpului uman în scop terapeutic” vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Prin ordine ale ministrului Sănătății se vor stabili standardele de acreditare referitoare la operațiunile de donare și transplant, inclusiv standardele pentru registrele de donatori și registrele pentru pacienții trasplantați, cât și standardele și normele privind utilizarea plasmei pentru prepararea farmacologică a produselor plasmatice labile.

Proiectul noii Legi a sănătății a fost pus, miercuri, în dezbatere publică pe site-ul Ministerului Sănătății, casele de asigurări de sănătate private și posibilitatea spitalelor de a se organiza ca unități cu statut de fundație sau chiar de societate comercială fiind printre principalele modificări.

Președintele Traian Băsescu declara recent că noua Lege a sănătății, care modifică din temelii sistemul de sănătate, nu poate fi implementată de la începutul anului viitor sau de la mijlocul anului.

“Ea trebuie dezbătută o lună, două, trei, cât o fi nevoie până obține o masă critică de susținători, trecută prin Parlament într-o formă sau alta – prin asumare sau prin dezbatere în cele două Camere – și trebuie lăsat un timp pentru începerea implementării ei”, a spus Traian Băsescu.

Sursa: mediafax.ro

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer