Femeile care domin„ Ón relație sunt mai predispuse la infidelitate

Femeile care obțin mai des decÓt b„rbații ceea ce vor la sfÓrșitul certurilor sunt mai predispuse spre relații extraconjugale. (Tsapelas, I, HE Fisher, and A Aron (2010) “Infidelity: when, where, why.” IN WR Cupach and BH Spitzberg, The Dark Side of Close Relationships II, New York: Routledge, pp 175-196.)

 

Dezechilibrele Ón educație cresc șansele de infidelitate

őntr-un studiu național din 1996, cercet„torii Forste și Tanfer au descoperit c„ femeile care sunt mai educate decÓt soții lor au mai multe șanse s„ fie infidele și invers, cÓnd b„rbatul e mai educat, sunt mai mici șansele ca femeia s„ Ónșele.

 

Jobul poate face diferența

Indivizii care lucreaz„ Ón afara casei sunt mai predispuși la infidelitate decÓt partenerii lor care lucreaz„ acas„, probabil pentru c„ relațiile și comunicarea cu colegii, superficiale dar pl„cute, dau impresia, prin comparație cu inevitabilele tensiuni conjugale, c„ sunt mai normale. Noutatea Ón combinație cu contactul zilnic e un alt factor de atracție. őntre 42% și 62% dintre indivizi au raportat c„ și-au cunoscut partenerii extraconjugali la job, unii fiind chiar clienți (Glass, 2003; Wiggins & Lederer, 1984).

 

Ritmurile infidelit„ții sunt predictibile

Pentru femei, probabilitatea s„ Ónșele Óși are vÓrful Ón al șaptelea an de c„s„torie, apoi coboar„. La b„rbați probabilitatea scade cam pÓn„ la 18 ani de la c„s„torie, dup„ care crește. Rapoartele terapeuților de cuplu spun c„ infidelitatea sexual„ apare, Ón medie, la șapte ani dup„ debutul relației (Wiggins & Lederer, 1984). Cu cÓt partenerii sunt Óns„ mai tineri, cu atÓt crește riscul infidelit„ții. Perioadele de sarcin„ și cele de dup„ cresc probabilitatea infidelit„ții la b„rbați.

 

Majoritatea b„rbaților infideli pretind c„ au o c„snicie fericit„

56% dintre b„rbați și 34% dintre femeile care și-au Ónșelat cel puțin o dat„ partenerul au raportat c„ au c„snicii fericite și foarte fericite ( Glass and Wright, 1985)

sursa: totb.ro

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares