protest ortodox 300x225 Preo■ii Mitropoliei Moldovei amenin■Ń cu proteste de amploare religie antisitem Preo■ii Mitropoliei Moldovei amenin■Ń cu proteste de amploare ţn cazul ţn care autoritŃ■ile vor adopta Legea Anti-discriminare. ╬ntruni■i, astŃzi, ţntr-o ║edin■Ń la o bisericŃ din Durle║ti, parohii au discutat despre ac■iunile lor de viitor ║i au semnat o peti■ie pe care au transmis-o Ministerului Justi■iei.

Cei 70 de preo■i, care slujesc ţn cadrul Protopopiatului Municipiului Chi║inŃu, spun cŃ s-au ţntrunit la solicitarea enoria║ilor, dar ║i pentru a sus■ine declara■ia mitropolitului Moldovei care a criticat recent inten■ia deputa■ilor de a adopta Legea Antidiscriminare.

Preo■ii amenin■Ń cu proteste de amploare ţn toatŃ ■ara, ţn cazul ţn care nu vor fi auzi■i de autoritŃ■i.

ComentÔnd declara■iile clerului, pre║edintele Parlamentului a dat de ţn■eles cŃ preo■ii ║i-ar face griji ţnainte de vreme, ţntrucÔt proiectul legii antidiscriminare nu a fost definitivat.

Legea antidiscriminare a fost retrasŃ din Parlament primŃvara trecutŃ, dupŃ ce a fost criticatŃ de societatea civilŃ ║i cler, mai ales pentru cŃ ar statua drepturile minoritŃ■ilor sexuale. Proiectul legii se aflŃ ║i acum la ministerul Justi■iei, pentru modificŃri. Republica Moldova s-a angajat sŃ adopte legea antidiscriminare, fa■Ń de UE, ca una din precondi■ii pentru ob■inerea liberalizŃrii regimului de vize.

sursa:áPrime.md

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

┬ę 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares