Politicienii rom‚ni nu se mai identific„ cu poporul. E clar, e cert, e scris negru pe alb pe pancartele tuturor celor care protesteaz„. Cu toate acestea, Puterea și Opoziția se fac c„ nu le v„d, se fac c„ nu-i aud pe protestatari. Fiecare tab„r„ are felul ei aparte de a se face c„ plou„.

Cei de la Putere nu ies Ón faț„ cu declarații sper‚nd c„ poate, poate, Ónc„lzirea global„ nu le va juca feste de aceast„ dat„ și va da o ninsoare care va Óndemna lumea s„ plece acas„. Puțin probabil acest lucru, protestele nu au loc doar la Predeal, ele au loc Ón toat„ țara.

 

 

 

Opoziția, Ón schimb, adopt„ o tactic„ diferit„. Ei se pun Ón fața mulțimii, se infiltreaz„ Ón interiorul ei, stau prin spate, doar, doar s„ fie și ei acolo, s„ aib„ argumentul c„ au ieșit Ón strad„ pentru dreptate. Dreptatea lor, desigur. C‚nd pancartele se adreseaz„ clar Ómpotriva clasei politice, politicienii noștri au o abilitate cameleonic„ de a se transforma Ón cet„țeni de r‚nd, oameni din popor, oameni c„rora le-a ajuns.

Cu toții, Ómbr„cați mai popular(nu dup„ port), Óncearc„ s„ devin„ omul din mulțime, dar greșeala lor este c„ se pun doar Ón hainele rom‚nilor, nu și Ón pielea lor. Cum poți avea biroul la Palatul Cotroceni și s„ spui c„ Ói Ónțelegi pe rom‚ni? Cum poți veni de la Strasbourg și s„ spui c„ așa nu se mai poate? Cum poți s„ mergi Ón Parlament la fel de des ca rom‚nii Ón concediu și s„ spui c„ tu ești alesul lor, c„ tu Ói reprezinți?

 

Sunt Óntreb„ri și g‚nduri firești. Le are Ón cap orice rom‚n, fie c„ are drept de vot sau nu. Rom‚nul de r‚nd nu caut„ r„spunsul pentru a nu fi din nou dezam„git la realizarea faptului c„ actual„ clas„ politic„ este cea Ómpotriv„ c„reia s-a revoltat și Ón ’89, iar acum trebuie s„ o ia din nou de la cap„t.

Sursa: zigzagonline.ro

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares