RUGACIUNE: Ridica Doamne barbati vrednici

Rugaciunea ortodocsilor pentru un ales al lui Dumnezeu

Deoarece un duh rău plutește peste țara noastră și vrăjmașii din afară și dinlăuntrul ei lucrează cu vrăjmașul cel mare pentru nefericirea neamului românesc, propunem această rugăciune care să se rostească în fiecare Miercuri și Vineri și la fiecare Sfântă Liturghie. Iar cei ce au mai multă râvnă pentru țară și neam, s-o zică zilnic, atât în țară, cât și în afara hotarelor, oriunde un Român trăiește și se roagă pentru Biserică, țară și neamul lui. Faceți să ajungă această rugăciune la toți frații și surorile voastre în Domnul.

În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin !

Prea Sfântă Treime, Părinte, Fiule și Duhule Sfinte, certat-ai neamul acesta al nostru cu secetă, boli și pierderea avuției naționale. Au flămânzit copiii Tăi, Doamne, au pierit bătrânii de mustrarea Ta și rodul grânelor și al muncii noastre s-a uscat sau a putrezit prin mânia Ta. În multe feluri ai mustraț Stăpâne, pe poporul Tău, pe tineri și pe bătrâni, pe voinici și pe copilandri, căci toți am greșit înaintea Ta și ne-am abătut, am călcat poruncile Tale și de dreptatea Ta nu ne-am adus aminte. S-a umplut paharul răbdarii Tale și răuțătile noastre s-au înmulțit mai mult decât grindina și seceta cu care ne-ai cercat. Ca niște fii rătăcitori ne-am îndepărtat de Tine, dar azi ne întoarcem asemenea Fiului risipitor și strigăm către Tine din adâncul inimii noastre îndurerate: Dumnezeul părinților noștri, care ai trimis harul și pacea Ta peste înaintașii noștri și precum în vremurile grele ale neamului nostru ai ridicat la nevoie bărbați vrednici care au luat pe umerii lor greutățile poporului, așa ridică și acum un bărbat cu suflet mare, gata de orice sacrificiu prin care să se răscumpere păcatele poporului nostru înaintea Ta, Stăpâne.

Dă-i harul Tău, pune în el virtuțile cerești pe care le dai celor care te iubesc pe Tine și dă-i binecuvântarea Bisericii Tale întemeiate pe sângele iubitului Tău Fiu.

Fă-l pe dânsul fiu adevărat al Bisericii Ortodoxe, binecuvântat de ierarhi și iubit de popor că, deplin luminat cu lumina cunoștinței Tale să ducă neamul acesta al Tău, Doamne, pe drumul salvării din necazurile în care propriile păcate l-au scufundaț spre soarele Dreptății, Răsăritul cel de Sus, Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos.

Sfântă Maică a lui Dumnezeu, ajută neamul și țara noastră! Toate puterile cerești, apărați pământul țării noastre de năvălirile vrăjmașului văzut și nevăzut. Toți sfinții, rugați-vă lui Dumnezeu pentru noi!

adaptare după Rugăciune pentru Anul Acesta(2001),
a Părintelui Gheorghe Calciu Dumitreasa

 

loading...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *