Peste 100 de mii de persoane au ieșit pe str„zile Budapestei, s‚mb„t„, 21 ianuarie, pentru a-și exprima susținere faț„ de prim-ministrul Victor Orban, comunic„ agenția France-Presse.

budapesta 300x199 Budapesta: 100 de mii de persoane au protestat Ómpotriva Uniunii Europene eurosceptic őn ultimul timp, guvernul Orban a fost criticat dur de c„tre Uniunea European„ pentru noua constituție care a intrat Ón vigoare Óncep‚nd cu 1 ianuarie 2012. őn opinia birocrației UE, noile prevederi al legii fundamentale pericliteaz„ stabilitatea financiar„ a ț„rii și independența sistemului judec„toresc.

UE a cerut autorit„ților ungare s„ elimine aceste Ónc„lc„ri timp de o lun„. őn caz contrar, Ómpotriva Ungariei ar putea fi aplicat sancțiuni. La r‚ndul s„u, Orban a declarat c„ este gata s„ pun„ Ón discuție punctele sensibile din noua Constituție.

Demonstrația a fost organiazat„ s‚mb„t„ de c„tre partidul Fidesz. Participanții la miting au fluturat steagurile naționale ale Ungariei și au purtat pancarte prin care cer Uniunii Europene s„ respecte suveranitatea Ungariei.

Dup„ cum observ„ BBC News, organizatorii și-au propus s„ demonstreze c„ sunt Ón stare s„ scoat„ Ón strad„ un num„r mai mare de oameni dec‚t opoziția. La 2 ianuarie 2012, la protestele opoziției au participat peste 70 de mii de persoane.

polonia 300x224 Dreapta polonez„ se solidarizeaz„ cu autorit„țile Ungariei eurosceptic tot la 21 ianuarie, naționaliștii polonezi au organizat o acțiune de solidaritate cu Ungaria Ón mai multe orașe din Polonia, printre care Varșovia, Poznan, Gdansk. Cea mai important„ acțiune a avut loc la Varșovia, Ón fața ambasadei Ungariei, la care au participat 200 de persoane.

Participanții la miting au scandat “Tr„iasc„ Ungaria!” și “Tr„iasc„ Polonia!”. Manifestanții au c‚ntat imnul Ungariei și al Poloniei. La sf‚rșitul acțiunii, a fost ars steagul Uniunii Europene.

őn Polonia, mass-media procomuniste au adoptat o poziție opus„ autorit„ților Ungare, iar presa conservatoare susține actuala putere din Ungaria.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer