Curtea Internațional„ de la Haaga a scutit Germania de obligația de a pl„ti compensațiile pentru represiunile ale regimului nazist. őn 2008, guvernul Germaniei s-a adresat Curții de la Haaga pentru a contesta cererile unor cet„țeni italieni care ar fi suferit de pe urma regimului lui Hitler. őn pl‚ngere sunt vizate evenimentele din septembrie 1943 – mai 1945 de pe teritoriul italian ocupat de trupele germane.

hitler copil 300x237 Curtea Internațional„ de la Haaga a scutit Germania de plata compensațiilor victimelor nazismului international őn noiembrie 2008, őnalta Curte de Casație din Italia a satisf„cut cererea a nou„ rude a doi† locuitori ai satului Civitella, care au fost executați de soldații germani Ón 1944. Potrivit deciziei instanței, autorit„țile Germaniei trebuiau s„ pl„teasc„ italienilor un milion de euro, transmite Interfax.

őn același proces s-au al„turat și grecii, care au Óncercat s„ primeasc„ compensații pentru asasinarea rudelor sale Ón iunie 1944 Ón satul grecesc Distomo. Italia a permis atacarea Germaniei prin intermediul instanțelor sale de judecat„.

Germania a refuzat s„ achite desp„gubirile și s-a adresa Curții de la Haaga, pentru a verificat dac„ astfel de procese corespund normelor internaționale. Guvernul german a cerut stabilirea dac„ poate o persoan„ fizic„ poate ataca Ón instanța de judecat„ național„ guvernul altui stat. Curtea Internațional„ a adoptat o decizie favorabil„ Germaniei.

Anterior, Italia a Óncercat s„ conteste acțiunile p„rții germane, dar contestația italienilor la Curtea Internațional„ a fost respins„ Ón iulie 2010. Autorit„țile Italiei au Óncercat s„ demonstreze c„ Ón cazul dat era vorba de o crim„ Ómpotriva umanit„ții, iar Germania nu se poate eschiva de la r„spundere. Cu siguranț„, hot„r‚rea Curții de la Haaga constituie un precedent judiciar, care va pune cap„t practicilor sioniste de extorcare a Germaniei pentru vinov„ția Holocaustului nazist.

sursa: antimedia.info

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares