Iranul va reduce livr„rile de petrol c„tre unele state din Uniunea European„. Despre aceasta a comunicat s‚mb„t„, 4 februarie, ministrul al petrolului Rostam Gasemi.

petrol iran Iranul va opri livr„rile de petrol c„tre unele state din UE noua ordine mondiala “Indiscutabil,† vom reduce livr„rile de petrol Ón unele state europene. őn privința altor state din Europa, vom lua decizii ceva mai t‚rziu”, a spus el.

Proiectul de lege, care presupune diminuarea exportului petrolului Ón Uniunea European„, a fost inițiat„ drept r„spuns la decizia miniștrilor afacerilor externe ale Uniunii Europene cu privire la introducerea embargo asupra importurilor hidrocarburilor din Iran. †Acest pas presupune interzicerea Óncheierii unor noi contracte, precum și prelungirea celor existente, asupra livr„rii Ón statele UE a petrolului iranian. őn pofida acestei decizii, acordurile Óncheiate anterior r„m‚n a fi valabile. Embargoul propriu-zis urmeaz„ s„ fie introdus oficial Óncep‚nd cu 1 iulie 2012, iar p‚n„ la aceast„ dat„, toate contractele trebuie s„ fie Óntrerupte, transmite ITAR-TASS.

Anterior, Rostam Gasemi a subliniat c„ decizia statelor Uniunii Europene de a introduce embargo asupra importului petrolului iranian nu va crea niciun fel de probleme pentru Iran.

“Iran dispune de alte piețe desfacere și embargoul Uniunii Europene nu ne creeaz„ nici un fel de dificult„ți”, a subliniat ministru, amintind c„ UE import„ 20 la sut„ din petrolul iranian. “Potrivit planurilor actuale ale ministerului petrolului, Ón scurt timp vom Ónceta livr„rile de petrol c„tre unele state europene”, a declarat el.

sursa: antimedia.info

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares