referendums 300x219 Letonia: majoritatea zdrobitoare a letonienilor au votat Ómpotriva oficializ„rii limbii ruse international Conform†site-ului oficial al Comisiei Electorale Centrale†din Letonia, c„tre orele 24.00, peste 77,55 la sut„ din aleg„torii letoni au pledat PRET! (Ómpotriv„) introducerii limbii ruse Ón calitate de† a doua limb„ oficial„. Pentru oficializarea limbii ruse au votat 22,31 la sut„ din aleg„tori.

Referendumul a avut loc Ón ziua de s‚mb„t„, 18 februarie. Proiectul de lege, care prevede oficializarea limbii ruse al„turi de limba leton„ a fost propus de c„tre organizația «Родной язык» și partidul “Letonia Unit„”, care a reușit s„ colecteze peste 180 de mii de semn„turi Ón favoarea organiz„rii plebiscitului.

őn pofida unei campanii active, ultima inițiativ„ a populației rusofone de a oficializare a limbii ruse a eșuat Ón pofida faptului c„ 40 la sut„ din populație este vorbitoare de limba rus„.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares