stefan balti 300x200 Capitala de nord a ■Ńrii interzisŃ pentru gay? minoritati FŃrŃ homosexuali la BŃl■i.áCapitala de nord a ■Ńrii ar putea deveni oázonŃ interzisŃ pentru gay. Un proiect de decizie ţn acest sens figureazŃ pe ordinea de zi a ║edin■ei de astŃzi a Consiliului Municipal BŃl■i.

Prin acest proiect, Consiliul din BŃl■i declarŃ teritoriul municipiului dreptázonŃ de sus■inere deosebitŃ a Bisericii Ortodoxeádin Moldova. TotodatŃ, de║i inten■ia legislativŃ recunoa║te ţnsemnŃtatea ║i rolul primordial al Bisericii Ortodoxe, proietul prevede cŃ ţn aceastŃ zonŃ va fiáinterzisŃ propaganda agresivŃ a orienta■iei sexuale netradi■ionale.

╬n acest sens, cu scopul sus■inerii ini■iativei date va fi lansat un apel cŃtre alte autoritŃ■i publice ║i asocia■ii ob║te║ti.

sursa:áPublikaTV

┬ę 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer