Am primit de la unul dintre cititorii blogului linkul c„tre o prezentare grafic„ computerizat„ a proiectului Catedralei M‚ntuirii Neamului, realizat„ probabil de c„tre proiectanții ansamblului arhitectural.

Am r„mas surprins s„ descop„r – vizion‚nd proiectul, noi detalii “ornamentale” ce au ca inspirație – sau sunt teribil de asem„n„toare cu simboluri din ocultismul indian, yoghin Ón special.

Spre exemplu, in curtea Catedralei, am descoperit c„ va exista Ón centrul acelei alei Ón form„ de curce celtic„, Ón interiorul spațiului delimitat Ón forma yantrei Shambalei, o construcție de tip stupa (un fel de piramid„ circular„, pe 3 nivele), cu bindu (punctul central) extrem de bine precizat.

Spre comparație, uitați cum arat„ o stupa tradițional„, din Khatmandu.

Sau simbolul ShriYantrei, Ón reprezentarea sa arhitectural„, tridimensional„.

őn interior, chiar la intrarea Ón Catedrala, ne ‚nt‚mpin„ de pe mozaic simbolul schițat al unei yantre cu 8 petale, cu bindu (puncte focar) bine definite central și circular (Óntre petale), exact ca Ón simbolul swasticii tradiționale indiene, Ónconjurat desigur de cele 3 cercuri de protecție magic„…

 

Iat„ și Swastika tradițional„ indian„, pentru comparație. Remarcați †sensul de “rotație” al “petalelor” din Caterdal„… prietenii știu de ce…:

Apoi, reg„sim Ón diverse alte s„li din cadrul ansmblului de cl„diri (sala Polivalent„ Sf‚ntul Andrei, spre exemplu), o alt„ yantra, cu toate elementele ei (cele 8 petale, dou„ p„trate suprapuse la 90%, cadrul exterior cu cele 4 porți, etc).

Spre comparație, iat„ o yantra asem„n„toare desenului de mai sus. Remarcați elementele comune (p„tratul exterior cu cele 4 porți, cele dou„ p„trate interioare suprapuse la 90%, cele 16 puncte figurate Ón interiorul cercului – simboliz‚nd cele 16 silabe ale mantrei secrete a lui Tripura Sundari, etc.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoi, reg„sim Ón mai multe locuri simbolul yantrei Sahasrara chakra, stilizat„.

Iat„ cum este reprezentat„ aceasta tradițional„, spre comparație:

Ar mai fi multe elemente ce nu țin Ón nici un caz de tradiția ortodox„ creștin„, astfel c„ m„ Óntreb (pe bun„ dreptate), S-AU TERMINAT CUMVA RESURSELE SPIRITUALE ALE ORTODOXIEI, DE AU SIMȚIT NEVOIA ACEȘTI “ARHITECȚI” S√ PREIA ELEMENTE DIN ESOTERISMUL INDIAN ?! CA S√ AJUNGI LA M¬NTUIREA PRIN HRISTOS, AI NEVOIE DE YANTRELE SHAMBALEI ȘI SAHASRAREI ?

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer