BUCURESTI - 27 februarie 2012

Comunicat tip General in Educatie / CulturaONGSocial

Scrisoare deschisă a Federației Organizațiilor Ortodoxe Pro-vita din România adresată ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului, ministrului muncii, familiei și protecției sociale, Guvernului României, Senatului și Camerei Deputaților, inspectorilor școlari, cadrelor didactice, directorilor de școli, educatorilor, părinților și tuturor reprezentanților societății civile

 

Federația Organizațiilor Ortodoxe Pro-vita din România își exprimă dezacordul față de organizarea, în mai multe instituții de învățământ preuniversitar și universitar din București, a unor acțiuni de familiarizare a tinerilor cu istoria minorităților sexuale ( LGBT Lesbiene-Gay-Bisexuali-Trans). Desfășurate pe tot parcursul lunii februarie 2012 de către organizația non-guvernamentală ACCEPT , manifestările sunt găzduite, printre altele, de „Facultatea de Jurnalism și Științele Comunicării”, „Facultatea de Sociologie și Asistență Socială” din cadrul Universității București, precum și de Colegiul Național Bilingv „George Coșbuc” din capitală.

Considerăm că organizarea, în școlile din România, a unor astfel de activități reprezintă un precedent deosebit de grav, cu atât mai mult cu cât învățământul de stat este finanțat din banii tuturor părinților care nu doresc să-și expună copiii propagandei homosexualilor.

Astăzi, fenomenul homosexualității se răspândește din ce în ce mai repede în rândul tinerilor, fie prin organizare unor manifestații publice care susțin că acest păcat strigător la cer este un „drept” al omului ce nu trebuie să fie încălcat, fie prin presiunile unor organizații de tipul „ACCEPT” care solicită legalizarea căsătoriilor între persoane de același sex, precum și a adopțiilor în vederea întemeierii unei „familii”. Ce se întâmplă, însă, cu adevărata familie, cea creștină, celula Bisericii? Aceasta este grav afectată, căci scopurile căsătoriei sunt total denaturate.

În Vechiul Testament stă scris „să nu te culci cu bărbat ca și cu femeie; aceasta este spurcăciune” (Levitic 18, 22) și tot aici este prezentat cazul celor două cetăți Sodoma și Gomora care au pierit din cauza acestor pervertiri ale făpturii umane (Fac. 19, 4-28). Păcatul acesta poarta și numele de sodomie, după denumirea cetății în care a fost săvârșit (Sodoma).

De asemenea, în Noul Testament, mai precis în Epistola către Romani a Sfântului Apostol Pavel, capitolul 1, versetele 26-27, avem precizată clar pedeapsa pentru acest păcat: „Pentru aceea, Dumnezeu i-a dat unor patimi de ocară, căci și femeile lor au schimbat fireasca rânduială cu cea împotriva firii. Asemenea și bărbații, lăsând rânduiala cea după fire a părții femeiești, s-au aprins în pofta lor unii pentru alții, bărbați cu bărbați, săvârșind rușinea și, luând în ei răsplata cuvenită rătăcirii lor.”

Conform doctrinei oficiale a Bisericii Ortodoxe Române, „sodomia, adică desfrâul împotriva firii, precum și impiedicarea cu știință a zămislirii de prunci și lepădarea lor” constituie păcate de moarte (strigătoare la cer).

Într-o țară cu o populație majoritar ortodoxă, păcatul homosexualității a ajuns prilej de sărbătoare și dezbateri publice, și nu oriunde, ci în școli și licee, sub ochii copiilor, părinților și dascălilor noștri. Și, deși se duc lupte grele pentru eliminarea orelor de religie din curricula școlară (pe cine oare deranjează acestea?), păcatul sodomiei este privit cu indulgență, de teama acuzațiilor de discriminare.

Ce informații li se inoculează tinerilor noștri studenți, aflați la vârsta când își pot întemeia o familie? Pentru ilustrare, iată cum se intitulează una dintre activitățile susținute pe data de 11 februarie, sub titulatura „Spiritualitate și sexualitate”, avându-i ca protagoniști pe Maria Irod și Florin Buhuceanu: „Relația cu Dumnezeu e o piedică pentru identitatea ta ca gay, lesbiană, bisexual/ă sau persoană trangender? Este o oportunitate? E irelevant?”, în timp ce o altă activitate programată pentru data de 23 februarie, la Facultatea de Sociologie, are ca temă „Cine (ne) definește familia?”. De asemenea, ziua de 27 februarie este rezervată unei discuții libere, cu tema Reflectarea persoanelor LGBT (lesbiene, gay, bisexuali, persoane trans) în presa românească – „întâlnire la care sunt invitați să participe jurnaliști din presa scrisă, online, radioul și televiziunea publice.”

Încălcări ale prevederilor legale

Art. 4, alin. 2 din Tratatul asupra Uniunii Europene impune promovarea valorilor unui stat membru drept componentă a identității naționale. Astfel, minorităților sexuale nu le este permis să încalce principiile educației copiilor și tinerilor, consfințite în dispozițiile art. 43 și 44 din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului„Copiii au dreptul de a se bucura de cea mai bună stare de sănătate pe care o pot atinge și de a beneficia de serviciile medicale și de recuperare necesare pentru asigurarea realizării efective a acestui drept” (art. 43)„Copiii au dreptul de a beneficia de un nivel de trai care să le permită dezvoltarea fizică, mintală, spirituală, morală și socială” (art. 44).

De asemenea, Legea nr. 272/2004 prevede obligații concertate pe care le au instituțiile publice ale statului, împreună cu părinții, privind dezvoltarea sănătoasă mentală și fizică a copilului. Aceste instituții, definite de lege,  sunt: Administrația publică locală, Servicii județene de protecția copilului, Biserica, Poliția, Servicii Medicale. Acceptarea încălcării din partea acestor instituții a normelor care trebuie să garanteze în primul rând sănătatea fizică a copiilor noștri constituie infracțiuni grave de perversiune sexuală (art. 201 Cod penal în vigoare în prezent) și corupție sexuală (art. 202 Cod penal).

Totodată, Legea educației naționale prevede, la art. 7, alin. 1 că “în unitățile, în instituțiile de învățământ și în toate spațiile destinate educației și formării profesionale sunt interzise activitățile care încalcă normele de moralitate și orice activități care pot pune în pericol sănătatea și integritatea fizică sau psihică a copiilor și a tinerilor, respectiv a personalului didactic, didactic auxiliar și nedidactic.”

Având în vedere cele expuse mai sus, solicităm tuturor factorilor de răspundere respectarea atentă a legilației în vigoare și interzicerea imediată a susținerii acestor activități în spațiile publice, mai cu seamă în unitățile de învățământ care sunt destinate formării caracterelor morale și nu experimentelor de pervertire satanică a tinerilor!

 

Despre Asociatia Pro-Vita

Federația Organizațiilor Ortodoxe Pro-Vita din România a luat ființă pentru conjugarea eforturilor tuturor organizațiilor din România care recunosc învățătura de credință ortodoxă cu privire la venirea pe lume a persoanei umane, la vocația parentală și la păcatele împotriva acestora, în vederea apărării și promovării în întreaga societate a acestei învățături, cât și pentru sprijinirea materială și morală a familiilor și persoanelor care caută să o pună în practică.

Citeste mai mult: „Luna istoriei LGBT” în școlile românești – propagandă ideologică pentru auto-distrugerea tinerilor

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer