MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

CABINET MINISTRU

Str. CristianPopisteanu nr.1-3, Sector 1, București, Telefon: 021.30.72.690, Fax: 021. 312.49.16

Invitație

 

In perioada următoare, Ministerul Sănătății va demara o serie de consultări pentru elaborarea noului proiect legislativ privind organizarea și funcționarea sistemului sanitar, dar și pentru revizuirea pachetului de servicii de bază acordat asiguraților.

Având în vedere importanța socială a acestor reglementări, precum și interesul manifestat de toate structurile sociale, considerăm necesară implicarea acestora în stabilirea măsurilor de reorganizare ale sistemului în vederea rezolvării principalelor probleme cu care acesta se confruntă, respectiv dezechilibrul financiar și nivelul nesatisfăcător al calității serviciilor medicale.

Pentru realizarea acestor deziderate, Ministerul Sănătății propune următoarele etape de parcurs:

>       Constituirea unui comitet consultativ format din reprezentanți ai principalelor instituții și organizații interesate în organizarea sistemului sanitar: Ministerul Sănătății, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România, Colegiul Farmaciștilor din România, Colegiul Medicilor Dentiști din România, Ordinul Asistenților Medicali din România, Comisia Prezidențială, sindicate reprezentative la nivel național, asociații ale pacienților reprezentative la nivel național, alți reprezentanți ai societății civile;

>       Constituirea unui grup de lucru format din experți în domeniu, reprezentanți ai organizațiilor care au atribuții în domeniul sănătății;

>      Desfășurarea unei serii de întâlniri cu reprezentați ai societății civile, ai comisiilor de specialitate din Parlamentul României, precum și ai partidelor parlamentare, cu scopul de a cunoaște așteptările pe care societatea le are de

la acest proces de reorganizare, dar și propunerile care ar putea duce la satisfacerea acestora;

>       Evaluarea deficiențelor generate de actualele prevederi legislative;

>       Elaborarea proiectului de lege de către grupul de lucru, pe baza datelor menționate mai sus, într-un interval de maxim 6 luni;

>       Punerea în dezbatere publică a proiectului legislativ timp de 30 zile;

>       Înaintarea proiectului legislativ către Guvern, și către Parlamentul României pentru dezbatere pentru aprobare;

Pentru conturarea noii configurații a proiectului legislativ, Ministerul Sănătății propune, spre consultare, următoarele teme majore:

>       Reorganizarea sistemului de asigurări de sănătate obligatorii și voluntare și revizuirea pachetului de servicii de bază acordat asiguraților în conformitate cu propunerile experților NICE;

>       Modalități de realizare a echilibrului financiar și asigurarea accesibilității echitabile la servicii medicale;

>       Reorganizarea unităților spitalicești;

>       Dezvoltarea sistemului de asistență medicală de urgență;

>       Reorganizarea sectorului de asistență medicală primară pentru creșterea rolului acestuia în cunoașterea stării de sănătate a populației, prevenirii îmbolnăvirilor, precum și a rolului de filtru în fața asistenței medicale de specialitate;

>       Evaluarea și controlul calității serviciilor medicale;

>       Orice altă problemă pe care partenerii de dialog o vor considera importantă în vederea reorganizării cu succes a sistemului de sănătate;

Modalitatea de colaborare:

> Organizarea dezbaterilor cu reprezentații tuturor instituțiilor/organizațiilor implicate sau interesate în acest proiect, pe baza propunerilor înaintate conform machetei:

Probleme

Propuneri

Argumentari

 

-         Utilizarea unei astfel de machete ne va permite prelucrarea mult mai facilă a materialelor colectate în vederea utilizării acestora la elaborarea proiectului legii;

-         Pentru buna organizare și desfășurare a dezbaterii, fiecare participant va nominaliza maximum 3 reprezentanți;

-         Programul și chestionarele de dezbateri vor fi postate pe pagina de web a Ministerului Sănătății, www.ms.gov.ro, până miercuri, 25 ianuarie 2012

>       Publicarea pe pagina de web a Ministerului Sănătății, www.ms.gov.ro a propunerilor rezultate din dezbateri;

>       Informarea periodică a cetățenilor, prin mijloacele de informare media, asupra derulării procesului de elaborare a legii;

RITLI Ladislau,

MINISTRU

                            APROB,

                                                                                                                      SECRETAR DE STAT 

                                                                     VASILE CEPOI

CALENDAR DE CONSULTARE

pentru elaborarea noului proiect legislativ privind organizarea și funcționarea sistemului sanitar și pentru revizuirea pachetului de servicii de bază acordat asiguraților

 

Nr. Crt.

Invitați – Instituție/Organizație

Data/ora
Colegiului Medicilor din România,Colegiului Medicilor Dentiști din România,Colegiului Farmaciștilor din România

Colegiul Psihologilor dinRomania

Ordinului Asistenților Medicali și Moașelor din România

26.01.2012,ora 15.00
Confederații sindicale reprezentative la nivel național (Confederația Națională Sindicală “CNS Cartel ALFA”, Confederația Sindicatelor Democratice din România, Blocul Național Sindical, Confederația Națională a Sindicatelor Libere din România – Frăția, Confederația Sindicală Națională MERIDIAN) 31.01.2012, ora 15.00
 1.  
Asociația Română a Producatorilor Internationali de Medicamente (ARPIM), Asociatia Producatorilor de Medicamente Generice din România( APMGR), Asociatiei Distribuitorilor de Medicamente din Romania(ADMR). 01.02.2012, ora 15.00
 1.  
Asociații reprezentative ale pacienților (Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România – COPAC, Alianța Națională pentru Boli Rare, Asociația Pacienților cu Afecțiuni Hepatice din România, Asociația Transplantaților din România, Federația Asociațiilor Diabeticilor din România, Federația Asociațiilor Bolnavilor de Cancer din România, , Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA – UNOPA). 02.02.2012, ora 15.00
 1.  
Confederații patronale reprezentative la nivel național (Patronatul Național Român, Confederația Patronală din Industrie, Servicii și Comerț, Confederația Națională a Patronatului Român, Consiliul National al Patronilor din România, Consiliul National al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România, Uniunea Generală a Industriașilor din România, Uniunea Națională a Patronatelor cu Capital Privat din România) 8.02.2012, ora 15.00
 1.  
Organizații reprezentative ale societății civile: Alianta pentru Sanatate din Romania, Asociația Academia de Advocacy, Federația Națională a Pensionarilor din România, Societatea Nationala de Medicina Familiei, Federatia “Solidaritatea Sanitara” din Romania, Asociația Națională pentru protecția Consumatorilor și Promovarea Programelor și Strategiilor din România, Societatea Academică din Romania, Federația Patronatelor Farmaceutice din Romania, Asociatia Femeilor Antrepenor 9.02.2012, ora 15.00
Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare dinRomania– UNSAR 13.02.2012, ora 15.00
 1.  
Academia de Stiințe Medicale din RomâniaUMF “Carol Davila” BucureștiUMF ”Iuliu Hațieganu”Cluj-Napoca

UMF “Grigore T. Popa”Iași

UMF “Victor Babeș” Timișoara

UMF Tîrgu Mureș

UMFCraiova

Universitatea “Ovidius”Constanța

Universitatea Dunărea de Jos Galați

Universitatea “Vasile Goldiș”Arad

Universitatea “Petre Andrei”Iași

Universitatea “Titu Maiorescu” București

Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu

Universitatea “Transilvania”Brașov

Universitatea din Oradea

14.02.2012, ora 15.00
Asociația Spitalelor din România-Spitalul Universitar de Urgenta Bucuresti-Institutul Clinic Fundeni

-Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti

-Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii “Grigore Alexandrescu”

-Spitalul Clinic de Urgenta “Sfantul Ioan Bucuresti”

-Spitalul Clinic De Urgenta “Bagdasar-Arseni”, Bucuresti

-Spitalul Clinic De Urgenta “Sf. Pantelimon”, Bucuresti

-Spitalul Clinic Sfanta Maria, Bucuresti

-Spitalul Clinic de Urgențe Oftalmologice din București

-Spitalul Clinic Judetean de Urgente Sf. SpiridonIasi

-Spitalul Clinic Judetean de UrgentaCluj-Napoca

-Spitalul Clinic Judetean de UrgentaTimisoara

-Spitalul Clinic Judetean de UrgentaCraiova

-Spitalul Clinic JudeteanConstanta

-Spitalul Clinic de Psihiatrie SocolaIasi

15.02.2012, ora 15.00
 1.  
AMCHAM  RomâniaAsociatia “Local American Working Group” – LAWG 16.02.2012, ora 15.00
 1.  
Asociația Orașelor din România, Asociația Municipiilor din România 21.02.2012, ora 15.00
 1.  
Uniunea Națională a Consiliilor Județene din România 22.02.2012, ora 15.00
 1.  
Asociația Comunelor din România 23.02.2012, ora 15.00
 1.  
Comisiile de specialitate reunite ale Parlamentului României Camera Deputaților și Senat – 28.02.2012
 1.  
Structurile de specialitate ale formațiunilor politice 29.02.2012, ora 15.00
 1.  
Alte asociații/organizații/instituții care au solicitat participarea 01.03.2012, ora 15

 sursa: http://www.ms.ro/?pag=224

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer