S„pt„m‚na aceasta, tribunalul orașului Lillie a anunțat sentința unui oarecare cet„țean Jean-Pierre S. (numele complet nu este comunicat), condamnat pentru propaganda nazismului și antisemitismului.

nazist 300x200 Un francez a fost condamnat pentru Ónființarea unui muzeu dedicat celui de al Treilea Reich antisitem Locuitorul orașului Meteren, din nordul Franței, Ón regiunea Pas-de-Calais, a organizat Ón propria cas„ “Muzeu Gloriei Celui de-al Treilea Reich” cu un num„r mare de exponate. őn afar„ de aceasta, Jean-Paul a creat un site neonazist care purta sloganul “Iubesc și servesc” (“aime et sers”).

Experții poliției, care au studiat timp de c‚teva luni blogul nazistului au identificat, potrivit procurorului Olivia Thiel, note de genul: “Rasa evreiasc„ se afl„ pe treapta inferioar„ a dezvolt„rii umane. Evreii sunt asemenea unor bacterii, Ómpotriva c„rora unica soluție este antisemitismul”.

őn pofida faptului c„ Jean-Paul †S. nu a fost supus Ón trecut urm„ririi penale, numele acestuia este cunoscut poliției:† acesta fusese reținut la Bruxelles pentru participarea la un acțiune de protest neautorizat„, organizatorii c„rora se pronunțau Ómpotriva islamiz„rii Europei.

Amatorul celui de-al Treilea Reich este un activist al „Mișc„rii Național-Socialiste”, o formațiune politic„ american„ de orientare neonazist„ cu sediul Ón orașul Detroit, Ónființat„ Ón anii 70, cu sprijinul activistului politic american George Lincoln Rockwell. Partidul se pronunț„ Ómpotriva imigrației nelegale, Ómpotriva evreilor, musulmanilor, negrilor și homosexualilor.

Potrivit site-ului La Voix du Nord, familia condamnatului (mama și soția) Ói Ómp„rt„șesc viziunile politice. Potrivit directorului școlii, unde Ónvaț„ cei doi copii a lui Jean-Paul S., aceștia sunt și ei infectați cu “idei periculoase” și se m‚ndresc cu viziunile sale xenofobe. őn ajunul procesului, dul„ul cu numele Adolf, care locuia Ón aceast„ familie, a fost nevoit s„-și schimbe numele. La presiunea opiniei publice, acesta poart„ numele de Asterix.

Jean-Paul S., a fost condamnat la doi ani privațiune de libertate, iar soția acestuia la un an.

sursa: antimedia

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer