Evreii din România nu sunt evrei autentici

Extras din lucrarea “Dosare secrete privind războiul nevăzut al evreilor sioniști cu românii” scrisă de Cornel-Dan Niculae
De unde ne vin Evreii!?
O stranie poveste a fost mereu lansată de-a lungul timpului de către evrei, relativ la închipuita lor existență milenară pe teritoriul României, revendicând astfel un drept natural. O astfel de teorie, care susține colonizarea Daciei de către imperiul roman cu populație evreiască strămutată din Iudeea, a fost relansată în anul 2002 de către Teșu Solomovici în lucrarea “România Iudaică“, lucrare sub forma a două volume uriașe publicate pe banii Ministerului Culturii din România, deci pe banii contribuabililor români. De aici decurge ideea că evreii au o existență naturală în România dinainte încă de nașterea poporului român. Ei bine, de aici mai este doar un pas până la a spune că drepturile lor asupra teritoriului României sunt mai vechi decât ale noastre. Astfel, am ajuns să ne învățăm istoria de la străini. Ungurii (hunii) ne spun că nu ne-au găsit aici când s-au așezat în Transilvania și în Câmpia Panoniei, iar evreii ne spun că nici nu ne născusem când ei erau stăpâni în Dacia ca cetățeni romani.
Teoria ascendenței evreiești asupra românilor în teritoriilor dacilor (Dacia Traiana sau România Mare de mai târziu) a fost lansată într-o serie de studii ale autorilor evrei încă de la jumătatea secolului al 19-lea și prima jumătate a secolului 20, pentru ca să revină în forță la începutul mileniului 3, de data aceasta pe banii românilor și fără nici o reacție din partea istoricilor români. Cu totul alta a fost situația acum 90 de ani, când Nicolae Iorgaîși prezenta în ședința Academiei Române lucrarea “Istoria Evreilor în Țările noastre“, dând replica necesară unor autori precum Johan Kaspar Bluntschli sau Bernard Stambler. Bluntschli afirmase la 1879, în lucrarea “Statul român și situația juridică a Evreilor în România” că: “Fără îndoială (o siguranță hazardată, am spune noi – n.n.) că un număr mare de familii israelite au venit în provincia dunăreană Dacia, încă sub domnia vechilor împărați romani. Aceste familii vechi israelite s-au conservat aici și sunt cel puțin tot așa de vechi pământene ca și națiunea română… Ele formează și sâmburele populației evreiești de astăzi din România”. Astfel de fundamentări fără nici un probatoriu decât imaginația autorilor evrei s-au dorit lucrări de “rigurozitate științifică” ce se publicau la momentele când evreii încercau să-și consolideze poziția socio-economică din România, ci nu de dragul adevărului științific. “Provincia dunăreană Dacia”, despre care scria Bluntschli, era totuși Dacia Traiană, iar împăratul Traian, așa cum s-a văzut mai sus, nu i-a agreat deloc pe evrei în calitate de “coloniști”, punând armata chiar să îi extermine (cazul insulei Cipru). Scrierea lui Bluntschli a fost, însă, una politică, pusă în slujba evreilor din România, deoarece afirma, în chiar anul 1879, că familiile evreiești sunt “cel puțin tot așa de vechi pământene ca națiunea română”, adică apărea chiar în vremea când evreii, năvălitori peste români, revendicau “împământenirea” de la tânărul stat român.
Nicolae Iorga, după ce enumera toate documentele în care este menționată prezența unor evrei pe teritoriul Țării Românești și al Moldovei, răspunzând de fapt lucrării “L’histoire des Israelites roumains et le droit d’intervention” (Paris 1913) a evreului Bernard Stambler, formulează următoarea concluzie: “Astfel am ajuns la [anul] 1600 fără a găsi mențiunea unui element evreiesc așezat în părțile noastre”.
Evreii de azi, khazarii de ieri

Adevărul despre apariția evreilor pe pământurile românilor a fost totuși scris de adevărații cercetători, mulți dintre ei chiar evrei. Este vorba despre autorii istoriei “Imperiului Khazar”, numit și “Regatul Evreiesc”, sau cele “Nouă Tărâmuri” ale khazarilor – popor barbar răspândit în Caucaz, pe Volga și pe Don, convertit la mozaism în anul 740, integrat mai apoi ca “evreu” în Ucraina și Polonia, după care împins cu ură de către aceste gazde spre românii din Moldova, ulterior anului 1600. În limba română a fost publicată traducerea remarcabilului studiu al lui Arthur Koestler, “Al treisprezecelea trib, Khazarii” (în 1987 la Roma, de către editura Nagard, anagramare a numelui Drăgan, al finanțatorului Iosif Constantin Drăgan).

O listă foarte mare de studii israeliene (în limba ebraică), dar și din întreaga lume, folosite ca surse de către evreul Koestler, conduc la o concluzie cutremurătoare: cetățenii actualului stat Israel nu au nici o legătură genetică și rasială cu evreii de acum două mii de ani (semiți), autori ai textelor biblice, deși au complotat și revendicat teritoriul Palestinei pentru a înființa Israelul, în baza dreptului lor natural asupra vechiului lor stat. Acești israelieni își trag originea din sălbaticii khazari (numiți și așkenazi), băutorii de sânge uman, popor fără cultură scrisă, care împreună cu rudele lor aliate, hunii, au îngrozit două continente acum 1.000 de ani, prin sadism și plăcerea de a ucide.
Unul dintre pionierii cercetărilor privind obârșia khazară a evreimii de astăzi este Abraham N. Poliak, profesor de istorie medievală a evreilor la Universitatea din Tel Aviv, subminând astfel legenda “poporului ales”, afirmă A. Koestler, prin cele două studii ale sale în limba ebraică: Convertirea khazarilor la iudaism (1941 editura Zion, Ierusalim) șiKhazaria – istorja unui regat evreiești în Europa (1951 editura Mossad Bialik, Tel Aviv). În introducerea lucrării sale, A. Poliak scrie că “Realitățile impun un nou mod de abordare, atât a problemei relațiilor dintre evreimea khazară și celelalte colectivități evreiești, cât și a întrebării cât de departe putem merge în considerarea acestei evreimi khazare drept nucleu al marii comunități evreiești din Europa orientală [cu principal debușeu România – n.n.]. Descendenții acesteia – cei care au rămas pe loc, cei care au emigrat în Statele Unite și în alte țări, precum și cei care s-au dus în Israel – formează astăzi marea majoritate a evreimii mondiale.” La rândul său Koestler adaugă: “Marea majoritate a evreilor care au supraviețuit în lumea contemporană sunt de origine est-europeană, și deci, probabil, mai ales khazară…, strămoșii lor veneau nu de pe malurile Iordanului, ci de pe ale Volgăi, nu din Canaan, ci din Caucaz. Deci din punct de vedere genetic, ei se înrudesc mai de aproape cu triburile hunilor, ungurilor și maghiarilor decât cu semințiile lui Abraham, Isaac și Iacob.
Înainte de a arăta pe scurt istoria acestor barbari travestiți în popor biblic, khazarii, vom arăta temerile autorilor evrei, privind propriile lor dezvăluiri, acelea că “evreii nu sunt evrei”.
Sunt conștient de primejdia ca lucrarea mea să fie interpretată – scrie A. Koestler, de origine evreu khazar – ca o negare a dreptului la existență a statului Israel. Dar acest drept nu se bazează pe originile ipotetice ale poporului evreu și nici pe legământul mitologic al lui Abraham (și al lui Iacob) cu Dumnezeu; el se întemeiază pe dreptul internațional, adică pe hotărârea luată de Națiunile Unite în 1947″. Îl înțelegem pe Koestler, că trebuie să se apere în fața conaționalilor săi, dar noi trebuie să ne amintim că hotărârea luată de Națiunile Unite se bazează pe șantajul baronului bancher evreu Rothschild asupra Marii Britanii, ca “evreii să își primească patria înapoi”, adică pământurile Palestinei. Neexistând, însă, nici o justificare a prezenței actualei rase de evrei (khazari) pe teritoriul de astăzi al Israelului, Koestler insistă cu justificări fabricate la întâmplare și noroc: “Oricare ar fi originile rasiale ale cetățenilor Israelului [adică cele khazare – n.n.] și oricare ar fi iluziile nutrite de ei în aceasta privință [că ar fi urmași ai poporului biblic – n.n.], statul lor există de jure și de facto [?]… împărțirea Palestinei a fost rezultatul unui secol de imigrație pașnică și eforturi de pionierat ale evreilor, ceea ce oferă justificarea etică pentru existența legală a statului Israel. Dacă cromozomii populației sale conține gene de origine khazară… e un lucru irelevant și nu poate afecta dreptul Israelului la existență”. Noi credem că dimpotrivă, nu numai că NU justifică dreptul la existența modernă a unui stat evreu, dar astfel de studii, cu reală bază științifică, dărâmă chiar și orice pretenție (a la Teșu Solomovici) de ascendență a evreilor de azi asupra teritoriilor românești.
Actualii evrei, urmașii unui popor sălbatic
“Paradoxul” descoperit de aceste cercetări științifice, este acela că nu urmașii vechilor evrei semiți (ai celor 12 triburi biblice) sunt cei pe care astăzi, sub identitate evreiască, îi regăsim ca cei mai mari conspiratori la adresa tuturor celorlalte popoare, ci un popor asiatic războinic, violent și rapace, înrudit cu hunii (și, într-o mai mică măsură, chiar cu turcii), anume khazarii sau așkenazii, care în anul 740 după Hristos au trecut la religia evreiască, mozaismul, deoarece le satisfăcea instinctele primitive, criminale și de jaf.
Evreii khazari sau așkenazi, turcomani din stepele Asiei, sunt astăzi proprietarii marilor afaceri din întreaga lume, a marilor finanțe, ei conduc organismele mondialiste și oligarhice ale lumii occidentale, sub identitate evreiască.
La apogeul puterii lor medievale, khazarii aveau sub control circa treizeci de națiuni și triburi diferite, stabilite pe teritorii întinse între Munții Caucaz, Marea Aral, Munții Ural și stepele ucrainene. Îi aveau supuși pe bulgari, burtași, ghuzi, maghiari, coloniile gotice și grecești din Crimeea, triburile slave de la nord-vest, iar armatele khazare făceau expediții de jaf în Gruzia, în Armenia și în Califatul Arab. Până în secolul IX khazarii nu aveau rivali în regiunile de la nord de Marea Neagră și Marea Caspică (denumită în epocă Marea Khazară), fiind stăpânii supremi vreme de peste un secol și jumătate și astupând poarta Uralo-Caspică de trecere din Asia în Europa. Un cronicar arab îi descrie ca având fețele albe, cu părul mai ales roșu, fluturându-le în vânt, iar trupurile le erau mărunte și firea rece. În schimb, o cronică georgiană îi identifică pe khazari cu armatele lui Gog și Magog, sălbatici, cu fețe hidoase și deprinderi de fiare sălbatice, “care beau sânge de om”. Privitor la semnificația denumirii de “khazar”, cercetătorii amintesc despre unele presupuse derivate moderne ale cuvântului: cuvântul rusesc “cazac”; cuvântul maghiar “huzar” (ambele desemnând un călăreț cu înfățișare războinică); sau cuvântul german “ketzer”, însemnând eretic, adică evreu. (Nu trebuie făcută totuși confuzia etnică între khazari și cazaci, chiar dacă este posibilă o apropiere istorică între aceștia.)
Cronica lui Priscus afirmă apariția khazarilor pe scena europeană pe la mijlocul secolului al V-lea ca popor dominat de huni. Totodată, împreună cu maghiarii și alte triburi, khazarii pot fi socotiți un vlăstar târziu al hoardei hune a lui Atila. Khazarii s-au aflat, într-adevăr, sub tutela hunilor, apoi sub cea a turcilor. După declinul turcilor la mijlocul veacului al VII-lea le-a venit lor rândul să stăpânească “Regatul de miazănoapte”, cum îl numeau persanii și bizantinii.
La anul 627 Statul Persan a fost definitiv învins de către împăratul bizantin Heracliu, aflat în alianță cu hoarda khazarilor condusă de regele lor, Ziebel, care a contribuit la campanie cu peste 40.000 de călăreți. Pentru a obține această alianță, fiica împăratului Heracliu, Evdochia, i-a fost făgăduită de soție regelui khazar.
Un nou triunghi al puterii se născuse în Asia: Califatul Arab (de religie islamică sau mahomedană), Imperiul Roman de Răsărit (sau Bizantin, de religie creștin-ortodoxă) și Regatul Khazar (care era în căutarea unei identități religioase personale), în primii douăzeci de ani de la fuga profetului Mahomed la Medina în anul 622, musulmanii arabi izbutiseră deja să cucerească Persia, Siria, Mesopotamia, Egiptul și să încercuiască centrul Imperiului Roman de Răsărit (Turcia de astăzi). Pentru înconjurarea Imperiului Bizantin, Caucazul khazar reprezenta însă o piedică. Ca urmare a avut loc serie de bătălii interminabile între arabi și khazari, din care victorioși ieșeau de regulă khazarii care, la un moment dat, în anul 730 au cotropit Gruzia și Armenia și au înaintat până dincolo de jumătatea drumului spre Damasc, capitala Califatului Arab. O armată musulmană proaspăt ridicată a stăvilit însă hoarda khazară și a alungat-o înapoi, peste munți, spre casă.
Decizia khazarilor de a se converti la religia evreiască, mozaismul, a avut un caracter politic, scopul principal fiind acela al unei identități religioase diferite de cea a romanilor creștini și a arabilor musulmani, principalii lor concurenți, cărora le era astfel stopată capacitatea de asimilare cultuală și apoi culturală. În altă ordine de idei, mozaismul, promițând adepților săi stăpânirea tuturor popoarelor lumii, convenea de minune unui neam războinic și sângeros precum khazarii. O cronică arabă nota: “Regele khazarilor se făcuse evreu încă sub Califatul lui Harun al Rașid (anii 786-809)”. Aproape concomitent cu convertirea lor, khazarii au adoptat și alfabetul ebraic.
Peste 300 de ani însă, statul khazar a început să decadă, decăderea sa fiind marcată de repetatele izbucniri ale unui sionism mesianic, cu falși mesia, precum David El-Roy, eroul unui roman de Benjamin Disraeli, ce au condus campanii donchihotești pentru “recucerirea Ierusalimului”. În anul 1141 un evreu khazar sionist, pe nume Iehuda Halevi, în celebra sa carte, KUZARII, susținea ideea că “națiunea evreiască” este singurul mediator între Dumnezeu și restul omenirii, dar că la sfârșitul istoriei toate popoarele vor fi supuse iudaismului.
Apariția vikingilor rhuși (strămoșii rușilor) pe scena istoriei a cauzat decăderea finală a khazarilor. Rhușii efectuau campanii violente de pradă, ceea ce i-a obligat pe khazari să se apropie mai mult de supușii lor maghiari, pe care i-au așezat strategic peste malul apusean al Donului, ca tampon la năvălirile rhușilor. Schema a funcționat vreme de aproape un secol, timp în care relațiile dintre maghiari și khazari s-au strâns tot mai mult, culminând cu două evenimente ce au influențat profund națiunea maghiară. A fost înființată prima dinastie maghiară, khazarii instalându-l ca rege pe Arpad, peste cele 7 hoarde maghiare, iar mai multe triburi khazare s-au contopit cu maghiarii, modificând astfel caracterul etnic al acestora. Pentru că s-au dovedit “mai vrednici în războaie” maghiarii le-au încredințat conducerea militară a statului lor celor trei triburi khazare care s-au unit cu ei. Până la mijlocul secolului X, în Ungaria se vorbeau atât maghiara, cât și khazara, ceea ce face ca în maghiara de astăzi să existe peste 200 de cuvinte de origine khazara.
Rhușii au reușit în cele din urmă să distrugă regatul khazar la sfârșitul secolului al X-lea, pentru ca apoi, la mijlocul secolului al XIII-lea, khazarii să cadă victime ale marii invazii mongole declanșate de Ginghis Han. Hoarda de Aur a acestuia și-a stabilit centrul imperiului chiar pe teritoriul khazar. “Dar înainte și după ridicarea mongolilor, khazarii au trimis multe lăstare și ramificații în țările slave nesubjugate, în cele din urmă contribuind la făurirea marilor centre evreiești din Europa răsăriteană” (S.W. Baron, A social and Religious History of Jews). Într-adevăr, dispariția națiunii khazare din habitatul său istoric este concomitentă cu apariția celor mai mari concentrări de evrei dinspre nord.
Exodul evreilor khazari spre Țările Românești sau spre centrul Europei a fost precedat de întemeierea coloniilor și așezărilor khazare în diferite părți ale Ucrainei și Rusiei meridionale. Astfel, la Kiev a continuat să existe o mare comunitate evreiască și după cucerirea orașului de la khazari de către neamul rhus. De aceea, în Ucraina și Polonia sunt numeroase toponime derivate de la “khazar” sau “jid” (evreu): Jidovo, Kozarzewek, Kozara, Kozarzow, Jidovska Voia, Zydaticze etc.
O situație mai specială au avut evreii khazari din Ungaria. Ultima rezistență khazară în Ungaria a avut loc în secolul X, când sfântul Ștefan a îmbrățișat credința romano-catolică și l-a învins pe khazarul Gyula, răzvrătit și “trufaș în credința lui, care nu voia în ruptul capului să se creștineze”. În anul 1222 regele maghiar Andras II a emis, la presiunea supușilor săi, “Bula de aur”, prin care evreilor li se interzicea să fie șefi, perceptori sau controlori ai monopolului regal al sării, ceea ce înseamnă că până la emiterea edictului, evreii din Ungaria dețineau aceste importante poziții, fapt confirmat și de poziția de custode al veniturilor curții regale, deținută de contele Teka, evreu khazar.
Prin urmare, exodul evreilor khazari a făcut ca, practic, Țările Românești (mai ales Moldova) să se afle după secolul al XIII-lea înconjurate de către o populație evreiască nestatornică, așezată vremelnic în Rusia, Polonia, Ucraina și Ungaria. Focarul propriu-zis al evreimii răsăritene a fost însă Polonia, aici născându-se idișul, limbajul popular al evreilor până la al II-lea Război mondial (încă vorbit în S.U.A. și Rusia), amalgam de ebraică, germană medio-răsăriteană și elemente slavone. Explicația constă în faptul că, din punct de vedere cultural și social, în Polonia medievală elementul dominant l-au constituit germanii, populație imigrantă superioară evreilor khazari și mai influentă din punct de vedere economic și intelectual.
În concluziile sale, A. Koestler (autor evreu khazar) afirma că, din punct de vedere etnic, triburile semite de pe malurile Iordanului (“adevărații evrei”) sunt total deosebite de triburile turco-khazare de pe Volga (care formează evreimea de astăzi), “Dar în același timp religia lor exclusivistă generează tendința de a se strânge laolaltă și de a refuza contactele cu exteriorul, de a-și stabili propriile comunități cu propriile lor lăcașuri de rugăciune, cu școlile lor, cu cartierele lor de locuit și cu ghetourile (inițial impuse de ei înșiși, nu din afară) în orice oraș sau țară în care se stabileau… Religia mozaică – spre deosebire de creștinism, budism sau mahomedanism – implică apartenența la o națiune istorică, la o rasă aleasă. Toate sărbătorile [religioase] evreiești comemorează evenimente din istoria lor națională: exodul din Egipt, revolta maccabeilor, moartea asupritorului Haman, distrugerea Templului. Vechiul Testament este mai întâi și întâi narațiunea istoriei unei națiuni…, crezul ei este mai degrabă tribal decât universal. Toate rugăciunile și toate riturile practicate proclamă apartenența la o rasă străveche, ceea ce în mod automat îl separă pe evreu de trecutul rasial și istoric al poporului în sânul căruia trăiește. Credința mozaică, așa cum dovedesc două mii de ani de istorie tragică, determină auto-segregația pe plan național și social. Ea îl izolează pe evreu și îndeamnă la izolarea lui de către ceilalți. Ea creează în mod automat ghetourile fizice și culturale. Ea îi transformă pe evreii din diaspora într-o pseudo-națiune…; această pseudo-națiune este vag unită printr-un sistem de credințe tradiționale întemeiate pe premise rasiale și istorice…” A. Koestler evită să spună direct adevărul: “pseudo-națiunea” evreiască s-a constituit într-o rețea mondială oligarhică cu scopul precis conturat de a controla și stăpâni întreaga omenire.
Până la anul 1600, Nicolae Iorga nu găsise nici o mențiune de element evreiesc așezat “în părțile noastre”, iar cea mai mare parte a evreilor care s-au stabilit în Țările Române, cu precădere în Moldova, provin din evreii khazari, veniți dinspre Polonia și Rusia. Apariția primilor evrei în Moldova se leagă de răscoala de dezrobire economică a cazacilor poloni din anul 1648. Latifundiarii polonezi și lituanienii cedaseră treptat evreilor khazari întreaga activitate de administratori și încasatori de impozite, aceștia devenind astfel exponenții exploatării celei mai nemiloase. Răscoala cazacilor a aruncat însă în Moldova o mare parte dintre exploatatorii evrei, ca arendași și cămătari, cum a aflat-o, la Iași, un călător sirian (Paul din Alep) din gura unuia dintre fugarii evrei, Iancăl, scăpat de masacrul declanșat de cazaci.
Refugiați în țările românești, evreii au adus cel mai perfid mod de exploatare a țărănimii, înșelând și furând fără scrupule în orice împrejurare.

(va urma)

Publicat de 
 • hippie

  Deci sa intelegem ca adevaratii evrei NU au parul roscat (natural, nu vopsit) si ca nu sunt maniaci ai inselatoriei la limita legii (institutionalizata in banci si in comertul MLM) ???

 • decebal nicolae

  va rog mult NU MAI DEZINFORMATI CU ATATA URA COMUNISTA{ANTIEUROPEANA SI ANTI-DEMOCRATIE}, PENTRU CA NU VOR MAI AVEA CREDIBILITATE ADEVARATII PATRIOTI!!!!!!
  hunii nu au nimic in comun cu ungurii!! hunii au disparut dupa ce merovingienii l-au invins pe attila in 451 d.c.!!ungurii sunt veniti in europa aproape 600 de ani mai tarziu in panonia! ei sunt rude cu finlandezii fiind popoare ugro-finice, limbile lor seamana f.mult!!!!
  de asemenea, mergand impotriva evreilor va veti trezi ca ajungeti sub talpa unora care sunt mult mai periculosi decat ei si impotriva carora nu veti avea ce sa mai faceti nu numai pentru ca nu veti mai avea credibilitate, dar sunt si foarte puternici in comparatie cu jidanii!! SCOALA SUFITA ESTE CONJURATIA MONDIALA CARE A INVENTAT PROPAGANDA ANTIEUROPEANA !! dupa ce au preluat comunismul de la evrei, l-au mondializat indreptandu-l impotriva europei si a lumii civilizate prin SINGURUL LUCRU PE CARE STIU SA-L FACA: PROPAGANDA!!!! ATENTIE MARE, PT.CA:-nu neaparat cine detine controlul financiar aparent mondial aparent{cum par a-l detine jidanii} nu ei detin si controlul sunmental psihotronic, adica puterea adevarata!!!!
  intrebare:cine le-a descoperit petrolul arabilor{care sunt frati cu evreii, fiind tot semiti ca si ei}??!! raspuns : AMERICANII!!!!
  intrebare: unde ar mai vinde arabii petrolul daca ar distruge europa si america pe care le blameaza ?? sau unde ar mai vinde rusii gazul cu un asemenea pret?? sau unde ar mai vinde chinezii chinezariile??!!jidanii cad in “offside” tot timpul si ne creeaza impresia ca din cauza lor se intampla toate relele in timp ca sufiții isi fac treba foarte ascuns si cand ne vom da seama deja va fi prea tarziu si nu vom mai avea credibilitate incercand sa ne intoarcem in sfarsit impotriva celor care detin CU ADEVARAT CONMTROLUL mult mai subtili decat ciobanii de jidani sau de masoni!!{din doua rele, daca ati sti ceea ce stiu eu,….ati alege jidanii}!!nu e gluma!!

 • Valeriu

  Stimate Dl Rapcea ! `Putem,vorbii de o analiza interesanta a unei istorii,oarecum “secretizate”…….

 • Cercetator Biomedical

  “evreii […] înșelând și furând fără scrupule în orice împrejurare”

  Dl Rapcea – sunteti un nesimtit de prim rang, pentru niste generalizari si stereotipuri ieftine si false pe care le faceti si le perpetuati. Se pare ca furuculii cu venin antisemitic v-au erupt. Majoritatea lucrurilor pe care le scrieti sunt falsuri, si au o componenta intensa malitioasa si rasista. Sa va fie rusine, nesimtit ordinar, mi-e mila ca asemenea lighioane au posibilitatea de a minti si de raspandi ura.

 • Ro

  Draga ”D-le ” Rapcea,ati fi in stare sa jurati cu mana pe biblie ca cele relatate in articol sunt adevarate?

 • cristi

  Chestia cu evreii=kazari e o chestie supralicitata. Evreii europeni, inclusiv cei din Rusia, Polonia sunt urmasii evreilor medievali alungati din tarile europene succesiv in secolele XIII-XV, ajungand in final in spatiul german, care era faramitat politic si mult mai tolerant ( a se vedea si succesul Reformei0. Aici vor intemeia orase ex. Praga. In sec XVIII Frederic cel Mare pe masura ce-si extindea imperiul i-a colonizat sifolosit inclusiv ca agent de gremanizare ( idis)in spatiul baltic.Ulterior prin impartirile Poloniei ( sfarsitul sec XVIII) aceste teritorii baltice ajung in Imperiul Tarist, apoi Polonia reapare in 1918. restul e cunoscut. adevaratii urmasi ai kazarilor sunt karaimii, populatie de limba turcica ( de fapt limba kazara)care traiesc tot in tarile baltice. si care se pare ca nu s-au amestecat cu evreii europeni.

 • Cercetator Biomedical

  Inainte de istorie, “Domnul” (vorba vine) Rapcea sa invete cum sa se comporte civilizat.

  “evreii […] înșelând și furând fără scrupule în orice împrejurare” – oare autorul si-ar fi permis sa faca/sa promoveze o declaratie identica referitoare la persoane apartinand unei alte religii?

  Bineinteles, fiecare se poate ‘manifesta’ doar in masura in care nivelul de cultura, decenta, bunul simt, profesionalismul si corectitudinea le-o permit. Daca “Domnul” Rapcea de atata este in stare, nu poti sa ii ceri mai mult. Rusine sa va fie.

 • ermaxer

  In primul rand,Dl.Rapcea,nu face decat sa prezinte un mic rezumat din deosebit de interesanta carte a Dl.Corneliu Dan Niculae-Dosare secrete privind războiul nevăzut al evreilor sioniști cu românii.Cu siguranta,cei care scriu impotriva vorbelor domniei sale sunt “sugatori de chiloti jidanesti” fenomen nou,la moda mai ales in mediile politice actuale.Un roman adevarat,daca doreste sa afle despre jidani,trebuie sa mearga inapoi in istorie si sa inceapa cautari incapand cu Vasile Conta,Vasile Alecsandri, Mihail Kogălniceanu si foarte multi altii.Rusine sa fie celor care nu cunosc istoria adevarata a acestor meleaguri stravechi!Praful si pulberea sa se aleaga de cei care si-au batut joc de noi,ne-au umilit si batjocorit, de la Decebal incoace! Amin!

 • zinzin

  Domnu’ cercetator, cercetati istoria, faceti o medie cu accent pe evenimentele iesite din comun (adica pe ceea ce iese in evidenta, spre deosebire de evreii obisnuiti, care poate ca-s de treaba in felul lor dar nu ies din comun) si apoi povestiti.
  Vreti sa spuneti ca evreii nu se considera mai buni decit ceilalti oameni?

 • Cercetator Biomedical

  Domnule/Doamna “zinzin”:

  Oamenii pot sa fie buni sau mai putin buni, in functie de calitatile/defectele/valorile fiecarei persoane in parte. Nu se poate generaliza cu privire la apartenenta religioasa sau etnie. Dar vad ca articolul de mai sus, o face din plin. Rusine mare.

 • Cercetator Biomedical

  Domnule/Doamna “zinzin”:

  Inca o intrebare. Puteti sa alegeti si sa indicati unul sau doi termeni care sa descrie toate persoanele de religie crestina, si sa faceti acelasi lucru pentru toate persoanele de religie musulmana?

  Pentru ca vad ca pentru evrei, nesimtitul care a postat articolul de mai sus, nu pare sa fi avut dificultati de a caracteriza toate persoanele de religie mozaica prin termenii “inseland” si “furand” “in orice imprejurare”. Sa vomiti un asemenea neadevar, care desemneaza niste atribute nedrepte pentru toate persoanele care apartin unui grup etnic/religios, trebuie sa fii chiar lipsit de simtul decentei. Dar, ce poti sa faci – omul pare sa fie nesimtit si un mincinos si manipulator ordinar, pe langa faptul ca este un rasist imputit si un antisemit jegos. Asta e.

 • demascarea bivolarului

  Eu una cred ca poporul evreu are o tendita mai puternica ca oricare altul spre material,afaceri,putere fatisa sau oculta, genialitate in multe domenii, dar si hotie fara de scupule si falsitate…Poate de la ura initiala fata de Isus si mai apoi nerecunosterea lui,ca i se trag trasaturile astea…( zic si ca un nestiutor…), dar asta nu inseamna ca nu exista si enorm de multi evrei onesti, de buna credinta,si curati in sufletele lor.E evident ca poporul evreu are un destin mai special…si in bine dar si in rau…si de huzur dar si de suferinte.Articolul subliniaza o tendinta comportamentala, o slabiciune cunoscuta in intreaga lume ca fiind evreiasca.Nu dorea evident sa zica ca toti evreii sunt astfel.E absurd.Toate popoarele au talentele si pacatele lor care nu trebuiesc generalizate dar nici negate.

 • vizionarul

  Articolul are o esenta reala. Acum 12 ani am citit o carte tiparita in 1907 scrisa de un profesor german din Berlin. Acolo era clara diferentierea intre sheparzi (shepardim) si askenazi (ashkezim). Teoria asta e raspandita si in alte tari. Profesorul afirma ca askenazii au o gandire foarte abstracta, foarte interesati de invatatura cat mai multa si ca nu au o legatura cu un mediul natural. Probabil de aia traim astazi intr-o lume de plastic. Nationalismul are o trasatura rea si anume ca daca unul zice ca e roman ceilalti imediat il cred daca acea persoana vorbeste perfect romaneste si arata vag a roman. Populatia de astazi a Romaniei e mult mai neagra ca acum 30 de ani, parca au stat toti la solar… Chiar urmariti in filme cum aratau romanii de acum 30 de ani si cum arata cei de acum. Ei daca ne uitam mai bine la trasaturile oamenilor ne vom da seama din ce zone ale lumii provin. Domnu Rapcea are ceva trasaturi dacice de aia si scriu aici, ca simpatia co-etnica 😉
  Vizavi de anti-europenism constat ca romanii se cam bucura ca tarile vestice sunt invadate de tot felu de populatii. Problema e ca si aici la noi populatia sa schimbat vizibil. Da se practica un genocid impotriva rasei albe. Undeva simt ca moda asta a inceput cu Ghandi , ideea de a corci rasa alba. El fiind constient de faptul ca rasa alba e superioara si ca mai bine ar fi ca ceilalati prin amestec sa ii distruga dar sa le si mosteneasca caracteristicile. Amanatu lui era sionist…
  Mai tarziu marele vrajitor Einstein isi dorea un guvern mondial si un amestec de rase in Europa. In anii 20 apare in Germania o carte a unui “j…” numita ceva de genu “perfekter idealismus” sau ceva de genu unde se descrie planul de a amesteca europenii cu asiatici si negrii.
  Emanciparea femeii si presiunea la locul de munca asupra barbatului alb dar si cerintele asupra barbatilor imposibil de realizat au dus la reducerea populatiei. Barbatii devin sau impotenti sau gay, muncind mult se ingrasa iar negrul relaxat si muncit la sala si la vandut de droguri devine un amant viabil pentru femeia alba care daca nu e lesbiana ca multe altele se va inmultii cu el. De fapt fiecare aspect al vietii noastre e analizat astfel incat sa fim distrusi.

  Vizavi de comentariu cu sufitii se pare ca si khazaru Hitler si organizatia Thule aveau relatii cu ei. Nu cred ca sunt ei asa grozavi.

  Numa bine domn Rapcea, bun articol !

 • Cercetator Biomedical

  “Nu dorea evident sa zica ca toti evreii sunt astfel”.

  Nu stiu ce dorea, si nici nu ma intereseaza.
  Stiu ce a ZIS.
  Si anume, ca “evreii au adus cel mai perfid mod de exploatare a țărănimii, înșelând și furând fără scrupule în orice împrejurare” – asta printre alte inteptii, rasisme, idiotenii, si porcarii.

  Ce mare rusine! Jegos ordinar si corupt moral.

 • demascarea bivolarului

  Dar oricum,domnule Cercetator….’hotia’ evreiasca si fara de scupule e una fina si foarte inteligenta de cele mai multe ori, nu e defel grosolana , dintr-o bucata si prosteasca ca a romanilor, tiganilor sau napolitanilor…Deci consolati-va 🙂

 • demascarea bivolarului

  Eu sunt juma evreica…si nu ma infuriu asa tare…identificarea cu neamul conteaza pana la un punct…am facut parte din alte popoare in alte vieti…deci luati-o mai usurel…:-) Sfat calduros.

 • Cercetator Biomedical

  “demascarea bivolarului”

  Nu stiu despre “hotia evreiasca” – vorba dumneavoastra.
  Stiu ca oamenii pot sa fie hoti sau cinstiti in functie de valorile individului, nu de grupul etnic sau religios. Dupa cum nu stiu despre “hotia crestineasca” sau “hotia musulmana”.

  Nu sunt ‘infuriat’ deloc – doar surprins de ce ineptii pot unii sa scoata pe ratul antisemitic si rasist. Unii scriu niste ineptii, mai ca grohaie.

 • demascarea bivolarului

  Dar de hotia romaneasca , tiganeasca si italieneasca ati auzit sigur.
  Da aveti dreptate…valoarea individului e unica care conteaza …dar noi umanii, avem tendita nefericita de-a generaliza uitand ca suntem bagati si noi in galeata cuiva si fara voia noastra.

 • demascarea bivolarului

  Somn usor si toate bune!!!!!!!

 • Cercetator Biomedical

  NU, stimata Dra/Dna, de ‘hotia romaneasca’ nu am auzit, decat de la persoane care sunt de o valoare si calitate morala joasa. Am auzit ca exista romani foarte generosi si muncitori, asa cum exista romani care mint si fura. Am auzit ca exista romani in inchisori, si romani care au contribuit in arta, stiinta, si literatura, intr-un mod demn de lauda. Dar pana Rapcea o sa inteleaga acest concept, multi asteroizi vor trece pe langa Terra. Sa asteptam sa ne spuna Rapcea, ca si asteroizii aceia sunt o inventie ‘jidaneasca’ (vorba lui de nesimtit) menita sa creasca vanzarile la ziare.
  Hai, sa fim seriosi. Rapcea se face de ras, si isi face natia de ras. Un om serios si profesionist nu scoate asa balarii pe nari.

 • demascarea bivolarului

  @ ermaxer

  Mai incetuc cu ‘praful si pulberea sa se aleaga…’Ca deja s-a ales…fiind vorba de un trecut..Dar se pare ca ura o porti cu matale…..Nu putem ura astfel popoare si oameni…si mai spui si Amin…frumos domnule crestin…Daca lucrurile au fost cum au fost sau sunt cum sunt, e fiindca D-zeu le lasa totusi sa fie…’nici un fir de iarba nu se misca fara voia Tatalui’.Nu te dovedesti defel la inaltime.Poate ca daca poporului roman nu i s-ar fi dat crucea suferintei, i s-ar fi dat sabia criminala si nedrepta impotriva altora.De ce nu vezi paharul plin si frumusetea poporului roman innobilat tocmai prin suferinta? Ingustimea sufleteasca si mentala ramane totusi apanajul fiintelor ce nu pot intelege ca nimic nu e intamplator mai cu seama din istoria unui popor sau a lumii intregi.Asa ramai mereu ancorat in ura si nu vei cunoaste nicicand sentimentul eliberator al iubirii care uneste.Puterea de a accepta ceea ce D-zeu insusi a acceptat, inseamna a face voia Lui. Cred ca suntem departe tare
  de voia Lui..deci ne meritam suferintele…

 • demascarea bivolarului

  Dar oricum…ca evreii de putere au facut si fac ce fac in lumea intreaga…nu poate fi negat chiar daca e dureros pentru unii. Asta nu inseamna ca trebuie confundat un popor intreg cu varfurile lor putrede si nefericite, chiar daca sunt muuuulte…..Politica sionista e criminala si imputita…tre sa fii orb sa nu vezi…

 • ermaxer

  @ demascarea bivolarului
  Care popor?Ala de se considera “neam ales”?Hai,bre,ma lasi?

 • Cercetator Biomedical

  @ermaxer

  De “lasat” te-a lasat bunul simt, te mult, se pare. Da, poporul evreiesc, si te rog sa te referi in mod decent la grupuri de oameni care nu ti-au facut nimic. Jeg imputit de antisemit ce esti.

 • emi

  uriti pe evrei dar nici voi nu sinte-ti siguri de ce si pentru ce,spalatilor pe creier,pacat ca prostia nu doare…

 • istoria adevarata

  Emi, urim pe cei care ne urasc.
  Citeva opinii ale unor personalitati evreiesti:
  “Recent rasa noastră a dat lumii un nou profet, care are însă două fețe și două nume: pe de o parte numele său este Rothschild, conducător al tuturor capitaliștilor, iar pe cealaltă parte Karl Marx, apostolul celor care vor să-l distrugă pe celălalt.” – Blumenthal “Judisk Tidskrift”, Nr.57 Sweden, 1929

  „Poporul evreu în întregime va fi propriul său Mesia. El va atinge dominația mondială prin dizolvarea celorlalte rase, prin abolirea frontierelor, anihilarea monarhiilor, și prin instituirea unei republici universale în care evreul va profita de privilegiul cetățeniei. În această nouă ordine mondială Copiii lui Israel vor furniza toți conducătorii, fără a întâmpina vreo opoziție. Guvernele diferitelor popoare, care vor forma republica universală, vor cădea fără nici o dificultate în mâinile evreilor. Atunci va fi posibil pentru conducătorii evrei să desființeze proprietatea statală. În acest fel promisiunea din Talmud va fi împlinită, în care se spune că atunci când va veni timpul să vină Mesia, evreii vor avea în mâinile lor proprietatea întregii lumi.” – Baruch Levi Scrisoare către Karl Marx, în “La revue de Paris”, pag. 574, 1 iunie 1928.

  “Noi, evreii, suntem distrugătorii și vom rămâne în veci distrugători. Nimic din ceea ce voi veți face nu corespunde nevoilor și cerințelor noastre. Noi vom distruge totdeauna pentru că avem nevoie de o lume a noastră.” – Maurice Samuel în “You Gentiles”, pag. 155, Harcourt, Brace, 1924.

 • istoria adevarata

  In Bucuresti exista doua mari cimitire evreiesti, dupa denumirea pe care a mai gasesti in cartile de telefon.
  Cimitirul evreiesc sefardic(practic sint doua la mica distanta) pe calea Giurgiului , linga cimitirul evanghelist.
  Al doilea, cimitirul evreiesc israelit situat in spatele cimitirului Sf. Vineri, cu intrarea principala pe fosta 1 mai.
  Pina la primul razboi mondial, comunitatea evreiasca era foarte bine structurata: evrei sefarzi, un fel de aristocratie evreiasca care se inmormintau la cimitirul sefardic din Giurgiului si evreii askenazi, un fel de noua burghezie evreiasca care se inmormintau la cimitirul de pe (fosta 1 mai) Intre razboaie si mai ales dupa 944 imormintarile s-au facut fara regulile traditionale. A mai fost un cimitir evreiesc sefardic, cel mai vechi din Bucuresti, pe strada Sevastopol care a fost inchis si pe locul lui sint acum cladirile comunitatii evreiesti (camine,bucatarii-pentru catering in comunitate, sali de intilniri. Inainte de “89 aveau si un “shop” in valuta foarte bine aprovizionat.

 • Fiinta Umana

  Multumim Mihai
  si
  Istoria Adevarata

  Tot timpul am avut presimtirea ca ungurii sunt defapt jidani si ca acestia nu sunt evrey adevarati. Ungurii in general dar cei din Romania in special sunt de o cruzime fara margini. Huni-Ugri-Turki Maghiari khazari tatari,

  J’danii au venit si cu sclavii lor tiganii si s-au asezat ca niste paraziti in Ungaria, Polonia, Finlanda, Rusia si Iugoslavia. Asa se explica istoria tiganilor in Europa. Ei sunt cei care prin asa zisele ONG preseaza guvernele sa primeasca emigranti islamisti si apoi instiga populatiile impotriva islamistilor.

  J’danii sunt cei care ne denigreaza in presa si ne duc la ruina din toate punctele de vedere Ashkenazi (j’danii) Au infiltrat si corrupt toata planeta. In curind ne vor obliga sa vorbim ebraica. Holocastul este inventia lor si cred ca defapt cei din lagarele de munca inventate tot de ei erau “GOYM”: polonezi, rusi, romani si unguri. Acum s-au pus sa distruga Romanii asa cum au distrus si pe adevaratii evrei si popoarele semite din Palestina.

  Jidanii nu sunt fiinte umane! ei sunt inferiori oricarei forme de viata de pe aceasta planeta.

 • Gigel

  Lasand teoria khazara la o parte, o mare parte dintre evreii de azi(inclusiv dintre cei care actualmente traiesc in Israel) nu sunt la origine ashkenazi. O alta mare parte a evreimii actuale este alcatuita din sefarzi, descendentii evreilor expulzati din Spania si Portugalia la sfarsitul secolului XV si care nu au in istoria lor legaturi directe cu zona nord-pontica dominata de populatii iraniene si turcice. Primii evrei din Peninsula Iberica s-ar putea sa fi ajuns acolo chiar inainte ca romanii sa fi cucerit zona, fiind adusi acolo de catre “rudele” lor semite cartaginezii(la origine fenicieni din biblicul Canaan).
  La data expulzarii lor din peninsula, evreii sefarzi constituiau o comunitate foarte numeroasa, din care o mare parte a ales sa emigreze in teritoriile Imperiului Otoman de atunci, inclusiv in posesiunile otomane din Palestina. Asa se face ca in secolul XVI(deci cu vreo patru sute de ani inainte de infiintarea statului Israel) exista la Safed(oras din Galileea) unul dintre cele mai importante centre comerciale si culturale ale evreimii de atunci, renumit mai ales pentru scolile kabbaliste de acolo(cu maestri ca Isaac Luria, Moise Cordovero si altii). Si atat de puternica era influenta culturala si religioasa a Safedului in secolul respectiv incat de atunci orasul respectiv a inceput sa fie considerat a fi unul dintre cele patru orase sfinte ale evreimii, practic la egalitate ca importanta cu Ierusalimul.
  Asa ca reintoarcerea diasporei evreiesti in Palestina nu isi are de fapt inceputurile odata cu miscarea sionista initiata in secolul XIX si nici nu e opera exclusiva a evreilor ashkenazi din estul Europei pentru ca o parte a sefarzilor se intorsesera deja de cateva secole in teritoriile respective cu sprijinul otomanilor.
  P.S. Personal nu sunt de acord cu multe dintre actiunile statului Israel de ieri si de azi. Dar nu imi plac nici denaturarile voite ale istoriei. Iar adevarul in cazul asta este ca cel putin o mare parte a evreimii actuale traitoare in Israel(si nu numai) are origini semite clare si a mai si trait in decursul istoriei in mare parte a timpului alaturi de alte popoare semite(fenicieni si arabi in principal), fara prea multe contacte directe cu nomazii stepei nord-dunarene(asta lasand la o parte cazul particular al obiceiului arabilor de a cumpara sclavi de origine turcica pe care sa ii faca soldati in slujba lor, cei mai cunoscuti astfel de sclavi-soldati fiind mamelucii din Egipt – respectivii turci erau islamizati, nu convertiti la iudaism dupa modelul khazarilor, si nu au avut mare influenta asupra componentei genetice a comunitatii evreiesti din teritoriile musulmane).

 • Gigel

  Acum in ce priveste teoria originii khazare a evreilor ashkenazi, ironia situatiei face ca daca ea ar fi pana la urma adevarata, atunci ashkenazii chiar ar putea fi inruditi cu membrii altor popoare antice care au populat in anumite perioade parti ale teritoriului actual al Romaniei si asta chiar INAINTE de cucerirea romana.
  Putini oameni cunosc de regula faptul ca istoria nomazilor turco-mongoli care au contribuit atat de puternic la caderea Imperiului Roman si mai apoi au creat haos in Europa in perioada Evului Mediu este strans legata de istoria unui alt grup de popoare nomade care au avut un impact la fel de puternic asupra lumii antice. Este vorba de grupul popoarelor nomade iraniene(sciti, parti, sarmati) care au distrus in Orientul Mijlociu Imperiul Asirian(in cazul asta a fost implicata o coalitie a babilonienilor cu mezii, scitii si cimerienii), au cucerit Persia de la urmasii lui Alexandru(si au intemeiat dinastia parta a Arsacizilor), au cucerit nord-vestul Indiei si au dat si mari batai de cap pe rand grecilor, macedonenilor si romanilor. Respectivul grup de popoare domina la vremea lui o zona geografica foarte vasta ce se intindea de la Panonia la vest(pe unde traiau iazigii la un moment dat)pana la granitele Imperiului Chinez la est. Si in plus au mai si fost destul de prezenti inclusiv pe teritoriul actual al Romaniei – Dobrogea nu era denumita aiurea de romani “Scitia Mica”, mormintele scitice din Transilvania nu au aparut din senin si in plus aliatii sarmati ai lui Decebal sunt vizibili si pe Columna si pe monumentul de la Adamclisi.
  Si acum sa revenim la popoarele turcice. Atunci cand ele au aparut la hotarele Europei, modul lor de trai si tacticile de lupta erau atat de asemanatoare cu cele ale popoarelor iraniene care le-au precedat incat cronicarii bizantini au continuat pana tarziu in Evul Mediu sa ii numeasca “sciti” indiferent ca era vorba de avari, uzi, pecenegi, cumani etc. Iar primul pas semnificativ strategic facut de mult temutii huni in drumul lor spre dominarea Europei a fost sa ii invinga pe alani(popor de origine sarmata), pe care nu i-au exterminat si nici nu i-au impins mai departe ci i-au determinat sa lupte alaturi de ei. Or asta e o chestie caracteristica popoarelor nomade ale stepelor – nu intotdeauna au incercat doar sa ii alunge pur si simplu pe vecinii lor de pe pamanturile acestora(lucru care s-a intamplat uneori, de exemplu cu scitii goniti de massageti) ci mai ales atunci cand aveau planuri mai mari de cucerire ce implicau “tinte” foarte puternice(Roma, Bizantul, Persia, China etc.) cautau sa adune(cu forta, de multe ori) sub steagul lor toti vecinii nomazi pe care ii puteau strange. Asa se face ca armata lui Attila includea nu numai huni si alani ci si multi bastarni, ostrogoti, gepizi si alti aliati de origine germanica. Iar Subotai, generalul lui Genghis Han care a invadat Europa de Est impreuna cu Batu Han si i-a zdrobit pe rusi, unguri si polonezi a avut o armata compusa in mare parte din soldati proveniti din randul popoarelor turcice cucerite anterior si nu din mongoli(de altfel nici Subotai insusi nu era de origine mongola ci turcica). Iar interactiunile popoarelor stepelor nu se rezumau de regula doar la adunari periodice laolalta(mai mult sau mai putin fortate) ale barbatilor in aceeasi armata ci si la schimburi de material genetic(cu caracter mai mult sau mai putin consimtit de catre toate partile implicate).
  Iar astfel de interactiuni de ordin genetic par sa fi avut loc inca de timpuriu. Exista un numar destul de mare de cadavre mumificate in permafrost(celebre in prezent pentru tatuajele care s-au conservat foarte bine)si de morminte vechi atribuite scitilor sau altor popoare inrudite cu scitii si desi in cazul acestora majoritatea indivizilor identificati au caracteristici “caucaziene”(erau blonzi sau roscati, cu ochi albastri sau verzi), unii prezinta un fond genetic mixt, ce include si caracteristici “mongoloide”. De unde rezulta ca amestecul genetic a inceput de timpuriu. In plus, popoarele turco-mongole s-au format de la inceput intr-o zona marginita intr-o parte de chinezi si in cealalta parte de nomazii iranieni si in timp ce turco-mongolii cu chinezii nu aveau prea multe lucruri in comun din punct de vedere cultural, cu nomazii iranieni impartaseau acelasi mod de viata si era natural ca la un moment dat sa se si amestece cu acestia – si asa se face ca mai tarziu kirghizii erau descrisi de chinezii dinastiei Tang ca fiind oameni cu parul rosu si ochi verzi, iar mult mai tarziu chiar si mongolul Genghis Han era descris ca fiind roscat.

  Si acum sa revenim la khazari si la motivul pentru care am scris toata poliloghia de mai sus. Data fiind zona geografica anume dominata de acestia timp de sute de ani(aceeasi zona care timp de multe secole a fost dominata de sciti si sarmati) si legaturile dintre popoarele turcice si celelalte popoare ale stepei, eu zic ca e foarte probabil ca si in cazul khazarilor ramasesera macar ceva urme de origine genetica de la predecesorii lor sciti si sarmati(de altfel in articolul de mai sus chiar este prezentata o descriere a khazarilor ca oameni cu parul rosu si piele alba). Predecesori care aveau in mod foarte probabil cel putin niste rude care trecusera si prin teritoriile actuale romanesti, daca nu trecusera chiar ei(predecesorii) la un moment dat pe aici. Asta pentru ca migratiile nu au avut loc in mod exclusiv dinspre stepe inspre teritoriile azi romanesti, Balcani si centrul si vestul Europei, ci uneori au avut si trasee mai ciudate – un exemplu interesant de migratie cu traseu mai putin tipic este cel al unei mentiuni din sec. IV facute de Servius intr-un comentariu la Eneida privind un grup de agatirsi(ca tot a postat mai de curand MR ceva despre ei 🙂 ) care ar fi migrat spre nord si apoi ar fi traversat marea pana in Scotia, unde prin amestecul cu localnicii ar fi creat poporul pictilor.
  Asa ca daca evreii ashkenazi chiar ar fi pana la urma khazari la origine, atunci ei ar putea avea in arborele lor genealogic si niste stramosi contemporani cu geto-dacii care au fost si ei pe-aici la un moment dat(sau daca n-au fost chiar ei atunci au fost altii de acelasi neam). 🙂 Si asta chiar inainte de colonizarile romane. 🙂

 • Gigel

  O mica adaugare la mesajul precedent despre evreii sefarzi. Au avut si evreii din Peninsula Iberica la un moment dat un contact direct cu nomazii iranieni ai stepelor atunci cand alanii impreuna cu vandalii au invadat peninsula. Dar apoi pentru cei mai multi dintre ei(cu exceptia celor care au migrat mai tarziu spre Amsterdam si alte destinatii europene) cea mai mare parte a istoriei lor s-a derulat fie intr-un mediu dominat cel putin din punct de vedere cultural de alt popor semitic(in Spania musulmana si apoi in teritoriile de limba araba din cadrul Imperiului Otoman), fie intr-un mediu dominat de un popor care ramasese turcic din punct de vedere lingvistic dar din punct de vedere genetic si cultural era balcanic-levantin(turcii de azi). Asa ca au avut conditii sa ramana suficient de semiti incat in cazul lor sa nu poata fi puse la indoiala cu usurinta de diversi autori radacinile evreiesti autentice(si in plus, asa cum am mai mentionat anterior, unii dintre ei s-au intors in actualul Israel cu cateva secole inainte de crearea respectivului stat).

  P.S. Imi cer scuze daca acest comentariu va aparea cumva de mai multe ori. Probleme cu conexiunea.

 • Fiinta Umana
 • Fiinta Umana

  Prezentul demonstreaza istoria acestor specimene avare si criminale! Aici se lauda Presedintele Israelului cum fura tari intregi! Romania, Polonia, Ungaria.

  http://www.youtube.com/watch?v=JL4Cu-K17vE&feature=related

 • Despre autenticitatea etniei, există și ipoteza cum că o clică multinațională își ascunde identitățile naționale atribuindu-și cu de la sine putere o etnie oarecare(ex.: etnia evreiască), tocmai pentru a-i deruta și a-i face pe oameni să se îndrepte cu gândul într-o direcție greșită, dând vina pe o cu totul altă etnie(în acest caz, evreiască).
  Cu alte cuvinte, se dau drept evrei deși ei sînt de alte etnii.

 • Contraspion

  Cercetator Biomedical 30/03/2012 23:27

  “Nu dorea evident sa zica ca toti evreii sunt astfel”.

  Nu stiu ce dorea, si nici nu ma intereseaza.
  Stiu ce a ZIS.
  Si anume, ca “evreii au adus cel mai perfid mod de exploatare a țărănimii, înșelând și furând fără scrupule în orice împrejurare” – asta printre alte inteptii, rasisme, idiotenii, si porcarii.

  Ce mare rusine! Jegos ordinar si corupt moral.

  Dle j’dan, de ce nu ai luat foc la fel si cand acelasi “domn” rapcea i-a porcarit pe toti cei ce nu spun ca el, nu gandesc si simt ca el, pe actualtii sau fostii lui colaboratori (vezi misanii sau “camarazii” legionari, etc), sau pe fostii lui clienti poponari ?

  As vrea sa aud din “gura” ta cum il injuri cu acelasi cuvinte pe Eminescu care a fost mult mai INTRANSIGENT cu “problema (chestiunea) evreiasca”. :Wink:

 • Contraspion

  Cercetator Biomedical 30/03/2012 23:27

  “Nu dorea evident sa zica ca toti evreii sunt astfel”.

  Nu stiu ce dorea, si nici nu ma intereseaza.
  Stiu ce a ZIS.
  Si anume, ca “evreii au adus cel mai perfid mod de exploatare a țărănimii, înșelând și furând fără scrupule în orice împrejurare” – asta printre alte inteptii, rasisme, idiotenii, si porcarii.

  Ce mare rusine! Jegos ordinar si corupt moral..i>

  Dle j’dan, de ce nu ai luat foc la fel si cand acelasi “domn” rapcea i-a porcarit pe toti cei ce nu spun ca el, nu gandesc si simt ca el, pe actualtii sau fostii lui colaboratori (vezi misanii sau “camarazii” legionari, etc), sau pe fostii lui clienti poponari ?

  As vrea sa aud din “gura” ta cum il injuri cu acelasi cuvinte pe Eminescu care a fost mult mai INTRANSIGENT cu “problema (chestiunea) evreiasca”. :Wink:

 • Contraspion

  Cercetator Biomedical 30/03/2012 23:27

  “Nu dorea evident sa zica ca toti evreii sunt astfel”.

  Nu stiu ce dorea, si nici nu ma intereseaza.
  Stiu ce a ZIS.
  Si anume, ca “evreii au adus cel mai perfid mod de exploatare a țărănimii, înșelând și furând fără scrupule în orice împrejurare” – asta printre alte inteptii, rasisme, idiotenii, si porcarii.

  Ce mare rusine! Jegos ordinar si corupt moral.

  Dle j’dan, de ce nu ai luat foc la fel si cand acelasi “domn” rapcea i-a porcarit pe toti cei ce nu spun ca el, nu gandesc si simt ca el, pe actualtii sau fostii lui colaboratori (vezi misanii sau “camarazii” legionari, etc), sau pe fostii lui clienti poponari ?

  As vrea sa aud din “gura” ta cum il injuri cu acelasi cuvinte pe Eminescu care a fost mult mai INTRANSIGENT cu “problema (chestiunea) evreiasca”. :Wink:

 • eliberatu

  Contraspion,

  “As vrea sa aud din “gura” ta cum il injuri cu acelasi cuvinte pe Eminescu care a fost mult mai INTRANSIGENT cu “problema (chestiunea) evreiasca”. ”

  Pentru asta ar trebui sa ai destule balls ca sa te vezi face to face cu personajul respectiv. 😛

 • Nicolae

  Mãi “cercetorule” nu spui o vorba cã voi jidani ati fost prigoniti si alungati din toate tãrile de când exista lumea! Mãi “cercetorule” nu spui nimic cã voi jidani sunteti fondatori comunismului si Gulagului judaic cu 100 de milioane de cadavre! Rusine sãti fie de jidan jegos ce esti!

 • Hey, man ! Comunismul a fost creat de iezuiti nu de nenorocitii de evrei persecutati si ucisi de-a lungul veacurilor. Nu te mai lasa indus in eroare de propaganda iezuita a Vaticanului. Nu evreii sionisti sunt vinovati de toate relele lumii. Evreii sionisti aveau scopul de a crea statul Israel prin repatrierea evreilor din intreaga lume in Palestina, nimic mai mult. In rest, totul este minciuna si propaganda iezuita, neonazista si musulmana !!! Cum de nu va duce mintea sa intelegeti ca un popor asa de mic nu poate stapani lumea ? Lumea este condusa de Occident sub directul control al Vaticanului! La cine se duc toti politicienii lumii, neinstruitilor, sa se inchine, sau mai bine zis amagitilor?Puteti vedea de multe ori la stiri pe orice post TV de la noi sau de la straini faptul, ca toti politicienii lumii, toti oamenii mari ai lumii se duc la Vatican. Chiar nu puteti sa vedeti asta ? Nu-i urati pe evrei pentru ca ii urati degeaba !

 • Janos

  Doamnelor si Domnilor neconfruntam cu o dilema in privinta Evreilor, ba chiar mai mult. Indiferent de culoarea parului s-au ca ii evreu european s-au american sunt oameni care de a lungul timpului au fost tratati cu multa antipatie, oare de ce? Pentru simplu fapt ca sunt poporul ales asa cum scrie in Biblie. Asa este oamenii sunt invidiosi!

 • Iisus a ales sa se nasca evreu. Asta trebuie sa naiba o semnificatie.

 • MR

  @Janos
  In opinia unui evreu adevarat, oamenii nu pot fi invidiosi pe evrei, caci singurii oameni (facuti de Yahve, conform Genezei) sunt… evreii. Restul – conform Talmudului – sunt goimi (animale). Poate fi un animal invidios pe un om !?

 • Nidhogg

  @MR
  Da’ de unde stii matale cu atata certitudine ce scrie in Talmud despre goimi? L-ai citit in original cumva? 😛

 • Eu zic ca trebuie facuta o distinctie clara intre evreii de rand(ceasornicari,fotografi,ziaristi,doctori,avocati,profesori universitari) si evreii bancheri,mai ales de la bancile mari,cei ce ‘fac istorie’ investind in ‘revolutii’,’razboaie’=maceluri, autoritaristi( ca Ponta). Pentru cei din urma trebuie un tratament special,si eficient, altfel umanitatea va suferi de aceste ‘plagi’ si bine.

 • MR

  @Nidhogg
  De fapt, de goimi scrie in Mishna si Tora, iar traducerile se gasesc chiar aici pe site (poti gasi si singur linkurile dind cautare cu goi sau goim). Exista un exemplar al acestui corpus de scrieri traditionale evreiesti, la British Museum, complet – care in mod obisnuit nu era destinat privirilor neevreilor. Traducerea este facuta de Royal Academy din Londra, dupa acel exemplar.

 • tirca valentin

  OAMENI BUNI, ATI LUAT-O HAISA PE ARATURA RAU DE TOT. FENOMENUL DE MANIPULARE LA CARE ATI FOST SUPUSI SI -A LASAT AMPRENTA ASUPRA MULTORA DINTRE DOMNIILE VOASTRE.CIND AM VENIT IN LUMEA ASTA NU AM VENIT CU NIMIC IN MINA,ASA CA CUM PUTEM PRETINDE CA AM AVEA DREPT LA CEVA.NOI SUNTEM AI PAMINTULUI SI PAMINTUL NE HRANESTE ,NE TINE SI LA FINAL NE ACOPERA.DE VREME CE SUNTEM CU TOTI CONTEMPORANI SI AM DECIS SA TRAIM UNII LINGA ALTII SI SA NE IMPARTASIM CUNOSTIINTELE UNII ALTORA ,DE CE AM FI UNII MAI LEGITIMI CA ALTII?DE CE AM FI UNII MAI “ALESI “CA ALTII SI CE ANUME II POATE FACE PE UNII INDREPTATITI CA ALTII?DE CE UNII DORM IN PALATE SI ALTII SUB CARTOANE?ATI CAZUT IN PLASA LACOMIEI,IN CAPCANA VANITATII. ATI “descoperit “frumuseteaEXTERIOARA ,PE CARE ATI DEZVOLTAT-O IN DAUNA CELEI INTERIOARE,DEZECHILIBRIND ASTFEL BALANTA. CA URMARE A ACESTUI FAPT ATI UITAT CINE SUNTETI,SI DE-ATUNCI BIJBIITI IN INTUNERIC IZBINDU-VA CAP IN CAP CA BERBECII.DIN CAUZA IMPACTULUI UNII AU VAZUT STELE VERZI IAR ALTII STELELE ALBASTRE NEMAIVORBIND DE CEI CARE LE-AU VAZUT PE CELE MARO. CEI CARE VAD STELE VERZI,RECLAMA C-AU VAZUT LUMINA DAR SI CEILALTI SUSTIN LA FEL .COTONOGITI, CU CAPATINILE SPARTE ,CU OASELE FRINTE SI OCHII BULBUCATI IN CAP DE GROAZA VA ASEZATI PE UNDE PUTETI SA VA TRAGETI SUFLAREA ASTEPTIND CU DISPERARE SA SE INTIMPLE CEVA CA SA LE FIE MAI BINE. SI DIN CAUZA MULTIMII RECLAMATIILOR CEI CARE NU AU VAZUT NICI UN FEL DE STELE AU INVENTAT SI EI POVESTILE LOR NUMITE RELIGII NUMAI CA IN ACESTE POVESTI STELELE NU MAI ERAU NICI VERZI, NICI ALBASTRE SI NICI MARO. STELE ERAU MOV ,O CULOARE PE CARE NU AU VAZUT-O NICI UNUL DINTRE EI. DUPA LEGI MAI NOI DAR FOARTE VECHI IN ACELASI TIMP CEEA CE NUMITI VOI “ROMANIA” SI NU NUMAI SE NUMESTE IN REALITATE AGARTHA ,(CU CAPITALA IN AGATHIRSIA SITUATA IN CARPATI,)PROPRIETATE A POPORULUI AGATHIRS .VOI SUNTETI CU TOTI DE-A VALMA ROMANI,SI-N MOD NORMAL AR TREBUI SA VA POFTIM AFARA CACI SUNTETI PE PAMINTUL NOSTRU SI NU NE ADUCEM AMINTE SA VA FI POFTIT.FIINDCA NOI TRAIM DUPA VECHILE LEGI AM CONSIDERAT CA PAMINTUL ESTE AL TUTUROR FARA DELIMITARI SI GARDURI,SI CU TOATE CA NE-ATI PUS RABDAREA LA INCERCARE ,V-AM GAZDUIT AICI.SI DACA NOI V-AM GAZDUIT CINE SUNT UNII SI ALTI SA SPUNA CA “ROMANUL’ E MAI LEGITIM CA” UNGURUL” SI SECUIUL,SAU CA UNGURUL E MAI LEGITIM CA CEILALTI? IO AS THAARQ UN AG VALENTIN AL 7-LEA C.T.A.I AL DINASTIEI DE LA SUPRAFATA AL POPORULUI AGATHIRS SINGURUL POPOR CARE A DESCOPERITSI A PASTRAT FAPTUL CA CASTELELE POT FI SI VERZI SI ALBASTRE SI MARO SI POT SA MAI FIE SI ALBE SI NEGRE ETC.UN FAPT AU MAI DESCOPERIT ACESTI AGATHIRSI SI ANUME CA, ORICE S-AR INTIMPLA STELE NU AU CUM SA FIE MOV.DE CE?FIINDCA ESTE O IMPOSIBILITATE STIINTIFICA

 • Last

  @tirca valentin, specialistule in pietre si in cautare de televiziuni dornice de aberatiile tale, poti sa scrii omeneste ?

 • tirca valentin

  fyymaaaaaaaaa,,,,,,,,,, parca stabilisem ca nu mai avem bagari de seama.ce am spus eu si ce ati priceput voi .stiti care este cea mai mare slabiciune a acestui neam de altfel destul de inteligent? se cred unii mai destepti decit altii ,se contrazic ,se balacaresc ca la usa cortului,dar nu le-ar veni in minte sa promoveze lucrurile constructiv.o idee geniala care ar putea revolutiona societatea poate cadea in derizoriu daca este prezentata cui si cum nu trebuie.uitati si atitudinea voastra vizavi de mine.voi ati preluat doar ce au scris ziarele avide de senzational despre mine ,dar voi nu ati analizat emisiunile la care am fost,nu ati vazut filmele si nu mi-ati citit cartile.vi s-a parut voua ca va amenint pozitia de mari intelepti,si ce v-ati zis :ia sa i-o dam la nuca lu asta ca e de la tara cum isi permite el sa ne invete pe noi cei de la bucuresti istoria. v-am lasat un nr de telefon ,nici macar nu ati catadicsit sa dati un bip ,ca va sunam eu inapoi.cu toate astea ati indraznit sa afirmati ca sunt va citez”neica nimeni de prin bran”,si “pacalici cu tulburari de personalitate”.ati a juns voi la concluzia asta.hmm……acum eu unul sincer sa fiu m-a cam plictisit sa ma tot iau in rasbete cu tot soiul de cunoscatori ai istoriei noastre nationale.de aceia va propun ceva. de cit sa mai ardem gazul degeaba pe net si eu si voi ,mai bine am incerca sa ne stringem toti noi astia ,hai sa facem o mare dezbatere agathirso-traco-daco si cum mai vreti voi.oricum ati vrea voi si roxin sa o asezati nu puteti face abstractie de CODICELE DE LEGI AGATHIRS VECHI DE PESTE 7000 DE ANI ,CIND DUPA SPUSELE ASTORA “TITRATI” DE PE LA HARVARd,oxford si alte universitati smechere cica homo sapiens iesise din balta si se cocotase-n copac ca sa aiba vedere de amsablu.nu stiu cum se face ca in vreme ce homo s. era inca in copac preocupat cu viziunea de amsamblu,agathirsii astia fratilor, faceau niste obiecte de aur si ceramica ,ca alea de la cimbrud,pietroasele etc.mai nou cica obiecte de aur gasite in americi si africa si nu numai erau facute tot de ei.coifurile de argint aurit ale FRATIEI REGILOR DRAGON (TRACI).EU SUNT REGE DRAGON.SUNT REGELE DRAGON AL CETATII A 7-A RAMADAMNIA DIN MUNTII SUBBUZAULUI . AM SI FUNCTIA DE DAMN.(DESPRE NOI DUSMANII NOSTRII AU SPUS CA SUNTEM DAMNATI) SUNT CEL DE AL 7-LEA C.T.A.I (CRAI- REGE )AGATHIRS AL DINASTIEI DE LA SUPRAFATA, DINASTIE CARE A INCEPUT DUPA CUTREMURUL DIN ANUL 1802 CIND AM FOST INGROPATI IN CARPATI CASA NOASTRA DE DINTOTDEAUNA, UNDE AM REUSIT SA RAMINEM.SUNT CEL DE AL 7-LEA CA NR DIN CEI 17 REGI DRAGONI FRATI,DAR IN ACELASI TIMP SUNT PRIMUL DINTRE EI. SUNT SUVERAN AL AGARTHEI SI ACEST TITLU IMI ACORDA INTIETATEA INTRE CEI 17 SUVERANI PLANETARI.DECI SA INTELEGETI, SUNT SUVERAN AL AGARTHEI ,SI PRIMUL SUVERAN PLANETAR.POSIBIL SA VA UMFLE RISUL INSA ESTE DOAR O CHESTIE DE TIMP PINA SE VOR DEMONSTRA.DOVADA SUPREMA O GASITI TASTIND PE GOOGLE CAVALERII VECHIULUI AGATHIRS ARGUMENTAREA DAJIH CAUZA ZELXA JUDECAT LA CEDO.

 • gabiu

  a se cerceta si faptul ca adevaratii evrei sunt negrii din Africa si nu albii din zona Marii Caspice ( khazarii )

 • Zilele Culturii Sefarde
  9-12 noiembrie 2015

  Institutul Cervantes, împreună cu Ambasada Spaniei și Centrul de Studii Israeliene Goldstein Goren – București au organizat o remarcabilă manifestare la sediul Insitutului, timp de patru zile. Evreii sefarzi sunt încă numeroși în lume, mai puțin în România de azi, deși au constituit prima comunitate evreiască aici, în urmă cu cinci secole. Ei numără circa 2 milioane de suflete, în Israel circa 700.000,vorbesc ebraică, ladino, iudeo-portugheză, iudeo-catalană, shuadit. Sunt iudaici de rit spaniol ce au emigrat la sfârșitul secolului al XV-lea din Spania și Portugalia în nordul Africii, în Italia, în Orientul Apropiat, în peninsula Balcanică și în Sudul României, ulterior și în Anglia, Olanda și America.Printre personalități istorice se numără : Maimonides,Baruch Spinoza • Jacques Derrida, Jacques Attali ș.a.Sefarzii au vorbit vreme de sute de ani limba ladino sau iudeo-spaniola, bazată pe graiul castilian din Evul Mediu. Un monument de mare valoare istorică a fost Sinagoga din Constanța, demolată în 1985. O carte de referință este scrisă de Felipe Torroba Bernaldo de Quirós „Evreii spanioli”, traducere din limba spaniolă de Esdra Alhasid, Editura Hasefer,București,iar Cristina Toma a prezentat la Centrul de Studii Ebraice, în urmă cu câțiva ani, un studiu documentat despre sefarzii din România. Nicolae Iorga spunea că în Capitală se vorbeau 21 de limbi, iar etnia evreilor sefarzi a fost cea care a impulsionat viața financiară a capitalei. Sinagogile sefarde au fost incendiate de legionari în 1941, iar cele care-au scăpat au fost demolate de comuniști. Sinagogile au fost incendiate de legionari în 1941, iar cele care-au scăpat au fost demolate de comuniști.
  În prima zi, am audiat câteva povestiri citite de actorul Tache Florescu, din volumul „Esmeralda” ( Biblioteca APOSTROF(apărut în două ediții, 2003, 2009,redactori Florin Manolescu, Gabriela Melinescu) al lui Alexandru Vona. Autorul, Alexandru Vona, născut Alberto Henrique Samuel Bejar y Mayor, (n. 3 martie 1922, București – d. 12 noiembrie 2004, Neuilly) a fost un scriitor și inginer româno-francez de origine evreiască, sefardă. A părăsit România în 1947, după ce a primit Premiul Fundațiilor Regale. A fost rudă cu Elias Canetti. Este înmormântat în Cimitirul Père-Lachaise din Paris.A mai publicat Versuri, București, 1936Ferestrele zidite, București, 1993, 1997, 2001Alexandru Vona, Ovidiu Constantinescu, Ferestre întredeschise, 1997Misterioasa dispariție a orașului din câmpie, 2001.
  . După lectura din volumul „Esmeralda”, a urmat o masă rotundă la care au participat, moderator dr. Felicia Waldman, coordonator al Centrului de Studii Israeliene, arhitect Mihail Caffe, dr. Irina Cajal Marin, subsecretar de stat, cercetător dr. Anca Aurelia Ciuciu-Tudorancea, Anca Halfon Mircea, urmașă a unei familii de sefarzi cunoscuți în România și în Europa de circa două secole.Arh.Mihail Caffe, cunoscut și ca cercetător al arhitecturii începutului de secol XX, s-a referit la amintirile sale din copilărie, din familia sa numeroasă și veche, la bucătăria sefarzilor din București, obiceiuri, limbajul cosmopolit al sefarzilor balcanici, etc. El a afirmat că evreii sefarzi s-au adaptat cu ușurință în zonele controlate de imperiul otoman. Dr. Irina Cajal Marin a vorbit despre distinșii predecesori, dr. Marcu Cajal(1885-1972),fondator al pediatriei în România, bunic, acad. Dr. Nicolae Cajal(1919-2004) ,microbiolog de frunte, fost președinte al FCER, tatăl Irinei. Dr. Anca Ciuciu Tudorancea, specialistă în istoria edificiilor evreiești din Capitală a prezentat momente și clădiri istorice din București, ce au aparținut sefarzilor, pe Calea Victoriei, Lipscani, Dudești,Văcărești. De asemenea viața economică, financiară, culturală, cultică au fost domenii în care evreii, vorbind aici despre sefarzi s-au implicat cu stăruință și eficiență. Magazine elegante, firme franțuzești, restaurante,erc. , azi dispărute, erau martorii prezenței sefarzilor. Anca Halfon Mircea a vorbit despre predecesorii ei, amintiri din viața personală. Familia Halfon a fost reprezentată și de doi bancheri cunoscuți în secolul XIX – Avram Halfon ( 1800-1884), fost consul general al Imperiului Otoman la București, promotor al schimburilor bancare cu bănci europene, Solomon Halfon(1846-1913), fondator al Băncii Comerciale Române, inițiator al primului împrumut bancar de stat în România, ș.a. au adus contribuții importante , sub aspect financiar. Unii membri ai familiei Halfon au fost exterminați în lagărele naziste. Dr. Felicia Waldman a făcut o largă prezentare a istoriei sefarzilor din România, a amintit și de un lider al sefarzilor din România, Manoah Hillel( 1797-1862), bancher, om de afaceri, Consul onorific al Imperiului Otoman. .De asemenea Felicia Waldman a răspuns întrebărilor puse de participanții la conferință.
  A doua zi a fost rezervată formației de klezmeri ai Comunității Evreilor din București, condusă de talentatul Bogdan Lifșin și coordonată de Silvian Horn, șeful cabinetului Președintelui FCER. Invitata de onoare, care a reușit să electrizeze sala prin interpetarea unor cântece din folclorul idiș și românesc a fost marea actriță Maia Morgenster, directoare a TES. Formația de klezmeri a avut un repertoriu variat, idiș, ebraic, sefard, în componența ei fiind instrumentiștii Rodica Doila, Sorin Dobrotă, Sergiu Marin, Cristian Dobromir, Bogdan Lifșin ( la orgă și acordeon), iar interpete vocale Carmen Nana Iovitu și Geni Brenda. Concertul s-a bucurat de un succes meritat.
  În a treia zi a fost vizionat filmul spaniol, „El Angel de Budapesta” în regia lui Luis Olivera, 2011), dedicat unui ”Drept al Popoarelor”, diplomatul spaniol Angel Sanzo Briz, un salvator la fel de curajos, generos și eficient ca și celebrul Raoul Wallenberg. El a continuat să lucreze și 35 după război. A salvat peste o mie de evrei, filmul fiind o reușită excepțională sub aspect artistic , ca și istoric.
  Ultima zi, a patra a fost rezervată inaugurării pe plan european a unei expoziții sub titlul „ Mai presus de datorie”, expoziție itinerantă care a poposit la început aici, în București. Curatorul și conferențiarul din acea seară a fost istoricul de marcă Jose Antonio Lisbona , care a vorbit despre activitatea a a doi ambasadori ai Spaniei, la București, primul în anii 1940-1943, contele Jose Rojas y Moreno, al doilea, marchizul Manuel Gomez Barzanallana y Garcia, în anii 1943-1945. Dintre diplomații spanioli în timpul războiului, 18 persoane s-au ocupat fără a fi încurajați sau însărcinați cu asemenea misiune de salvarea a peste 8000 de evrei sefarzi, dar și așkenazi, inclusiv membri ai familiilor lor, plus spanioli care nu mai aveau acte, etc. În România, prin relațiile și abilitatea diplomatică pe care au dovedit-o cei doi ambasadori amintiți la început au slavta 111 evrei, ca și 200 de spanioli cu identitate greu de stabilit, mareșalul Antonescu fiind pus uneori în fața unor fapte împlinite. Au ajutat și reprezentanți ai Bisericii Catolice. Deși dictator fascist, generalissimul Francisco Franco ( se spune că avea și origine evreiască) a fost împotriva exterminării evreilor, limitându-se la adversarii săi politici, comuniștii, social-democrații.
  BORIS MARIAN

  .

 • nu-mi plac ieșirile xenofobe, prostia în politică se vede cu ochiul liber, nimeni nu fură România, decât românii înșiși, din care unii au luat drumul tribunalelor. Terminați cu tâmpeniile.

 • Moarte jidanilor

  Moarte jidano-țigano-bozgorilor babilonieni urmași ai lui Ham fiul blestemat al lui Noe …si al curvei Iștar nevasta lui Ham urmașă a lui Cain …

 • Moarte jidanilor

  Moarte jidano-țigano-bozgorilor babilonieni urmași ai lui Ham fiul blestemat al lui Noe …si al curvei Iștar nevasta lui Ham urmașă a lui Cain …