RomÔnia

Serviciul de Informa■ii Externe

Serviciul de Informa■ii Externe organizeazŃ mar■i, 10 aprilie, orele 1600, ţn Sala AlbastrŃ a UniversitŃ■ii din Craiova, o prezentare a oportunitŃ■ilor de angajare oferite de institu■ie.
Sunt a║tepta■i studen■ii masteranzi ║i absolven■ii de studii superioare de lungŃ duratŃ, cu rezultate universitare bune ║i foarte bune, cunoscŃtori cel pu■in ai unei limbi strŃine, rezisten■i la stres, la eforturi fizice ║i intelectuale ║i care ţ║i doresc o carierŃ deosebitŃ.
A face parte din Serviciul de Informa■ii Externe implicŃ responsabilitate ţntr-un mediu dinamic, atractiv ║i incitant, profesionalism ţntr-o activitate unicŃ ţn slujba ■Ńrii.
Reprezentan■ii institu■iei vor rŃspunde ţntrebŃrilor participan■ilor la prezentare ║i vor fi oferite detalii privind posibilitatea dezvoltŃrii unei cariere ţn Serviciul de Informa■ii Externe.
Persoanele interesate dar care nu pot participa au la dispozi■ie site-ul oficial al institu■iei (www.sie.ro).

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

┬ę 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares