INVITAȚIE

 

††††† ASOCIAȚIA PENTRU DIALOG ȘI SOLIDARITATE A AVOCAȚILOR v„ invit„ miercuri, 13 iunie 2012, Óncep‚nd cu ora 14.00 la Sala de conferințe a Hotelului International Bucuresti (Str. C„uzași, Nr. 27, sector 2, Bucuresti) la Conferința cu tema ”REFORMAREA CASEI DE ASIGUR√RI A AVOCAȚILOR – NECESITATE SAU INTERESE”.

Participarea se face Ón baza Ónscrierii Ón limita locurilor disponibile și este gratuit„.

Programul Conferinței este urm„torul:

14.00 – Primirea participanților, distribuirea materialelor conferinței

14.25 – Deschiderea Conferinței.

14.40 – Sesiunea I: Prezentul si viitorul sistemului de asigur„ri sociale și pensii al avocaților. Aspecte legale. Aspecte practice. Aspecte privind propunerea de reformare. †Moderator – av. Dr. Șerban-Niculae Lovin

††††††††††† 1. CAAv ast„zi. Aspecte legale – Lector av. Gabriela Savu.

††††††††††† 2. CAAv. ast„zi. Aspecte practice. – Lector av. Mihai Rapcea.

††††††††††† 3. Necesitatea reform„rii sistemului – Lector av. Nicu Tiberius – Președintele CAAv.

††††††††††† 4. Controversele reformei, așa cum a fost aceasta propus„ – Lector av. Daniel Fenechiu.

15.50 – Coffe Break

16.00 – Sesiunea II őntreb„ri , dezbateri, soluții. †Moderator – av. Daniel Fenechiu

17.30 – őnchiderea Conferinței.

††††††††††† La eveniment sunt invitați toți Decanii Barourilor din cadrul UNBR, membri Consiliilor Baroului București și Baroului Ilfov, precum și delegații Baroului București și ai tuturor celorlalte Barouri la Congresul Avocaților din 15 – 16 iunie 2012.

Eveniment organizat Ón colaborare cu SCA Fenechiu Savu & Asociații, SCA Lovin si Asociații, SCA Aron, Racoviceanu si Asociații, SCPA Moloman, Laz„r și Asociații.

 

† Partener media – JURIDICE.ro

őnscrierile se fac prin completarea formularului on-line de pe site-ul asociației – www.adsa.ro ( secțiunea ”Evenimente”), p‚n„ cel t‚rziu Ón data de 13.06.2012, orele 12.00.

Detalii suplimentare: Secretariat ADSA – tel. 031-420.99.56

V√ AȘTEPT√M!

sursa: adsa.ro

CategoryUncategorized
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares