INSTRUCřIUNI DE VIZIONARE ™I DESC√RCARE


Documentarul prezint„ dramele petrecute Ón 1951, c‚nd peste 40.000 de rom‚ni, precum și etnici germani, bulgari, s‚rbi, croați și arom‚ni au fost deportați Ón B„r„gan, printr-o strategie a Partidului Muncitoresc Rom‚n de a izola vestul ț„rii de influențele anti-comuniste.
Mulți dintre aceștia au reușit s„ ridice gospod„rii admirate de localnici, c‚teva sute au reușit s„ se Óntoarc„ Ón Banat, Óns„ cei mai mulți și-au legat destinul de cel al stepei B„r„ganului, fie tr„ind aici p‚n„ Ón prezent, fie murind de foame sau din cauza bolilor.
Cei mai mulți dintre etnicii germani s-au sinucis, t„indu-și venele pe marginea drumului. Un film despre atrocit„țile regimului comunist, primul dintr-o serie care comemoreaz„ aceste evenimente dramatice din istoria Rom‚niei moderne.

Articol original:†Dramele Rom‚niei: Deport„rile din B„r„gan (2012) | Top Filme Documentare – Vizioneaza Gratuit Filme Documentare Online

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares