Asociația Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din Rom‚nia, Ómpreun„ cu alte ONG-uri, organizeaz„ ast„zi luni 25 iunie 2012 Óntre orele 15.00-16.00, Ón Bucureļti, pe trotuarul din fata sediului Președenției Rom‚niei – Palatul Cotroceni, o adunare public„.

Cu prilejul Óntrevederii pe care o vom avea cu Președintele Traian B„sescu, vom cere ca acesta s„ resping„ cererea de grațiere a infractorului Adrian N„stase. Amintim faptul c„ acest infractor de drept comun, condamnat definitiv și irevocabil Óntr-un dosar de corupție, caut„ prin tot felul de tertipuri s„ evite executarea binemeritatei pedepse cu pușc„ria.

Adrian N„stase a ocupat Ón perioada guvernului provizoriu FSN din 1990 funcția de purt„tor de cuv‚nt al Guvernului Iliescu-Roman, fiind responsabil al„turi de ceilalți lideri FSN de organizarea represiunii s‚ngeroase din iunie 1990, cunoscut„ sub numele de Mineriada 13-15 iunie 1990.

Iat„ c„ Justiția Divin„ și-a g„sit ecoul Ón Justiția Rom‚n„, chiar dac„ mai t‚rziu, dup„ 22 de ani de la crimele din Piața Universit„ții, și sper„m ca ea s„ nu se opreasc„ doar aici. Ion Iliescu, Petre Roman și alții Óși așteapt„ Ón continuare “r„splata” pentru crimele lor.

N„d„jduim c„ Președintele tuturor rom‚nilor, dl. Traian B„sescu, se va ralia acestui act de justiție și nu va interveni Ómpotriva ducerii lui la bun sf‚rșit. Sufletele celor uciși Ón Mineriad„ și lacrimile copiilor r„mași orfani Ón urma genocidului din Piața Universit„ții, cer DREPTATE și pedepsirea celor vinovați.

 

Președinte AVMR

Ene Viorel

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares