La aproape un an áde cÔnd aáfostáfurat din Catedrala SfÔntuláIcob dináCopostela (Santiago de Compostela), manuscrisul Codex Calixtinus, oábijuterie a patrimoniului cultural dináSpania,áa fost gŃsit recent ţn proprietateaáunuiáelectrician, fost angajat al catedralei pe parcursul a 25 deáani, la numai 5 kilometri de celebra cetate.

Codex Calixtinus, din secolul XII (datat ţn jurul anului 1140), este consideratprimul ghid de cŃlŃtorie din istorie, descriind drumul spre Compostela cu lux de informa■ii, ║i are o valoare inestimabilŃ.áElectricianul suspectatáde furt a fost arestat.áCodex CalixtinussauáCarteaáSfÔntuluiáIacob, a fost descoperit miraculos ţntr-unágarajádin apropierea Catedralei. Pentru a da mai mult credit operei lor, autorii sŃi au compus o epistolŃ fictivŃ, zisŃ «áapocrifŃá», despre care se spunea cŃ era semnatŃ de papa Calixt al II-lea, dar acesta era deja mort la vremea aceea (nŃscut ţn 1060, ales papŃ ţn 1119, mort ţn 1124). Volumul, consacrat gloriei SfÔntului Iacob, a primit denumirea deáCodex Calixtinus.

CategoryUncategorized
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

┬ę 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares