:Happy-Grin:

Un nou scandal provocat de compatrio■ii pleca■i peste hotare! AutoritŃ■ile franceze se plÔng cŃ ■ara lor a fost invadatŃ de romÔni veni■i la plagiat! Guvernul de la Paris a decis deja sŃ le dea cÔte 300 de euro ║i sŃ-i suie ţn primul avion cŃtre RomÔnia, cu condi■ia sŃ nu se mai ţntoarcŃ niciodatŃ. Nu e ţnsŃ atÔt de simplu, deoarece mul■i dintre doctoranzii ║i masteranzii romÔni prin║i la plagiat ţn Fran■a nu au deloc acte de studii ║i ţn multe cazuri nu ║tiu nicio limbŃ strŃinŃ, ţn schimb dorm prin biblioteci pretinzÔnd cŃ ar studia.

Marile ora║e din Fran■a au fost invadate de ei, practic au format o adevŃratŃ lume academicŃ interlopŃ, re■ele de furt intelectual”, spune ministrul de interne francez. “Te urci cu o lucrare de doctorat originalŃ ţn metrou ║i cÔnd cobori nu mai ai nici notele de subsol, nici bibliografia pentru cŃ ■i le-au furat romÔnii.

Deja presa din Hexagon ţi ironizeazŃ pe compatrio■ii no║tri pleca■i la plagiat, prezentÔnd imagini ţn care ace║tia cer║esc un referat de doctorat cu textul clasic “Suntem ║apte masteranzi acasaŃ, coordonatorul nostru de doctorat a murit, xerox-ul de la facultate e stricatá ║i avem sus■inerea tezei mÔine!”

sursa: timesnewroman.ro

CategoryUncategorized
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

┬ę 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares