7 septembrie 2012

Către: Hillary Clinton

Secretarul de Stat al Statelor Unite,

USA, Ministerul Afacerilor Externe,

WASHINGTON S.U.A.

Excelența Voastră, doamnă Ministru,

 În Raportul Ministerului dumneavoastră referitor la respectul libertăților religioase la nivel internațional și în particular în țara mea, este folosit numele meu și sunt descrise acțiunile și cuvintele mele fără să mi se fi acordat nicio șansă să explic cum stau de fapt lucrurile. Ca cetățean al lumii și locuitor al acestei planete, mă simt obligat să-mi exprim protestul, pentru că în mod evident prin modul în care sunt construite respectivele Rapoarte ale Ministerului Dvs. se încalcă Drepturile Omului și în esență Constituția SUA, țară pe care au întemeiat-o Părinții Națiunii dumneavoastră pe valorile universale născute în țara mea, și anume pe libertate, democrație și respectul față de persoana umană. Din moment ce sunteți un politician cu experiență și o persoană cu o contribuție majoră în marea dumneavoastră țară, cunoașteți cu siguranță că în statele de drept este inacceptabilă condamnarea cuiva fără a i se da posibilitatea să se apere, ca și încălcarea principiului judecătoresc universal: „Să nu-ți emiți sentința asupra niciunui caz fără ca mai înainte să asculți ambele părți”. Prin urmare, îmi exprim puternicul protest că, fără a fi fost întrebat despre ce am spus cu adevărat sau despre ce s-a întâmplat de fapt, sunt literalmente acuzat pe plan internațional că sunt – chipurile – un fundamentalist și că am încălcat – chipurile – drepturile semenilor mei.

Dacă Serviciile Ministerului dumneavoastră ar fi avut amabilitatea și conștiinciozitatea de a mă întreba înainte de a mă acuza despre ce se întâmplă în realitate în cazurile menționate, le-aș fi informat că m-am adresat în scris Arhiepiscopului romano-catolicilor din Atena, d-l Nikolaos Foskolos și l-am rugat ca  exact în același mod în care se procedează la Școala romano-catolică „Sfântul Pavel” din Pireu să se procedeze și în Școala romano-catolică „Jean D’ Arc” din Pireu, adică aghiazma ce se oficiază la începutul anului școlar, [aghiazmă] care pentru Biserica Ortodoxă constituie un act  sacramental [misteriologic] la început de nou an școlar să fie binecuvântată pentru elevii ortodocși ai școlii de un preot ortodox, iar pentru elevii romano-catolici (care – semnalăm! – constituie o minoritate în această școală) de către un preot romano-catolic, dat fiind că conștiința de sine ortodoxă și Dreptul Canonic interzic rugăciunea în  comun cu eterodocșii și cu persoane cu care nu există comuniune sacramentală. Cu toate acestea, Arhiepiscopul romano-catolicilor nu a binevoit să ne dea niciun răspuns și, prin urmare, ca să protejez conștiința de sine a elevilor ortodocși din această școală, ca Episcop și Păstor al lor am apelat la procedura prevăzută de Lege înaintea autorităților judecătorești competente. Prin urmare, ce altceva aș fi putut face pentru a mă opune atitudinii intransigente și obsesiei încăpățânate pe practicarea diminuării conștiinței de sine ortodoxe? Există, după părerea dumneavoastră, ceva inadmisibil în  poziția mea? Concluzia justificată care se deduce este că Raportul a fost părtinitor în ceea ce mă privește din moment ce nu au fost cunoscute faptele reale și a fost ignorat cu desăvârșire comportamentul Arhiepiscopului romano-catolic. Combinarea neargumentată și nedemonstrată – din Raport – a convingerilor mele cu exprimări antisemitice constituie o denaturare directă a cuvintelor mele și o totală calomnie la adresa mea, pentru că niciodată nu m-am exprimat împotriva Națiunii Evreiești, pe care o respect la fel de mult ca pe orice altă Națiune de pe Pământ; cu toate acestea eu doar citez reacțiile dinamice ale evreilor ortodocși împotriva denaturării Iudaismului și a devierii de la concepția teistă asupra vieții la un sistem apocrif bazat pe învățătura ocultă a Kabbalei, care constituie perpetuarea Luciferismului și a practicilor de magie neagră.  Așadar, niciodată nu am formulat idei și gânduri antisemite, dar ca Episcop ortodox – așa cum aveam dreptul – am tâlcuit Profețiile din Vechiul Testament și, în special, pe cele ale Profetului Daniel și ale Profetului Isaia, și am demonstrat că mult  așteptatul Mesia a venit în lume în persoana Domnului Iisus Hristos și că cel care este așteptat de iudaism să vină (și pregătesc reconstruirea Celui de-al treilea Templu al lui Solomon și simbolurile ceremoniale și cultice – cum se poate vedea pe Internet) nu este altul decât cel la care se face trimitere în Apocalipsa Evanghelistului Ioan ca fiind Antihrist. În sfârșit, considerați fundamentalism și antisemitism realitatea evidentă și universală că sistemul bancar este una din activitățile economice favorite ale  puternicului – în țara dumneavoastră – lobby evreiesc? Puteți să ne informați cui aparțin cele trei instituții financiare mondiale Moody’s Standard, Poor’s și Fitch?   Ne puteți spune ce naționalitate are fondatorul Comisiei Trilaterale? Ne puteți informa asupra naționalității membrilor Lojei Bene Berith, care își are reședința în Washington și care are filiale în toată lumea, inclusiv în țara mea? Puteți să ne informați cine alcătuiește corpul guvernamental al așa-numitului  – think tank – grup de experți “Bildeberg Group”?

Încheindu-mi scrisoarea, îmi doresc sincer ca pacea lui Dumnezeu și sentimentele de înțelegere și de toleranță dintre oameni să domine pe Pământ. Însă libertatea de conștiință a fiecăruia este o valoare inviolabilă pe care suntem obligați să o apărăm chiar și cu prețul vieții noastre și, cu siguranță, justiția impune respectarea drepturilor celor mai slabi și ale celor care nu au putere lumească.

Cu respect și rugăciuni,

+ Mitropolitul Serafim de Pireu

sursa traducerii: http://acvila30.ro

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer