tabere_ilegale_de_unguriMŃsura vine ţn urma multiplelor sesizŃri venite din partea aoscia■iilor de tip Amnesty International sau Crucea Ro║ie, ce atrŃgeau aten■ia asupra condi■iilor vitrege ║i tratamentelor inumane la care sunt supu║i ungurii ţn ■ara noastrŃ. ¬i autoritŃ■ile romÔne sunt nemul■umite de prezen■a ungurilor ţn ■ara noastrŃ, pentru cŃ nu fac nimic altceva decÔt sŃ vinŃ zi de zi la Bucure║ti ║i sŃ cer║eascŃ sŃ intre la guvernare.

Conform Amnesty, ungurii din Harghita ║i Covasna trŃiesc ţn condi■ii mizere, ţn locuin■e improvizate, fŃrŃ drumuri ║i utilitŃ■i. Mul■i dintre ei nu cunosc limba romÔnŃ, ceea ce este un obstacol serios pentru integrarea lor ţn societate. “O sŃ demarŃm un program, inspirat de la colegii no║tri francezi, prin care fiecare ungur va primi un bilet de avion ║i 300 de forin■i, sŃ se poatŃ ţntoarce acasŃ la ei”, a explicat un ţnalt oficial romÔn.

sursa: timesnewroman.ro

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

┬ę 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares