Dedesubturile ap„r„rii și acuz„rii MISA-ei și Gregorian Bivolaru, dezv„luite Ón premier„ Ón fața camerei de luat vederi, de c„tre avocatul Niturad Dumitru Ón prezența lui Petre Groza (membru fondator MISA), Ion Pistol (instructor yoga MISA) și Neacșu Cristian (vechi practicant yoga in cadrul MISA) Ón cursul unei Ónt‚lniri filmate la domiciliul lui Nițurad Dumitru, din 3.06.2010.
Aceste dezv„luiri au mai fost f„cute de c„tre dl. Nițurad Ón fața a dou„ echipe de televiziune (TVR și Antena 1). őn ambele interviuri date, Dumitru Nițurad vorbește despre propunerea f„cut„ lui de c„tre oamenii din jurul lui Gregorian Bivolaru de trafic de influenț„ pe l‚ng„ judec„toarea Cica Daniela ce a soluționat dosarul de la Sibiu a lui Gregorian Bivolaru. őn mod straniu, nici unul dintre interviuri nu a fost dat publicit„ții.
Televiziunea național„ o putem Ónțelege c„ este neutr„, dar Antena 1, care a fost și este at‚t de vehement„ Ómpotriva MISA-ei și a lui Gregorian Bivolaru, cum de a sc„pa aceast„ ocazie de a-i “Óngropa” pe Gregorian Bivolaru și MISA ? Și-a schimbat cumva politica Antena 1 ? A trecut de partea lui Gregorian Bivolaru și a MISA-ei ascunz‚nd aceste informații, sau Ói protejeaz„ pe cei 4 cursanți MISA dați Ón judecat„ de Dumitru Nițurad, care se pare c„ sunt “Ón misiune” Ón interiorul MISA, f„c‚nd tot ce se poate pentru ca Gregorian Bivolaru s„ nu c‚știge aceste procese ?
Mențion„m c„ Ón urma declanș„rii procesului Ómpotriva celor 4 cursanți MISA și a MISA-ei de c„tre Dumitru Nițurad, proces Ón care se vorbea de trafic de influenț„ pe l‚ng„ judec„toarea de la SIbiu, nici o televiziune și nici un post de radio nu au transmis vreo stire despre acest proces bomb„ declanșat de Dumitru Nițurad. Cum se explic„ faptul c„ mass-media Ól protejeaz„ eroic pe Gregorian Bivolaru și MISA c‚nd vine vorba de acuze serioase ? Nu este oare aceasta o dovad„ indirect„ c„ cei 4 cursanți sunt cei care trebuiau de fapt protejați ?
Orice om dotat cu inteligenț„ și bun simț poate s„ Óși dea seama de treaba asta” – parafraz‚nd o expresie drag„ ing. Nicolae Catrina.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares