Asociația Victimelor Mineriadelor 1990-1991 din Romania, Ón†parteneriat cu mai multe organizații din societatea civil„,†organizeaza †marți, 9.10.2012, ora 13, un miting de protest pentru o†reforma reala in justitie.

Odata cu adunarea publica s-a solicitat o audienț„ †la Ministrul†Justitiei †pentru a prezenta propunerile societ„ții civile pentru†reformarea justiției.

Opinia noastr„ și a partenerilor noștri este c„ orice reform„ a†justiției și Ón domeniul combaterii corupției trebuie s„ plece de†evaluarea gradului de satisfacție a justițiabililor, rezolvarea†problemelor acestora și de la consult„ri publice cu toți actorii†implicați Ón sistem, și nu Ón ultimul r‚nd cu †practicienii.

Noi credem c„ standarde democratice și echitabile de justiție și†evaluarea performanțelor reale ale sistemului judiciar, care s„†conduc„ la o reform„ real„ trebuie s„ Ónceap„ de ”jos Ón sus” și †in†acest sens sustinem:

a. Necesitatea cre„rii, prin sprijin instituțional și cu instrumente†adecvate, a unui Forum civic cu larg„ participare unde s„ fie†discutate at‚t probleme sistemice (subfinanțarea, managementul de†sistem, organizarea profesional„), c‚t și posibile soluții care s„ fie†Óntr-un mod transparent și eficient implementate;
b. Evaluarea, Óntr-un cadru adecvat, a legislației Ón anumite sectoare†sensibile (și Ón special Ón ceea ce privește r„spunderea profesional„†a actorilor implicați Ón sistem, combaterea corupției, asigurarea†transparenței și eliminarea birocrației);
c. Implementarea unui mecanism eficient și sistematic și a unor bune†practici pentru a asigura transparența actului de justiție și†publicarea sistematic„ a culegerilor de practic„ judiciar„;
d. Activarea unor mecanisme eficiente de cooperare și implicare a†societ„ții civile Ón administrarea justiției.

Vor fi prezentate anumite cazuri individuale de funcționare†defectuoas„ a justiției și Ónc„lcare a drepturilor omului.

Contact:
VIOREL ENE, PRESEDINTE A.V.M.R. -tel. 0722407215
AVOCAT CATALIN GEORGESCU-tel. 0723364514

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares