nobel-pentru-pace-2012Ora║ul Oslo din Norvegia este sufocat de sutele de milioane de europeni care s-au prezentat sŃ-║i ridice premiul Nobel pentru Pace, acordat azi Uniunii Europene. Prima sutŃ de milioane de europeni a venit azi diminea■Ń, mai spre searŃ fiind a║tepta■i ţncŃ 200 de milioane de locuitori ai bŃtrÔnului continent.

Deja europenii au ţnceput sŃ-║i facŃ planuri ce vor face ║i cu consistentul premiu ţn bani. “O sŃ ne cumpŃrŃm un televizor nou, ma║inŃ de spŃlat ║i poate ne rŃmÔne ║i de un concediu ţn Grecia”, a explicat un european fericit. Pe de altŃ parte, pre║edintele Academiei Regale Suedeze, a explicat cŃ procedura de acordare va dura cel pu■in cÔteva sute de ani. “Trebuie sŃ dŃm mÔna cu fiecare, sŃ-i pupŃm pe obraji ║i sŃ-i felicitŃm. Am luat decizia ca, pentru a urgenta lucrurile, fiecare european sŃ fie pupat doar pe un singur obraz”.

Pentru a veni ţn sprijinul organizatorilor, CFR a anun■at cŃ pune la dispozi■ie patru garnituri suplimentare de tren pe ruta Bucure║ti – Teiu║ – Oslo.

sursa: timesnewroman


Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

┬ę 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares