Conform unei noi reglement„ri, Ón statul american New Jersey nu se accept„ z‚mbitul Ón fotografiile din permisul de conducere.

Aplicarea acestei restricĢii nu a fost primit„ cu entuziasm. 60% dintre persoanele cu drept de vot – indiferent de sex, v‚rst„ ļi stare material„ – consider„ c„ reglementarea nu este bun„.

Comitetul de Stat pentru Autovehicule susĢine interzicerea z‚mbitului Ón fotografiile din permisul de conducere, Óntruc‚t un z‚mbet larg ar putea s„ “deruteze” dispozitivul de identificare a persoanelor.

Elyse Coffey, purt„torul de cuv‚nt al Comitetului, a Óncercat Ón septembrie s„ ajusteze reglementarea. “Le-am cerut conduc„torilor auto doar s„ evite z‚mbetul prea pronunĢat ļi s„ nu Óļi ia o faĢ„ ca ļi cum ar fi c‚ļtigat 5 milioane la loto” – a spus purt„torul de cuv‚nt.

comentariu rapcea.ro: desigur, nu trebuie s„ z‚mbeasc„ pentru c„ nu au c‚știgat dec‚t Ónregistrarea Ón sistemul de control al Guvernanților Planetari. C„ci noile tehnologii permit nu numai identificarea numerelor de Ónmatriculare (pentru verficarea rovignetei), ci și identificarea persoanei dup„ figur„, asta ca s„ fie clar Óncotro se Óndreapt„ cireada uman„, Ómpins„ spre țarcul Noii Ordini Mondiale de jidanii adoratori ai lui Satana.

CategoryUncategorized
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares