Tip:

Comunicat de presă

Data:

19.10.2012

Ministerul Afacerilor Externe salută hotărârea pronunțată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, astăzi, în cauza Catan și alții împotriva Republicii Moldova și Federației Ruse.

Curtea a apreciat că reclamanților, un număr de 170 de persoane – elevi (și părinți ai acestora) care studiază la școlile cu grafie latină din regiunea transnistreană a Republicii Moldova –,  li s-a încălcat dreptul la educație, respectiv dreptul de a asigura copiilor educație conform propriilor convingeri filozofice, prin acțiunile de presiune și intimidare ale autorităților transnistrene. Aceste acțiuni au culminat în 2004 cu închiderea celor opt școli cu grafie latină, care au fost nevoite să funcționeze, ulterior, în condiții dificile și în spații improprii, neadecvate desfășurării procesului de instruire.

Instanța europeană a apreciat că reclamanții, părinți și copii, s-au găsit în situația ingrată de a alege între, pe de o parte, un învățământ secundar care nu este recunoscut în vreun alt stat și care utilizează metode învechite și, pe de altă parte, a depune eforturi, inclusiv fizice, exorbitante pentru a avea acces la o formă de educație a statului lor, pe care o susțin.

Hotărârea Curții este definitivă.

Decizia CEDO readuce în atenția publică situația problematică a școlilor cu grafie latină din regiunea transnistreană, în condițiile în care în răstimpul scurs de la evenimentele din 2004 nu au fost consemnate ameliorări semnificative. De altfel, recunoscând gravitatea situației, Consiliul UE a impus în august 2004, cu referire directă la „conceperea și punerea în practică a campaniei de intimidare și închidere a școlilor cu grafie latină din regiunea Transnistria din Republica Moldova”, sancțiuni la adresa unor oficiali ai regimului de la Tiraspol (prin PC 622/2004/PESC). Aceste sancțiuni au fost prelungite în septembrie 2012, pentru o nouă perioadă de 12 luni.

Ministerul Afacerilor Externe își exprimă speranța că hotărârea Curții Europene va contribui la revenirea la normalitate a funcționării școlilor cu scriere latină din regiunea transnistreană.

 

Informații de background

Cauza privește plângerea pe care 170 de cetățeni ai Republicii Moldova, elevi ai  școlilor din Rîbnița, Tighina și Grigoriopol și părinții acestora, au introdus-o pe rolul Curții la data de 25 octombrie 2004 și prin care aceștia au invocat încălcarea articolului 2 al Protocolului nr. 1 la Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, care garantează dreptul la educație, a articolului 8 din Convenție, care protejează viața privată și de familie, și a articolului 14 din Convenție, care interzice discriminarea.

La data de 9 iunie 2009, a avut loc o primă audiere publică în cauză, în urma căreia, la data de 15 iunie 2010, Camera de șapte judecători a declarat cauza parțial admisibilă. La data de 14 decembrie 2010, Camera pe rolul căreia a fost repartizată cauza s-a desesizat în favoarea Marii Camere. O a doua audiere publică a avut loc în fața Marii Camere la data de  25 ianuarie 2012.

Prin hotărârea sa din 19 octombrie 2012, Marea Cameră a Curții Europene a Drepturilor Omului, reiterând contextul istoric descris în hotărârea Ilașcu și alții împotriva Republicii Moldova și Federația Rusă, a constatat, cu majoritate  (șaisprezece voturi pentru și unul împotrivă), încălcarea articolului 2 din Protocolul nr. 1.

Totodată, Curtea a hotărât, cu unanimitate, că Republica Moldova nu a violat articolul 2 din Protocolul nr.1 la Convenție.

Raportat la invocarea de către reclamanți a încălcării articolelor 8 și 14 din Convenție, Curtea nu a mai considerat necesară o analiză separată a acestor articole, raționamentul fiind absorbit în examinarea articolului 2 din Protocolul 1 la Convenție.

Hotărârea este disponibilă pe site-ul CEDO la adresa:

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-114082

sursa: mae.ro

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares