„Asociația Adev„r și Dreptate“ a contestat ieri, la Tribunalul București, candidatura lui Dan Voiculescu pe listele USL pentru Senat. Asociația a invocat calitatea de informator al fostei Securit„ți a fondatorului Partidului Conservator, care Ól Ómpiedic„ s„ mai fie ales Óntr-o funcție de demnitate public„. Magistrații Tribunalului București au refuzat s„ acorde un r„gaz pentru depunerea deciziilor judec„torești care stabileau c„ „Felix“ a f„cut poliție politic„ și au respins contestația Ón doar 20 de minute, urm‚nd ca soarta lui Voiculescu s„ fie tranșat„ la recurs.


Potrivit pl‚ngerii trimise magistraților, „Asociația Adev„r și Dreptate“, reprezentat„ de Viorel Ene, a formulat o contestație Ómpotriva „informatorului-securist Dan Voiculescu, cunoscut și sub pseudonimul de informator Felix“. „Apreciem c„ aceast„ candidatur„ Óncalc„ dispozițiile art 5. din OUG 24/2008 dar și celelalte dispoziții legale ce stabilesc pentru persoanele care au colaborat cu Securitatea interdicția de a candida pentru funcții publice“ este principalul motiv invocate de asociație. Astfel, decizia CNSAS, care a stabilit c„ Voiculescu a f„cut poliție politic„ prin colaborarea cu Securitatea, a fost menținut„, Ón recurs, la őnalta Curte de Casație și Justiție. „Mai mult, Ón cursul audierilor Ón cadrul Colegiului CNSAS, a c„ror transcriere a fost depus„ la Tribunalul București, Voiculescu Dan a recunoscut singur c„ a colaborat cu Securitatea: Lucr‚nd Ón comerț exterior eram obligat s„-mi c‚știg și eu o p‚ine c‚nd m„ Óntrebau de un cet„țean str„in, ce e cu el, s„ spun ce știu despre el“.

Se respinge, pe repede-Ónainte

Contestația a fost depus ieri Ón jurul pr‚nzului, pentru a se Óncadra Ón termenul legal de 48 de ore de la Ónchiderea Ónregistr„rii candidaturilor, și a fost judecat„ Ón regim de urgenț„ de magistrații Tribunalului București. Procesul a avut loc de la orele 16, și nu a durat mai mult de 20 de minute, ca o excepție faț„ de Óntinderea pe luni și ani a unor proceduri judiciare obișnuite. Instanța de judecat„ a solicitat ca probe deciziile judec„torești invocate de asociație cu privire la recunoașterea colabor„rii cu Securitatea a liderului PC. Avocatul asociației, Mihai Rapcea, a solicitat un nou termen de judecat„ pentru a le obține, dar cererea a fost respins„ de judec„tor, care nu ”reușit”, potrivit propriilor sale declarații din sala de judecat„, s„ verifice deciziile ICCJ și CAB Ón sistemul informatic integrat al instanțelor, ECRIS. Ulterior, și cererea de recuzare a completului de judecat„ Ónaintat„ de asociație a fost respins„, la fel ca și solicitarea de a se cere de la Biroul Electoral Central o copie a dosarului lui Voiculescu, care cuprindea și declarația pe proprie r„spundere de negare a colabor„rii cu Securitatea. Mai mult, dosarul judecat ieri pare c„ nici nu s-a aflat pe rolul Tribunalului, av‚nd Ón vedere c„ principiul publicit„ții ședinței de judecat„ a fost afectat prin neafișarea numelui lui Dan Voiculescu la avizier, la fel ca Ón oricare alt dosar cu termen de judecat„. Recursul depus pe loc de reprezentanții asociației va fi judecat Ón c‚teva zile la Curtea de Apel București.

Mihai Niculescu – Curentul.ro

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares