10 MOTIVE: De ce căsătoria homosexuală este dăunătoare și de ce trebuie să ne opunem acesteia

1.            Nu este căsătorie

Dacă numim ceva căsătorie, aceasta nu înseamnă că acel lucru este căsătorie. Căsătoria a fost, dintotdeauna, un acord între un bărbat și o femeie, acord care, prin natura sa, este rânduit către procrearea și educarea copiilor și unitatea și bunăstarea soților.

Cei ce promovează căsătoria între persoane de același sex propun ceva cu totul diferit. Ei propun unirea dintre doi bărbați sau două femei. Acest lucru neagă diferențele biologice, fiziologice și psihologice, care sunt evidente, între bărbați și femei, diferențe care își află completarea în căsătorie. De asemenea, ei neagă scopul principal, specific, al căsătoriei: perpetuarea rasei umane și creșterea copiilor. Două lucruri care sunt total diferite nu pot fi considerate ca fiind unul și același lucru.

2.            încalcă legea naturală

Comportamentul homosexual nu este înnăscut. Pentru a obține susținere, activiștii homosexuali exploatează mitul existenței unei gene gay; în consecință, comportamentul homosexual ar fi inevitabil și de neschimbat. Studii cărora mijloacele de comunicare în masă le-au făcut reclamă și care dau impresia că ar exista o genă gay nu au fost confirmate de comunitatea științifică și înșiși cercetătorii au declarat că studiile lor nu sunt concludente. Dovezile disponibile în prezent sugerează că identitatea sexuală este determinată de influențe de mediu, familie și factori personali. Căsătoria nu este un contract social între două ființe umane. Este o relație care își are rădăcinile în natura umană și, în consecință, este guvernată de legea naturală.

Preceptul cel mai elementar al legii naturale este că binele trebuie făcut și urmărit, iar răul trebuie evitat. Prin rațiunea sa naturală, omul poate să-și dea seama de ceea ce este bine sau rău din punct de vedere moral. În consecință, poate să cunoască finalitatea sau scopul fiecărui act al său și să-și dea seama că, din punct de vedere moral, este rău să transforme mijloacele care îl ajută să îndeplinească un act în scopul acelui act.

Orice situație care instituționalizează ocolirea prin înșelăciune a scopului actului sexual încalcă legea naturală și norma obiectivă a moralității.

Având în vedere că își are rădăcina în natura umană, legea naturală este universală și neschimbătoare. Ea se aplică întregii rase umane, în mod egal. Sfântul Pavel afirmă, în epistola sa către romani, că legea naturală este înscrisă în inima fiecărui om (Romani 2:14-15).

3.            Ii refuză copilului fie un tată, fie o mamă

Literalmente, sute de studii arată că este în interesul suprem al copilului să fie crescut de tatăl și de mama sa, părinții lui naturali. Am învățat, văzând urmările divorțului, că guvernul nu poate să creeze niciodată suficiente programe sociale care să compenseze lipsa mamei sau a tatălui. Situația nefericită a acestor copii ar deveni normă pentru toți copiii crescuți de două persoane de același sex. Un copil aflat într-o astfel de căsătorie va fi întotdeauna lipsit fie de mama naturală, fie de tatăl natural. Va fi crescut de o parte care nu are nici o legătură de sânge cu el. Va fi întotdeauna lipsit de un model a ceea ce înseamnă să fi mamă sau tată. Căsătoria între părinți de același sex ignoră interesul copilului.

4.            Validează și promovează homosexualitatea ca stil de viață

În numele „familiei”, căsătoria între parteneri de același sex servește la validarea nu numai a unor asemenea uniuni, dar și a modului de viață homosexual în totalitatea sa, în toate variantele sale bisexuale și transsexuale.

Legile civile sunt principii care dau structură vieții omului în societate. În această calitate, ele joacă un rol foarte important și, uneori, decisiv în influențarea șabloanelor de gândire și comportament. Ele modelează viața societății în plan exterior, dar, de asemenea, modifică profund percepția tuturor și evaluarea modului de comportare.

Recunoașterea legală a căsătoriei între parteneri de același sex ar crea, în mod evident, confuzie în privința anumitor valori morale fundamentale, ar scădea valoarea căsătoriei tradiționale și ar slăbi moralitatea publică.

5.            Ar transforma un rău moral într-un drept civil

Activiștii homosexuali prezintă argumentul în favoarea căsătoriei între persoane de același sex ca pe o problemă de drepturi civile, asemănătoare cu lupta pentru egalitate rasială din perioada anilor 1960. Acest argument este fals.

În primul rând, comportamentul sexual și rasa sunt realități diferite prin esența lor. Un bărbat și o femeie care doresc să se căsătorească pot să fie diferiți în privința caracteristicilor lor: unul poate să fie negru și celălalt alb; unul poate să fie bogat și celalalt sărac; sau unul înalt și celălalt scund. Nici una dintre aceste diferențe nu constituie un obstacol insurmontabil în calea căsătoriei. Cele două persoane continuă să fie un bărbat și o femeie și, astfel, cerințele naturii sunt respectate. Căsătoria între două persoane de același sex se opune naturii. Două persoane de același sex, indiferent de rasa, averea, poziția, educația sau faima lor, nu vor fi niciodată capabile să se căsătorească, din cauza unei imposibilități biologice de netrecut.

În al doilea rând, trăsăturile rasiale moștenite și care nu pot fi schimbate nu pot fi comparate cu un comportament care nu este genetic și care poate fi schimbat. Pur și simplu, nu există o analogie între căsătoria între un bărbat și o femeie de rase diferite și căsătoria între două persoane de același sex.

6.            Nu creează o familie, ci o uniune care e inerent sterilă

Căsătoria tradițională este de obicei atât de fecundă încât cei care ar dori să-i împiedice scopul trebuie să înșele natura pentru a împiedica nașterea de copii, folosind contracepția. Această căsătorie tinde în mod natural să creeze familii.

În opoziție cu aceasta, căsătoria între persoane de același sex este sterilă. Dacă „soții” vor un copil, ei trebuie să ocolească natura folosind mijloace artificiale sau un înlocuitor. Tendința naturală a unei astfel de însoțiri nu este să creeze familii.

De aceea, nu putem să numim căsătorie uniunea dintre persoane de același sex și să-i acordăm drepturile sociale rezervate adevăratei căsătorii.

7.            Anulează scopul statului de a acorda drepturi sociale căsătoriei

Unul dintre motivele principale pentru care statul acorda căsătoriei numeroase drepturi sociale este acela că, prin însăși natura și configurația ei, căsătoria creează condițiile normale pentru o atmosferă stabilă, afectuoasă și morală benefică creșterii copiilor – toți rezultat al afecțiunii reciproce dintre părinți. Aceasta ajută la perpetuarea și întărirea societății, în interesul evident al statului. Căsătoria homosexuală nu oferă astfel de condiții. Scopul ei principal, vorbind în mod obiectiv, este satisfacția personală a două persoane a căror uniune este sterilă prin natura sa. De aceea, nu are dreptul la protecția pe care statul o acordă căsătoriei.

8.            Impune acceptarea de către întreaga societate

Prin legalizarea căsătoriei, statul devine promotorul oficial și activ al acesteia. Statul le cere oficialităților publice să oficieze noile ceremonii civile, ordonă școlilor să le predea copiilor „normalitatea” acestei căsătorii și pedepsește pe orice funcționar public care își exprimă dezaprobarea.

În sfera privată, părinții care obiectează își vor vedea copiii expuși mai mult ca niciodată acestei noi „moralități”, firmele care oferă servicii pentru nunți vor fi forțate să le pună la dispoziția uniunilor de același sex iar proprietarii care închiriază apartamente vor trebui să accepte cupluri de același sex drept chiriași. În caz contrar, toți vor fi acționați în instanță pentru discriminare. Unele dintre aceste lucruri deja se petrec în unele țări1. În anul 2005, compania Tarom a fost amendată de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pentru că nu a acordat avantajele unei oferte de Ziua Îndrăgostiților unei perechi de homosexuali.

În Marea Britanie, activiștii homosexuali solicită deja guvernului să forțeze bisericile să oficieze căsătorii homosexuale (informație actualizată în noiembrie 2011).

În orice situație în care căsătoria interferează cu societatea, statul va pretinde ca toți cetățenii să-și trădeze conștiința, trecând cu vederea, prin tăcere sau prin faptă, un atac la adresa ordinii naturale și a moralității creștine.

Doi homosexuali din Marea Britanie au dat în judecată pe proprietarii creștini ai unui motel care au refuzat să le închirieze o cameră (http://www.lifesitenews.com/news/two-more-gay-men-sue-owner-of-another-uk-christian-bed-breakfast).

9.            Legalizarea căsătoriilor homosexuale deschide ușa legalizării altor comportamente aberante

Aceleași argumente folosite pentru a justifica recunoașterea căsătoriei între persoane de același sex pot fi folosite pentru a justifica protecția legală pentru orice practici sexuale sau forme de căsătorie unde există consens. Dacă definiția heterosexuală a căsătoriei este abandonată, vor rămâne foarte puține motive pentru care să se refuze statutul de căsătorie în cazul poligamiei, al relațiilor incestuoase sau pedofile, sau al oricărui alt mod de „legătura de iubire” pe care ar alege-o unii. În unele țări occidentale, există deja un curent în favoarea normalizării pedofiliei, curent care urmează o cale asemănătoare pentru legitimizare ca și în cazul homosexualității. Includerea uniunii homosexuale în definiția căsătoriei nu numai că va degrada această instituție care a durat de-a lungul vremurilor, dar o va și goli de conținut.

10.         Este o insultă la adresa lui Dumnezeu

Acesta este motivul cel mai important. Ori de câte ori este încălcată ordinea morală naturală stabilită de Dumnezeu, persoana păcătuiește și îl insultă pe Dumnezeu. Este exact ceea ce face căsătoria între persoane de același sex. În consecință, oricine declară că îl iubește pe Dumnezeu trebuie să i se opună.

Căsătoria nu este creația nici unui stat, ci ea a fost instituită de Dumnezeu în Rai, pentru primii oameni, Adam și Eva. Așa cum citim în Facerea 1:27-28: „A făcut Dumnezeu pe om după chipul Său; după chipul lui Dumnezeu l-a făcut; a făcut bărbat și femeie. Și Dumnezeu i-a binecuvântat, zicând: ‘Creșteți și vă înmulțiți și umpleți pământul și-l supuneți’.”

Același lucru a fost propovăduit și de Mântuitorul nostru, Domnul Iisus Hristos: „De la începutul făpturii, bărbat și femeie i-a făcut Dumnezeu. De aceea va lăsa omul pe tatăl sau și pe mama sa și se va lipi de femeia sa.” (Marcu 10:6-7)

Cartea Facerii ne învață, de asemenea, cum Dumnezeu a pedepsit Sodoma și Gomora pentru păcatul homosexualității: „Atunci Domnul a slobozit peste Sodoma și Gomora ploaie de pucioasă și foc din cer de la Domnul. Și a stricat cetățile acestea, toate împrejurimile lor, pe toți locuitorii cetăților și toate plantele ținutului aceluia.” (Facerea 19:24-25)

O poziție principială, nu una personală

Scriind acest material, nu avem nici o intenție să atacăm sau să denigrăm pe cineva. Faptul că cineva se opune căsătoriei între persoane de același sex nu înseamnă că este habotnică sau extremistă. Nu trebuie să se pună semnul egal între refuzul de a accepta homosexualitatea și ostilitatea la adresa persoanelor homosexuale. Putem să ne opunem comportamentului unei persoane și, în același timp, să acceptăm persoana. Toate persoanele merită să fie respectate, dar anumite comportamente nu trebuie încurajate.

În calitate de creștini, avem compasiune și ne rugăm pentru cei ce se luptă cu ispita și păcatul homosexualității. Ne rugăm pentru cei care cad în acest păcat din cauza slăbiciunii omenești, pentru ca Dumnezeu să-i ajute cu harul Său.

Observăm diferențele care există între aceste persoane care se luptă cu slăbiciunea lor și care încearcă să o învingă și cei care transformă păcatul într-un motiv de mândrie și încearcă să impună stilul lor de viață asupra restului societății, în opoziție cu legea naturală.

Afirmăm adevărul despre homosexualitate, despre soluțiile care există pentru cei ce vor să elimine atracțiile homosexuale din viața lor (www.homosexualitate.ro) și facem aceasta în baza drepturile noastre constituționale la libertatea de exprimare, fără a ține cont de etichetele pe care ni le-ar putea pune cei ce au o altă opinie asupra acestor lucruri.

Ne opunem argumentelor cu argumente. Argumentelor în favoarea homosexualității și căsătoriei între persoane de același sex le răspundem cu argumente bazate pe bunul simț, pe legea naturală și pe învățătura creștină.

Viitorul aparține acelor persoane și societăți care sunt profund angajate în favoarea ideilor ancorate în natura umană: bărbații și femeile nu sunt elemente permutabile, sexul are un rost care depășește plăcerea imediată, societatea are nevoie de copii, copiii au nevoie de mame și de tați, căsătoria este un cuvânt pentru modul în care ne unim, bărbați și femei, pentru a face din viitor o realitate.

 Un material alcătuit de Alianța Familiilor din România. O asociație pentru familii adevărate și puternice.

www.alianta-familiilor.ro www.homosexualitate.ro

 • Richard Ignatk

  Buna seara,nu inteleg cum puteti propovadui despre homosexualitate cand nu traiti in pielea unui homosexual,nu este o alegere in primul rand si in al doilea rand, nu cred ca religia are vreo legatura cu nici unul dintre aceste realitati tinand cont ca mai toti cei care sustin ca exista o asa zisa cale a rezista tentatiilor homosexuale, precum preotii, oamenii bisericii si homofobii sunt gay casatoriti cu femei si cu copii mari…nu cred ca are sens sa continuam, irelevant totul,pacat ca acest blog ofera si alte informatii utile in afara de aceste aberatii

 • MR

  Omul, ca și ființă gânditoare, creeată de Dumnezeu după Chipul și Asemănarea Sa, a fost înzestrat de El cu Liberul Arbitru. Adică Posibilitatea de a alege.
  Evident, există și oameni care se cred animale, îmbrățișează teoriile lui Darwin și se lasă prostiți de propaganda jidănească, căci conform Tora și Mishna, doar evreii sunt OAMENi (creați de Yahve din Adam). Restul oamenilor sunt goymi, animale:
  Talmud, Iebhammoth 61a: Doar evreii au dreptul sa fie numiti oameni , nu si ne-evreii (goim-ii).
  Talmud, Iore Dea 377, 1 : Servitorii ne-evrei morti trebuiesc inlocuiti precum vacile sau asinii pierduti. Nici un fel de simpatie pentru evreii care-i angajeaza.
  Talmud, Jalkut Rubeni Gadol 12b: Sufletele ne-evreilor provin din spirite spurcate , pe care le numim porci.
  Talmud, Tosaphot, Jebamoth 94b: Daca mancati in prezenta unui ne-evreu este ca si cum ati manca un caine.
  Talmud, Yebamoth 98a: Toti copiii goim-ilor sunt animale.
  Talmud, Orach Chaiim 57, 6a: Nu trebuie sa aveti mai multa mila pentru un ne-evreu decat pentru un porc bolnav de stomac.
  Talmud, Kerithuth 6b p. 78: Doar evreii sunt fiinte umane , ne-evreii (goim-ii) sunt animale .
  Talmud, Kethuboth 110b: Pentru a interpreta un psalm un rabin a spus: Psalmistul ii compara pe ne-evrei cu fiarele spurcate.
  Talmud, Abhodah Zarah 4b: Puteti omori un ne-evreu cu propriile maini.
  Talmud, Abhodah Zarah 26b T.: Chiar si cel mai bun ne-evreu trebuie omorat .
  Talmud, Bammidber Raba c 21 & Jalkut 772: Evreii care varsa sangele ne-evreilor aduc ofranda lui Dumnezeu.

  Deci, dacă te consideri un animal, care s-a născut homosexual și nu poate alege și cultiva o conduită, înseamnă că meriți soarta unui animal. Și caii se ÎMPUȘCĂ, nu-i așa ?!

 • @MR

  Dacă folosești orice mijloc de contracepție, înseamnă că potrivit articolului de mai sus nu faci ce trebuie: „Căsătoria tradițională este de obicei atât de fecundă încât cei care ar dori să-i împiedice scopul trebuie să înșele natura pentru a împiedica nașterea de copii, folosind contracepția.”

  Deci, din câte mă prind eu, scopul căsătoriei e nașterea copiilor. Tu faci un păcat încălcând scopul, nu?

  De asemenea, faptul că (din câte știu eu) nu mai ești cu mama copilului tău înseamnă că îi faci rău copilului, conform aceluiași articol: „Literalmente, sute de studii arată că este în interesul suprem al copilului să fie crescut de tatăl și de mama sa, părinții lui naturali.”

  Deci articolul nu reprezintă ideile tale în totalitate?… Sau?…

  Și spui: „Deci, dacă te consideri un animal, care s-a născut homosexual și nu poate alege și cultiva o conduită, înseamnă că meriți soarta unui animal. Și caii se ÎMPUȘCĂ, nu-i așa ?!”

  Nu înțeleg cum o persoană rațională, care spune că ar aparține religiei iubirii și compasiunii, poate să spună „meriți soarta unui animal” și sugerează faptul că trebuie să fii împușcat. Eu nu sunt creștină decât prin osmoza familială care se practică în general, dar oricât de tare m-ar enerva diverși, oricât de ușor mi-ar sări țandăra, nu aș vrea ca cineva să fie tratat ca un animal sau împușcat.

 • intenselight

  M-am bagat in seama si eu pe aici, deoarece il cunosc destul de bine pe Mihai, si nu imi place cand este acuzat pe nedrept.

  “din câte mă prind eu, scopul căsătoriei e nașterea copiilor. Tu faci un păcat încălcând scopul, nu?”

  Te “prinzi” gresit. Daca vei avea putina rabdare, vei vedea si copilul. E o dovada de responsabilitate sa astepti putin pana ce situatia este de asa natura incat sa fie pe deplin propice nasterii si cresterii unui copil.

  “(din câte știu eu) nu mai ești cu mama copilului tău înseamnă că îi faci rău copilului, conform aceluiași articol: „Literalmente, sute de studii arată că este în interesul suprem al copilului să fie crescut de tatăl și de mama sa, părinții lui naturali.”

  Vrei sa stii care e situatia daca copilul este crescut de mama sa naturala si tatal sau natural – chiar daca acesta este acum recasatorit – si inca doi bunici are il iubesc ca ochii din cap? Pentru ca in realitate asta este situatia copilului lui Mihai. Zilnic isi vede copilul si il duce ba la karate, ba la inot, ba in parc, ba la prietenii lui, ba la munte, etc. Am fost de fata de mai multe ori la chestiile astea, si iti spun ce am vazut: un copil deja prea rasfatat de cata atentie si afectiune primeste. Asa ca nu cred ca ar trebui sa iti faci griji in privinta copilului lui Mihai.

  “Nu înțeleg cum o persoană rațională, care spune că ar aparține religiei iubirii și compasiunii, poate să spună „meriți soarta unui animal” și sugerează faptul că trebuie să fii împușcat.”

  Ca sa iti faci o parere despre relatia reala a lui Mihai cu animalele, te sfatuiesc sa mergi la el la bloc cand vine acasa seara, sa vezi cum sar pe el cei 7-8 catei ai blocului, pe care ii hraneste de ani de zile, si pe care ii mai si ia din cand in cand (cu randul..) prin casa.. Sau sa vezi ce bine arata cei doi catei pe care i-am cules eu personal de pe strada si i-am dat tot lui, si care acum sunt crescuti la curtea mamei lui. Si as putea continua cu exemple insa ma opresc aici.
  Ceea ce il “enerveaza” pe el de ajunge sa scrie la modul asta, este nesimtirea si tupeul fara margini de care dau dovada uneori homosexualii. Daca acestia si-ar desfasura activitatiile intime, la casele lor, in mediu privat, nimeni nu are avea nimic cu ei, insa daca nimeni nu reactioneaza cand se exhibitioneaza intr-un mod jenant, in public, vom ajunge ca in cativa ani sa asistam si in Romania la o gramada de parade ale homosexualilor, care sunt absolut jenante! Nici un cuplu heterosexual nu isi expune in public, la modul acesta extrem, viata intima! (si daca o fac, se aleg cu reactii similare). Si asta ca sa nu mai vobesc de aberatia cu casatoriile dintre homosexuali si dreptul acordat acestora de a infia un copil (!) sau de pericolul pe care il reprezinta acestia la adresa familiei, care, de bine de rau, reprezinta fundamentul unei societati normale (in contrast cu una patologica).
  Cat despre “si caii se impusca”, aici fiecare intelege citatul asta in functie de natura lui. Eu personal (si cred ca si Mihai) as fi capabil sa impusc un animal foarte batran, care stiu sigur ca oricum este pe moarte si care sufera cumplit, chiar daca prin asta imi asum o karma de genul respectiv. Uneori a scurta suferinta unui animal aflat intr-o astfel de situatie extrema poate sa fie un gest de compasiune. Deci totul depinde de situtia in cauza.

 • @Intenselight

  Ok, hai să lămurim situația acum că văd că se înțelege cu totul altceva din ce am zis.

  Ce voiam să spun nu e că Mihai ar trebui să facă un copil acum, instant, și nici nu-l acuz de ceva pentru că a divorțat. Nu mă îndoiesc nicio clipă de faptul că fiul lui e iubit și de mamă și de tată și din câte știu Mihai se poartă foarte bine și cu fosta soție. Din partea mea, Mihai este un om exact la fel de bun indiferent dacă mai face copii sau nu mai face copii.

  Singurul lucru pe care i-l reproșez e că alege să posteze articole care nu cred că-i reprezintă cu adevărat ideile. Uneori răzbate un aer de dogmatism creștin din articolele pe care le pune pe aici de nu-mi vine să cred că ăsta e cu adevărat Mihai Rapcea. Și spun, „ești sigur? Vezi că dacă pui același tipar care răzbate din articolul ăsta asupra propriei tale persoane, bate pe alocuri ca nuca-n perete. Sigur chestiile astea vrei să le spui?”

  În ce privește comparația cu animalele, cred că ne e clar amândurora că Mihai nu vrea să spună că ar trebui să țină homosexuali pe lângă bloc, să le dea de mâncare, iar ei să sară pe el seara când se întoarce acasă.

  În ce privește paradele homosexuale, sunt de acord că sunt un spectacol absurd și gratuit! Dar e homosexualitatea doar o paradă? Este legată strâns de parada LGBT? Nu. E ca și cum ai confunda naționalismul românesc cu Corneliu Vadim Tudor și partidul lui. Sau Săptămâna Arhanghelilor cu MISA. Până la urmă, homosexualii ăștia sunt destul de greu de depistat în restul anului. Unde dispar? Să se evapore de pe fața pământului?… Să dispară în alte țări?

  În ce privește chestia cu copiii înfiați, mă tem că nu mă pricep. Dar ca idee, am întâlnit și mame care au crescut copii singure și copiii ăia au crescut foarte ok. Deci ideea de „doar în familie” trebuie studiată puțin mai bine, ca să vedem ce și cum.

  Apoi, nu înțeleg cum amenință homosexualii familiile. Ei sunt un număr de. Dacă-i scoți din rândul celor care caută femei pentru însurătoare, mie mi se pare că bărbații heterosexuali și femeile heterosexuale au mai multe șanse să găsească pe cineva care să fie interesat de a întemeia o familie care să fie foarte ok. În schimb dacă vezi că iubita sau iubitul pare să tânjască după altcineva și nici în pat nu prea arată interes, mi se pare o amenințare mai mare la familie decât să vezi că x nu e interesat din start.

  Homosexualitatea nu e contagioasă. Dacă aduci un cuplu de lesbiene lângă patru cupluri heterosexuale, cuplurile heterosexuale vor rămâne exact așa. Asta dacă nu ai impresia că homosexualitatea e ca un fel de heroină căreia îi e foarte dificil să-i reziști după ce ai văzut-o. Or, eu cred că n-am șanse să devin lesbiană oricâte lesbiene aș vedea și cred că nici iubitul meu nu s-ar trezi într-o dimineață cu dorința extraordinară de a se culca cu un bărbat pentru că a văzut doi sărutându-se în parc.

  Mie, ca femeie, mi se pare că sunt o amenințare mult mai mare dobitocii heterosexuali de pe străzile Bucureștiului, de care de-abia am reușit să scap uneori. Mă ofensează exhibiționiștii din Herăstrău și din alte zone, care-și scot organele genitale la vedere pe înserat. Homosexualii? N-au nicio treabă cu mine. Lesbienele? Ce pot să-mi facă?

  Legat de caii care se împușcă, apreciez ideea ta ca fiind corectă, dar știu că știi că nu la asta se referea Mihai.

 • ina

  ca sa comentez si eu: mie mi se pare ca toata agitatia asta cu casatoria homosexuala are o singura problema: se cheama CASATORIE

  am vazut pe undeva un interviu dat de cineva care reprezenta aceasta minoritate si explica de ce vor legalizarea casatoriei homosexuale: vor sa aiba drepturi precum cele ale sotilor – respectiv: partaje, mosteniri, vizite sau decizii la spital….etc….mai exact tot ce in viata de zi cu zi vedem ca se refera la x-ulescu si sotia

  deci, cred ca daca acest tip de relatie legalizata s-ar chema altfel nu ar deranja pe nimeni – si ar rezolva problema
  asta pt ca ideea de casatorie se suprapune peste ideea de un barbat+o femeie

  dupa parerea mea, este iarasi o problema de comunicare

  Am certitudinea ca daca maine s-ar anunta ca exista un nou tip de asocierere, de exemplu – convietuire legalizata – .care se inscrie la starea civila si ca in codul civil a aparut alaturi de codul familiei si codul convietuirii legalizate, care prevede urmatoarele – adica exact ceea ce prevede si codul familiei, .. etc…etc…
  cred ca chestia ar parea a fi normala si nu ar fi nici un fel de proteste pe strada, ar reiesi clar ca e problema strict a celor interesati, ca nu lezeaza pe cei care nu sunt implicati si asa mai departe

  cred ca daca ar vorbi cu totii aceeasi limba problema asta – si multe altele – nu ar exista

 • @ina

  Crezi? Eu am rămas cu impresia din anumite pasaje că nu sunt de acord cu mult mai mult decât doar cu căsătoria.

  Dar dacă schimbarea denumirii în „conviețuire legalizată” ar face să nu mai fie nimeni supărat pe toată treaba, ar fi foarte bine.

  Sunt chiar curioasă ce ți-ar răspunde Mihai Rapcea sau altcineva care e de acord (în linii mari) cu articolul.

 • @intenselight, MR

  Scuze din nou dacă mi se înțelege greșit intenția din primul comentariu. Pur și simplu mi se pare că anumite lucruri sună altfel decât le intenționa MR. Inclusiv chestia cu tratatul ca animalele și cu împușcatul cailor.

 • Marina

  Fobia homosexuala face parte din bagajul de frici si atitudini induse de MISA pentru o mai buna manipulare. Dogmatismul religios care transpare din multe articole de asemenea se regaseste in ideologia sectelor, injuriile antisemite si extremismul antiamerican iarasi intra in tiparele fanatismului, lipsei de tolerata si incrancenarii. Toate astea sunt promovate de MR care altfel, nu-i asa, pare din articolele antiMISA un tip lucid si inteligent :). Asta e si mirarea mea. Cum e posibil ca personalitatea umana sa poata imbina atatea dualitati, atatea prapastii si varfuri? Dar uite ca se poate. Cred in continuare ca MR nu e sincer cu el insusi, ca s-a atasat de aceste idei in scopuri pur politice si le repeta fara a le mai filtra si adapta sufletului sau. Cine stie daca va mai avea sansa unei treziri asa cum a fost in cazul MISA sau se va pacali asa la infinit. 🙂 Interesant este ca nici Inteselight nu pare sa fi inteles esenta!!! :)) Poate ca e un dram de adevar in articolele astea, dar asemenea exagerari nu-s constructive, genereaza victimizari si exploateaza situatia fara a aduce vreo rezolvare, ba chiar o inrautatesc.

 • Marina

  acum am vazut si raspunsul cu impuscatul calului!!! as rade sau as crede ca e o comparatie nefericita daca nu mi-as aminti ca intr-un filmulet de pe youtube, intr-o emisiune de pe la un post dubios spunea ca daca ar avea un pistol nu s-ar sfii sa-l foloseasca. deci iata. mai avem mult de evoluat pana sa ne numim oameni. interesanta alaturarea asta de precepte Biblice si amenintarea, voalata e adevarat, cu impuscatul. trist!

 • intenselight

  “alege să posteze articole care nu cred că-i reprezintă cu adevărat ideile. Uneori răzbate un aer de dogmatism creștin din articolele pe care le pune pe aici de nu-mi vine să cred că ăsta e cu adevărat Mihai Rapcea. Și spun, „ești sigur?”

  Mda, asta e altceva. Pai ce sa faca si el, tre’ sa posteze ceva pe blog nu? :Si daca nu gaseste articole care il reprezinta 100%, pune si el ce poate :))

  “Dar ca idee, am întâlnit și mame care au crescut copii singure și copiii ăia au crescut foarte ok.”

  Sunt sigur. Insa sansele ca un astfel de copil sa aiba anumite dificultati psihologice sunt mai mari decat ale unui copil crescut intr-o famile “normala” (formata dintr-un cuplu heterosexual). Si aici nu cred ca e cazul sa intram in detalii, ca putem vorbi la nesfarsit despre asta, din nnn perspective.

  “Apoi, nu înțeleg cum amenință homosexualii familiile.
  Homosexualitatea nu e contagioasă.
  Cred că nici iubitul meu nu s-ar trezi într-o dimineață cu dorința extraordinară de a se culca cu un bărbat”

  La varsta iubitului tau nu e. Dar cand in scoala incepe sa i se spuna unui pustan de 7 ani, ca este “normal” sa faca sex cu un barbat, si sa vrea sa intemeieze o “familie” cu acesta, si sa doreasca sa infieze chiar si un copil (!!!) cu el, cine stie ce se naste prin mintea lui. Nu uita ca in psihologie si acum se mai razboiesc unii pe tema raportului dintre inascut si dobandit in geneza comportamentului uman.

  “Pur și simplu mi se pare că anumite lucruri sună altfel decât le intenționa MR. Inclusiv chestia cu tratatul ca animalele și cu împușcatul cailor.”

  Da, asta da, sunt de acord.

  “Cum e posibil ca personalitatea umana sa poata imbina atatea dualitati, atatea prapastii si varfuri? Dar uite ca se poate. Cred in continuare ca MR nu e sincer cu el insusi, ca s-a atasat de aceste idei in scopuri pur politice si le repeta fara a le mai filtra si adapta sufletului sau. ”

  Lucrurile stau exact invers. Tocmai asta este problema, ca este prea sincer! I-am facut si eu de mai multe ori observatia asta, ca este (uneori) contradictoriu. De exemplu, cum se impaca motto-ul site-ului: “In Dumnezeu, cu Dumnezeu, pentru Dumnezeu si neamul meu” cu anumite postari de pe site-ul asta, de-a dreptul opuse acestui motto? Insa hai sa fim sinceri, foarte multi dintre noi avem porniri contradictorii in psihicul nostru, insa suntem experti in a le “ascunde” sau a le cosmetiza. Insa el le da curs in mod liber, la el pe site, fara nici o problema. Si asta uneori socheaza. Sa fie o incercare inconstienta de a isi obectiva mai bine propriul psihic, pentru a ajunge in cele din urma la o rezolutie superioara? Sa ii dam o mana de ajutor? :))

  “Interesant este ca nici Inteselight nu pare sa fi inteles esenta !!! ) “.

  Poate ca totusi am inteles-o. E adevarat, doar atat cat mi-au permis propriile contradictii interioare

 • @Marina

  Eu încă aștept să văd dacă nu apare MR să ne spună că așa glumește el, mai violent. Nu cred că e serios – e singura variantă la care mă pot gândi în care Mihai, om altfel rațional și creștin poate să spună chestiile astea.

  În legătură cu homofobia, MISA nu mi se pare singura explicație. Dintr-un motiv pe care nu-l înțeleg, mulți bărbați par chiar speriați de faptul că un alt bărbat s-ar putea da la ei. O prietenă de-a mea spunea că un tip pe care-l știe și care stătea la cămin la facultate a aflat sau s-a gândit că cel cu care stătea în cameră era homosexual și era disperat, îngrozit, terifiat. Dacă se dă la el? Dacă, dacă se dă la el? Ce face atunci, dacă se dă un tip la el? Groaznic!

  M-a amuzat incredibil chestia, oricât ar fi ea de tragică. Ditamai bărbatul se temea de un avans. Ziceai că cine știe ce ar fi putut să-i facă ăla, să sară pe el, nu alta. Nu știu dacă și-a pus problema că tipul ăla, homosexual au ba, putea să nu fie interesat deloc de el personal.

  Poate ar trebui să se țină cursuri pentru bărbați despre cum respingi avansurile nedorite. Îmi și imaginez o tipă sexy rău, care a avut de-a face cu tot felul de situații de genul, stând în fața unei clase de învățăcei și învățându-i cum să spună „Nu” în diferite variante.

 • Marina

  “Lucrurile stau exact invers. Tocmai asta este problema, ca este prea sincer!”

  Ca e sincer sunt convinsa, asa cum era sincer si cand il apara pe GB, dar fidel sufletului sau (desi e o expresie cam pompoasa spun prin asta ca sper si cred ca nu suntem asa din “fabricatie”), nu era nici atunci, dupa cum recunoaste singur (avea dubii dar le acoperea cu scuze si explicatii), si nu e nici acum manifestandu-se in acest mod.
  Iar ca o sa ia ceva in consideratie din ce i se spune acum, sincer nu cred deloc, dimpotriva cred ca poate devenii si mai indarjit, desi am scris cu bune intentii, si Roxana sunt convinsa ca la fel. Eu l-am atentionat pentru ca m-am regasit in trairile pe care le transmit articolele despre MISA, dar da, pot discerne foarte clar intre situatiile in care este orb si inversunat si dogmatic si cele in care este lucid si inteligent. Si mai stiu ca pe termen relativ scurt voi alege daca merita sa-mi provoc strangeri de inima trecand cu ochii peste articole de genul asta. Sunt satura de astfel de compromisuri, de pachete de-astea cu surprize. Si probabil ca un psiholog ne-ar spune lucruri interesante despre fobia anumitor barbati fata de homosexualitate. O tresarire de dezgust am si eu cand ii vad, dar cu totul altceva e o astfel de radicalizare.

 • F

  Cred ca deja va complicati cu psihanaliza lui Mihai.
  Din moment ce a scris asta inseamna ca asa e el, asa crede el si gata.
  Il acceptati asa cum e sau nu 🙂
  Un om poate fi extrem de complex si poate avea multe chestii contradictorii in personalitate.

 • @F

  Ai dreptate. No, lasă atunci. Dacă glumea, glumea, dacă nu o să am grijă să-i anunț pe toți cei din anturaj că să aibă grijă să no gay anything pe lângă Mihai, că cine știe ce iese :))

 • Ete fleoshc
 • @Ete fleoshc

  =)) Genial.