Adev„rul despre controlul exercitat de jidanii sioniști asupra politicienilor americani (și nu numai), reiese din declarația lui Netaniahu – filmat la o familie de evrei acas„, f„r„ știrea lui. Acest criminal de r„zboi benjamin Netanyahu recunoaște PREMEDITAREA atacului asupra palestinienilor din F‚șia Gaza: “ői vom lovi at‚t de tare și Ón mod repetat Ónc‚t Ói vom aduce Ón pragul colapsului.” Unul dintre copii Óntreab„: “Stai un pic, dar lumea nu va spune: Ce faceți voi, cum se face c„ din noi duceți un r„zboi de cucerire/cotropire ?“, iar criminalul r„spunde: “Lumea nu va spune nimic. Lumea va spune c„ ne ap„r„m.

Nu ți-e fric„ de lume, Bibi ?” Óntreab„ cineva. “őn special ast„zi cu America. Știu ce este America. America este ceva ce poate fi mutat ușor, mutat Ón direcția corect„.” se laud„ Netanyahu. lininștindu-i pe cei Óngrijorați: “Ei nu ne vor sta Ón cale. nu ne vor sta Ón cale.

Totuși, un copil, insist„: “Pe de alt„ parte, dac„ noi facem ceva, atunci ei…” Óns„ Netanyahu Ól Óntrerupe: “Las„-i s„ spun„ ceva. Și o vor spune ! 80% din americani ne susțin. Este absurd… Noi avem acest gen de sprijin și… ce vom face…” Și cu un orgoliu diavolesc, criminalul declar„: “Nu mi-a fost fric„ s„ m„ iau Ón piept cu administrația Clinton (pro-palestinian„) și nici cu Națiunile Unite. Am pl„tit prețul oricum. őns„ prefer s„ primesc o valoare. Valoarea pentru prețul pl„tit.

Oare ce preț o fi pl„tit acest Ónchin„tor la Satana ? C‚t o fi pl„tit, și CUI, acest criminal sinistru, pentru sufletele copiilor uciși Ón Gaza ?!

 

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares