Plec‚nd de la atacurile „dezaxate“ ale liderului UDMR, Kelem Hunor, referitor la scrisoarea deschis„ a lui Djuvara, care f„cea lobby la rom‚ni s„ se prezinte la vot numai ca s„ nu mai c‚știge maghiarii, peremiștii brașoveni au ieșit la un atac dur, critic‚nd tocmai discursurile extremiste al UDMR.

őn discursurile obsesive ale lui Kelemen Hunor, din perioada 15 -16 noiembrie, ultima f„cut„ la Bihor – judet din „Partium“ , dup„ cum Ól definea Hunor, „avem trei dusmani – indiferenta, criza economica si nationalismul romanesc, iar impotriva acestor inamici trebuie sa luptam“.

Replica celor de la PRM nu s-a l„sat așteptat„: „Dl. Kelemen Hunor nu este dec‚t un c„țeluș al c„rui scheunat se mai aude cel mult Ón Pusta maghiar„. Acest Kelemen Hunor, administrator al SRL-ului numit UDMR,† nu mai reprezint„ interesele etnicilor maghiari, ci doar al unor indivizi lacomi care conduc UDMR. Kelemen Honor este un agitator care incita la violenț„ vorbind despre naționalismul† rom‚nesc, care este de fapt toleranț„, in buna traditie romaneasca, care i-a permis sa aiba scoala maghiara acolo unde are dor 2 elevi etnici maghiari, si daca avem zece elevi romani nu puteam avea scoala romaneasca, ca asa zice legea“, spune Alexandru Petrescu, candidat PRM Ón colegiul 5 pentru Camera Deputaților..

„Mi-ar face pl„cere s„ Ól acuz de tradare pe dl. Keleme Hunor, dar ar deveni o dilem„ juridic„, acesta av‚nd dubl„ cet„țenie, rom‚n„ și maghiar„, Óntreb‚ndu-ne cui aparține el?† Acest individ, numit Kelemen Hunor, Ón timp ce url„ la lun„ s„ modific„m Constituția Rom‚niei și latr„ ca s„ modificam legea ca strainii sa poata cump„ra p„m‚ntul rom‚nesc, aplauda decizia Guvernului de la Budapesta de a interzice v‚nzarea c„tre str„ini a terenurilor din Ungaria“,† mai spune Petrescu.

„Poate va explica aleg„torilor (Keleme Hunor – n.a.) unde sunt† șoselele din Har-Cov, p„durile din Har-Cov și unde sunt acei naționaliști rom‚ni dușmani ai etniei maghiare care au creat astfel de probleme“ , a punctat Petrescu.

sursa: newsbv.ro

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares