Dac„ ai intrat pe blogul meu s„ vezi ce mai e nou, Ónseamn„ c„, fie ești acas„ (deci ai timp s„ vezi și un film), fie ești undeva (vizit„, vacanț„, socializare, etc.) dar intri de pe tablet„/telefon, deci te plictisești – și atunci merit„ s„ vezi un film.

Așa c„ Óți recomand dou„ filme bune (p„rerea mea): primul – Frankenweenie – este un desen animat produs de regizorul Tim Burton. De prisos s„ spun c„ toate filmele lui Tim Burton au – dincolo de temele morbide pe care le abordeaz„, un anumit farmec, o poezie vizual„, ce creeaz„ o atmosfer„ unic„. Un artist, ce mai ! Filmul, un remake pentru copii a romanului Frankenstein, este bine f„cut. Personajele, de o „ur‚țenie adorabil„”, reușesc s„ transmit„ mesajul poate mai bine dec‚t un film cu actori.

Al doilea film – I love you Phillip Morris – este o producție 2009 a genialului actor Jim Carrey. Este una dintre cele mai subtile și mai amuzante persifl„ri aduse “dramelor” homosexualilor. Pe l‚ng„ acea capacitate excepțional„ de a intra Ón caracterul unui personaj homo (Ón condițiile Ón care omul e 100% heterosexual), Jim Carrey †se dep„șește pe sine Ónsuși Ón materie de umor de situație. De v„zut, cu condiția s„ luați Ónainte c‚teva pastile Ómpotriva greții.Mihai Rapcea

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares