Europa este dominat„ de socialiști. Acesta este un adev„r indiscutabil. Franța este socialist„ p‚n„-n m„duva oaselor. Italia la fel. Și exemplele pot continua. Criza economic„ – care a ad‚ncit inechit„țile dintre bogați și s„raci, a permis instaurarea uni comunism de tip democratic, Ón care bogatul este obligat moral, de c„tre stat, s„ suporte și cheltuielile s„racului. La nivel de principii, Europa s-a Óntors cu curu-n sus ! őn loc s„ dea fiec„ruia ce i se cuvine, dup„ fapt„ și r„splat„, Europa simte nevoia de egalitarism extrem, de “echitate” și “securitate” social„ pentru toate categoriile de cet„țeni. Așa s-a ajuns la un alt gen de inechitate, Ón care bogatul pl„tește exorbitant impozite, iar s„racul mai nimic, c„ n-are de unde. Deci, e mai practic s„ fii s„rac (nu foarte, numai c‚t s„ nu ieși Ón evidenț„) Ón Europa, spre deosebire de Rusia, unde miliardarii umb„ cu averea la vedere, f„r„ team„ de ochii pofticioși ai Statului.

Aceast„ r„sturnare/schimb de mentalitate Óntre Est și Vest este simptomatic pentru lumea noastr„. Lucrurile seam„n„ cu povestea celor doi vecini, fiecare cu soția lui (fericit Ón fond), t‚njind Óns„ Ón secret la a celuilalt. Conjunctura economic„ actual„ a favorizat acest “schimb de mame” ideologice, Ón care capitalismul democratic occidental ia cele mai pure m„suri comuniste, iar comunismul Ómbrac„ haina celui mai lejer capitalism (piaț„ liber„, impozite mici, Óncurajarea inișiativei, atragerea de capital, etc.)

Ilie Nastase pleaca din Romania: "Ma mut in Rusia!"
†Așa s-a ajuns la paradoxuri precum acela c„†Ilie Nastase, fostul mare jucator de tenis roman, ce se declara revoltat de fiscalitatea excesiva din Romania †anunta ca vrea sa paraseasca tara pentru a nu mai plati taxe.

Destinatia lui ar urma sa fie Rusia, fostul sportiv luand-o pe urmele actorului francez Gerard Depardieu.“Pentru ce ni se iau asemenea taxe? Pentru salariile parlamentarilor si europarlamentarilor? Nu mai vreau sa platesc, ma mut in Rusia, dupa Depardieu“, a declarat Ilie Nastase in†Libertatea.

Fostul jucator de tenis este extrem de suparat dupa ce a aflat ca nu isi poate transforma casa in muzeu.

Ce uit„ acești “n„uci” teribili ai societ„ții occidentale este c„ ei au f„cut banii Ón Europa cea mult hulit„ ast„zi, Ón vremea c‚nd “maica” Rusie b„ga la p‚rnaie pe toți cei care aveam mai mult dec‚t le trebuie, sub denumirea de chiaburi (chiabur – om gospodar).

Tare m„ tem c„ acest balans al leag„nului istoric ideologic Óși va duce cursa Ón poziția inițial„ și ne vom trezi cu domnii N„stase și Depardieu peste vreo 2-3 ani pl‚ng‚nd, cu pașapoartele Ón m‚n„, cer‚nd azil politic la Ambasada SUA din Moscova.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares