őn perspectiva schimb„rii Constituției – și implicit a organiz„rii teritoriale a ț„rii Ón cele 8 zone preconizate de Guvernul Ponta, ungurimea șovin„ este disperat„ s„ pun„ presiune pe autorit„țile rom‚nești pentru a obține federalizarea Rom‚niei și crearea unui stat Ón stat – pe cale oficial„: Ținutul Secuiesc.

Așa se face c„ marți, intr-o conferinta de presa sustinuta la Targu Mures, presedintele Partidului Civic Maghiar (PCM), Biro Zsolt a declarat – Ón numele fantomaticului†Consiliu National Secuiesc (CNS) cu ungurii vor organiza un miting†in 10 martie, la Targu Mures, menit sa atraga atentia Guvernului Romaniei ca se doreste o regionalizare a tarii, insa numai daca va exista si o regiune a Tinutului Secuiesc.

C„ Ón Rom‚nia, la ultimul recens„m‚nt, s-au declarat secui doar c‚teva zeci de persoane, nu pare s„ conteze pentru grofii partidelor revizioniste maghiare, care n-au nici Ón clin nici Ón m‚nec„ nici cu secuii (c‚ți mai sunt), nici cu populația maghiar„, și nici cu interesele reale ale acestora.

Pentru a-și motiva organizarea mitingului pe 10 ianuarie, organizatorii au inventat și o “zi a Martirilor Secui”, deși eu personal nu Ómi amintesc s„ Ói fi martirizat cineva ca popor Ón istorie, cel puțin nu pe teritoriul Rom‚niei.

Din p„cate, am aflat prea t‚rziu de acest miting, pentru c„ ar fi meritat s„ adun„m și noi niște rom‚ni care s„ fac„ un miting Ómpotriva federaliz„rii Rom‚niei.

M„ g‚ndesc serios la Ónființarea unui Partid al Valahilor (sau Vlahi – sau Blachi – cum li se mai spune rom‚nilor – nerecunoscuți ca atare – de c„tre autorit„țile s‚rbești – celor aproape un milion și jum„tate de “vlahi” care tr„iesc pe Valea Timocului). Argumente istorice ar fi:

– Ón toate documentele medievale (mai ales cele bizantine) rom‚nii poart„ denumirea de vlahi.

– suntem atestați ca vlahi pe Óntreg arealul de la Nistru p‚n la Tisa, Ónainte de venirea ungurilor.

– suntem minoritari Ón marea slav„ care ne Ónconjoar„.

– avem martirii noștri.

Așa c„ o s„ determin vreo 200-300 de prieteni de pe facebook s„ se declare vlahi ca minoritate, ne Ónscriem oficial, iar la urm„toarele alegeri desemn„m automat un candidat pentru Parlament (c„ minorit„țile au unul asigurat, din oficiu). Apoi ne facem și noi un Consiliu Național Vlah – și cerem ca la regionalizarea Rom‚niei s„ se țin„ cont și de pretențiile noastre, Ón sensul creerii unei macro-euro-regiuni denumite Ținutul Vlahilor, unde †s„ tr„iasc„ toți cei ce vorbesc limba vlah„. Ținutul „sta ar trebui s„ arate cam așa, istoric vorbind:

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares