Kazahstanul adoptŃ alfabetul latin, renun■Ônd astfel la cel chirilic. Pentru a lini║ti Rusia, pre║edintele kazah, Nursultan Nazarbaev, a precizat cŃ mŃsura nu are legŃturŃ cu preferin■ele geopolitice ale ■Ńrii.

Renun■Ń la chirilic. Kazahstanul adoptŃ alfabetul latin

Am stabilit ca obiectiv modernizarea limbiiákazahe realizÔnd, pţnŃ ţn 2015, un program de trecere de laáalfabetuláchirilicála celálatin. Acest demers a fost dictat de necesitatea dezvoltŃrii limbii de stat,áalfabetulálatináfiind mai mult ţn conformitate cu limbaákazahŃ”, a declaratáNazarbaeváţn cadrul unei ţntÔlniri cu reprezentan■ii corpului diplomatic acredita■i ţn ■arŃ, transmite Ria Novosti, citatŃ de Moldpres.

“VŃ spun ţncŃ o datŃ cŃ acest demers nu este legat de preferin■ele geopolitice aleáKazahstanului. AspirŃm sŃ dezvoltŃm ţntr-o manierŃ “multivectorialŃ” rela■iile noastre umane ║i culturale cu toate statele”, a subliniat pre║edinteleáKazahstanului.

sursa: ziuaveche

CategoryUncategorized
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

┬ę 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares