• Organizațiile pentru drepturile femeilor anunț„ proteste Ón Capital„Organizațiile pentru drepturile femeilor cer scoaterea violului din r‚ndul infracțiunilor care fac obiectul Legii medierilor, proiect care intr„ Ón vigoare Óncep‚nd cu data de 1 februarie. ONG-urile anunț„ c„ vor organiza proteste Ón Capital„.†

Cerem eliminarea violului din legea medierii. Medierea nu face dec‚t s„ perpetueze mentalitatea c„ aceste fapte nu sunt at‚t de grave, c„ se poate c„dea la pace cu agresorul, c„ agresorul Óți poate cump„ra libertatea și poate continua s„ agreseze nestingherit. Cerem ca statul s„ transmit„ un semnal de toleranț„-zero Ón ceea ce privește infracțiunile de viol și violenț„ sexual„. Aștept„m de la statul rom‚n o poziție clar„ și asumat„: violul este o crim„”, transmit printr-un comunicat de pres„ comun mai multe asociații pentru drepturile femeilor, printre care Centrul FILIA, Asociația FRONT sau Societatea pentru Analize Feministe.

Legea medierii, adoptat„ anul trecut la inițiativa deputatei Alina Gorghiu, prevede ca cele dou„ p„rți, Ónainte s„ ajung„ Ón fața judec„torului, s„ participe Ón mod obligatoriu la „o ședinț„ de informare cu privire la avantajele medierii”. ONG-urile spun c„ medierea poate rezolva anumite tipuri de conflicte, Óns„ Ón mod categoric nu reprezint„ o soluție acceptabil„ c‚nd vine vorba de viol pentru c„ denot„ permisivitate faț„ de o fapt„ penal„ și creaz„ violatorului condiții legale de a sc„pa de pedeaps„.

De asemenea, aceleași asociații mai spun c„ „victimele violurile sunt sistematic descurajate de la a depune pl‚ngere de c„tre cei cu care interacþioneaz„, Óncep‚nd cu agresorul, persoanele apropiate lor și p‚n„ la personalul medical și poliție”. őn același comunicat de pres„ se mai reclam„ și faptul c„ nu exist„ centre de urgenț„ pentru victimele violului, resurse specializate și programe de formare pentru psihologi sau alte persoane care s„ acționeze Ón interesul persoanelor care au suferit agresiuni sexuale. „Solicit„m Ónființarea de centre de urgenț„ pentru victimele violului și formarea unui personal specializat Ón problematica agresiunilor sexuale care s„ acționeze Ón interesul victimelor, prin consiliere psihologic„ și consiliere legal„”, mai transmit ONG-urile.

CategoryUncategorized
Tags
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares