Foarte tare partea cu “declarațiile de pe parcursul urm„ririi penale“, care nu sunt “fondate“. De obicei, acuzele sunt nefondate. Declarațiile (martorilor, Ónvinuiților, inculpaților, p„rților v„t„mate, civile sau responsabile civilmente) sunt doar… declarații ce atest„ sau nu o anumit„ situație de fapt ūüôā

Ce mai rezum„ domnul avocat despre p„rțile v„t„mate !? C„ (cic„ !) acestea au fost “supuse la munc„ care nu au fost retribuit„” fapt care nu se verific„… deoarece aceste activit„ți… “au fost desf„șurate de bun„ voie” :))))) iar ca suprem„ dovad„ a acestui lucru, una dintre p„rțile v„t„mate a declarat c„ regret„ c„ a plecat din MISA și cere s„ fie reprimit„ !!!

M„ Óntreb cumva dac„ domnul avocat nu Óși desf„șoar„ activitatea de ap„r„tor a lui GB tot “de bun„ voie” Óns„ Ón schimbul unor sume mai mult dec‚t consistente de bani. Sunt curios dac„ ar putea fi “convins” (unii ar putea spune PROSTIT) de c„tre clientul s„u, s„ presteze ap„rare juridic„ doar pentru cazare și mas„, cum spune c„ au primit pentru munca lor p„rțile v„t„mate din dosar.

Și o ultim„ Óntrebare ce s-ar cuveni pus„ domnului avocat: dumnealui crede Ón “misiunea spiritual„” a clientului s„u ? NU !? Așa credeam și eu. Dumnealui crede Ón puterea financiar„ a clientului. őn schimb p„rțile v„t„mate chiar credeau Ón “misiunea spiritual„” a lui GB†!

†Voie bun„ !

CategoryUncategorized
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares