Pl„cuĢele de Ónmatriculare inteligente ar putea deveni obligatorii pe teritoriul Uniunii Europene.
Parlamentul European analizeaz„ un proiect de lege pe aceast„ tem„ potrivit c„ruia fiecare maļin„ ar beneficia de o identitate proprie, iar automobilele furate nu ar mai putea fi reÓnmatriculate cu numere false, noteaz„†Autobis†potrivit B1.ro.

Propunerea Ónaintat„ de AsociaĢia Produc„torilor ļi Importatorilor din Olanda prevede integrarea de cipuri de identificare RFID (Radio Frequency Identification) Ón pl„cuĢele folosite de maļinile de pe teritoriul celor 27 de state membre UE.

Cipurile vor putea fi citite de la distanĢ„ de poliĢiļti cu ajutorul unor scannere dedicate ļi astfel vor putea afla dac„ maļina este furat„ sau alte informaĢii, precum istoricul amenzilor sau incidente rutiere anterioare.

Potrivit primelor estim„ri, noile cipuri integrate Ón numere de Ónmatriculare, care vor limita furturile auto, vor costa maximum 6 euro.

sursa: romanialibera.ro

comentariu rapcea.ro: v„ mai amintiți dezbaterea public„ de acum doi ani, c‚nd reprezentanții Ministerului de Interne ne mințeau Ón faț„ cu nerușinare, afirm‚nd c„ cipurile rfid NU POT FI CITITE DE LA DISTANȚ√ !? Iat„ c„ adev„rul a ieșit la iveal„ ! Dac„ o mașin„ poate fi “scanat„” de la distanț„ de c„tre poliție, la fel se poate și Ón cazul unui buletin sau pașaport electronic. Este exact aceeași tehnologie. Este din ce Ón ce mai limpede c„ sunt unii care nu au alt„ grij„ dec‚t controlul total al populației.

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares