Salut„m apariția unui nou site de produse naționaliste Ón blogosfera de profil. Siteul comercializeaz„ online articole vestimentare – și nu numai, de bun„ calitate, inscripționate cu mesaje naționaliste, la prețuri accesibile.

††Siteul, ap„rut la inițiativa unor tineri cu aspirații identitare rom‚nești, dorește s„ susțin„ efortul de promovare și conștientizare (mai ales Ón r‚ndul tinerilor) a sentimentului de apartenenț„ la Istoria și Conștiința Național„.

Ast„zi, c‚nd tinerilor li se inoculeaz„ Ón mod insidios ideea c„ pentru a reuși Ón viaț„ este necesar s„ porți haine “de firm„” și astfel s„ promovezi logo-urile unor multinaționale f„r„ nici o leg„tur„ persoana ta, simpla afirmație de a fi “M‚ndru c„ sunt rom‚n” ridic„ spr‚ncene a mirare și trezește cel puțin nedumerire Ón mințile unora.

†A fi rom‚n nu mai este ast„zi un fapt obișnuit, ci a devenit un act de curaj. A-ți m„rturisi respectul și solidaritatea cu marile figuri ale istoriei Neamului Rom‚nesc tinde s„ fie privit ca ceva desuet. Curajul m„rturisirii identit„ții naționale este un act continuu, care trebuie s„ Óși g„seasc„ locul s„u respectat și binemeritat Ón societatea rom‚neasc„, al c„rei sentiment național identitar tinde s„ se se dilueze sub asaltul mondializ„rii.

MR

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares