FreeChina_e-card-2013-10-19-provita

Epoch Times Rom‚nia†și†Pro-vita București†v„ invit„ la premiera filmului

„FREE CHINA: The courage to believe” – „ELIBERAȚI CHINA: Curajul de a crede”

Un film despre persecuția religioas„ Óntr-un regim totalitar

S‚mb„t„, 19 octombrie, de la ora 19.00, la Caffe Cinema 3D (sala mic„ a Cinema Patria – Bd. Magheru 12-14)

 

Dup„ film – sesiune de Óntreb„ri și r„spunsuri. Filmul este subtitrat Ón limba rom‚n„.
Website-ul filmului și trailer:†http://freechina.ntdtv.org/
Intrarea este liber„.

Atenție: Proiecția este un eveniment privat. Accesul se face doar pe baz„ de invitație, Ón limita locurilor disponibile.

V„ rug„m confirmați prezența†și num„rul de persoane p‚n„ duminic„, 13 octombrie 2013 la email provitabucuresti[@]yahoo[.]com sau tel. 0728 673 673.

 

 

CategoryUncategorized
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares