Sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil – prilej de bucurie și veselire lumească, dar și duhovnicească

Pentru noi, toți cei care purtăm de la Sfântul Botez numele Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil, sărbătoarea acestor nume este nu doar un motiv de felicitări, petreceri și distracție, ci și un prilej de conștientizare a semnificației spirituale a numelui.

 Dacă omul este un vas făurit direct din Mâna Creatorului, capabil să fie umplut cu Duhul Sfânt, prin botezul creștin făptura omenească nou venită pe această lume este umplută – în momentul în care este încă în puritatea și nevinovăția fragedei pruncii, cu Dumnezeiescul Har al lui Hristos. Însă o dată cu acest har, pruncul botezat primește în plus NUMELE, care nu este altceva decât arhetipul unor calități divine, întrupate de sfântul din calendar, sau îngerul cu acel nume.

 În cazul meu, de ziua prăznuirii numelui Sfântului Arhanghel Mihail, simt până în adâncul sufletului pecetea numelui dumnezeiesc imprimat la botez asupra lutului meu muritor și mă cutremur de sfințenia acestei puteri, oferindu-i plin de umilință toate urările de bine pe care le primesc cu ocazia acestei zile, rugându-mă să devin demn purtător al acestui nume și, mai ales să manifest în această lume calitățile și puterea celui al cărui nume îl port.

Cu acest prilej, țin să mulțumesc tuturor celor care m-au felicitat cu prilejul acestei zile sfinte – și cărora nu am apucat să le mulțumesc personal.

 Doamne-ajută și spor în toate cele bune !

Mihai Rapcea

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *