Dac„ n-ați Ónțeles Ónc„ de ce este Van Damme capabil de o astfel de performanț„, executat„ cu at‚t calm și detașare… spiritual„, v„ d„m c‚teva indicii:

1. Filmarea a fost f„cut„ undeva prin 2004.

2. Cele dou„ tiruri se Óndreptau dinspre Rom‚nia spre vama cu Ungaria – pe ruta Suedia.

3. Un personaj spiritual excepțional se afla pitit confortabil (cu peruc„ cu tot) Óntr-unul din cele dou„ tiruri, susțin‚ndu-l cu energie tripl„, Ón premier„ galactic„, pe Jean CLaude Van Damme Ón performanța sa.

Not„: ajuns Ón Suedia Ón sfoar„, Van Damme a declarat c„ nu a simțit dec‚t un vag disconfort, Óntruc‚t a fost Ón permanenț„ susținut Ón mod paranormal de… turul pantalonilor.

Mai r„m‚ne o singur„ Óntrebare: Ón care din cele dou„ tiruri credeți c„ se afla Gregorian Bivolaru. Eu cred, potrivit principiului ubicuit„ții, Ón am‚ndou„ ūüôā

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares