Ce-am mai f„cut (sau au f„cut alții) și ar fi bine s„ știți

Legalizarea „familiei” de homosexuali? NU, mulțumim!

La inițiativa nostr„, un memoriu juridic de amploare Ómpotriva Óncerc„rii de legiferare a unui așa-zis „parteneriat civil” Óntre persoane de același sex a fost remis Parlamentului Rom‚niei. Odat„ adoptat, proiectul de lege ar fi acordat aproape aceleași drepturi cuplurilor gay ca și familiilor! Poate cel mai periculos proiect de lege care a fost vreodat„ Ón dezbatere dup„ 1990. Opinia trimis„ de noi și stadiul dezbaterilor†pot fi g„site aici. Un website pe aceast„ tem„, care cuprinde argumentația esențial„:†www.parteneriat-civil.ro

Copilul cu deficiențe și revigorarea teoriilor eugenice

Copilul cu deficienĢe, o greutate sau o bucurie a vieĢii? La aceast„ Óntrebare ļi-a propus s„ r„spund„ Departamentul ProVita al Mitropoliei Moldovei ļi Bucovinei, care a organizat, Ón perioada 8-10 noiembrie 2013, a treia ediĢie a Zilelor ProVita. őn timpul evenimente specifice, au fost prezentate aspecte sociale, juridice, filantropice ļi religioase ce privesc copiii cu deficienĢe. Printre invitați a fost și liderul filialei bucureștene a Asociației Pro-vita, dl. Bogdan Stanciu, el Ónsuși tat„ al unui copil cu handicap, care a vorbit celor prezenți despre linia fin„ de demarcație Óntre avort și infanticid.†Detalii.

Alegeri pentru Consiliul Director

De cur‚nd s-a desf„șurat Adunarea General„ anual„ a organizației noastre. őn timpul acesteia s-a ales noul Consiliu Director, cu un mandat de doi ani.†Detalii. Totodat„, am decis o mai mare transparenț„ a managementului financiar, prin publicarea raportului cenzorului precum și a statelor de plata ale salariatților.†Vezi aici.

Teoria genului și pericolele sale

O ideologie distructiv„, total neștiințific„ și antiuman„ se r„sp‚ndește Ón lume ca un foc Óntr-un c‚mp cu paie uscate. Despre†Teoria genului și pericolele sale†ne avertizeaz„ colega Larisa Iftime (Provita Media).
Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares