Ce-am mai fŃcut (sau au fŃcut alții) și ar fi bine sŃ știți

Legalizarea „familiei” de homosexuali? NU, mulțumim!

La inițiativa nostrŃ, un memoriu juridic de amploare ţmpotriva ţncercŃrii de legiferare a unui așa-zis „parteneriat civil” ţntre persoane de același sex a fost remis Parlamentului RomÔniei. OdatŃ adoptat, proiectul de lege ar fi acordat aproape aceleași drepturi cuplurilor gay ca și familiilor! Poate cel mai periculos proiect de lege care a fost vreodatŃ ţn dezbatere dupŃ 1990. Opinia trimisŃ de noi și stadiul dezbaterilorápot fi gŃsite aici. Un website pe aceastŃ temŃ, care cuprinde argumentația esențialŃ:áwww.parteneriat-civil.ro

Copilul cu deficiențe și revigorarea teoriilor eugenice

Copilul cu deficien■e, o greutate sau o bucurie a vie■ii? La aceastŃ ţntrebare ║i-a propus sŃ rŃspundŃ Departamentul ProVita al Mitropoliei Moldovei ║i Bucovinei, care a organizat, ţn perioada 8-10 noiembrie 2013, a treia edi■ie a Zilelor ProVita. ╬n timpul evenimente specifice, au fost prezentate aspecte sociale, juridice, filantropice ║i religioase ce privesc copiii cu deficien■e. Printre invitați a fost și liderul filialei bucureștene a Asociației Pro-vita, dl. Bogdan Stanciu, el ţnsuși tatŃ al unui copil cu handicap, care a vorbit celor prezenți despre linia finŃ de demarcație ţntre avort și infanticid.áDetalii.

Alegeri pentru Consiliul Director

De curÔnd s-a desfŃșurat Adunarea GeneralŃ anualŃ a organizației noastre. ╬n timpul acesteia s-a ales noul Consiliu Director, cu un mandat de doi ani.áDetalii. TotodatŃ, am decis o mai mare transparențŃ a managementului financiar, prin publicarea raportului cenzorului precum și a statelor de plata ale salariatților.áVezi aici.

Teoria genului și pericolele sale

O ideologie distructivŃ, total neștiințificŃ și antiumanŃ se rŃspÔndește ţn lume ca un foc ţntr-un cÔmp cu paie uscate. DespreáTeoria genului și pericolele saleáne avertizeazŃ colega Larisa Iftime (Provita Media).

┬ę 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer