Entit„ți extraterestre apar extrem de des Ón saloanele copiilor bolnavi de cancer din spitalul Los Ninos din Andora. Spre mirarea tuturor, f„r„ s„ se foloseasc„ de o tehnologie sofisticat„, aceste entit„ți vindec„ ca prin minune zeci de copii Ón fiecare an.

Cel puțin 15 medici din spitalul Los Ninos au declarat Óntr-un raport special c„ de-a lungul timpului au z„rit pe camerele de filmat numeroase entit„ți extraterestre Ón camerele copiilor bolnavi de cancer Ón faz„ terminal„. Extratereștri au o Ón„lțime de doar 1,50 metri și sunt extrem de sensibili la boala cu care se lupt„ copiii. Doar Ón ultima lun„ patru copii au fost vindecați de entit„țile extraterestre.

Nu am putut crede c„ ceea ce v„d este real. Am fost de gard„ Óntr-o noapte și dup„ ce am completat rapoartele am privit pe hol și am v„zut cum veneau spre mine dou„ creaturi extraterestre mici de Ón„lțime. La Ónceput am crezut c„ sunt doi b„ieți care au ieșit din salon, dar c‚nd am privit mai bine am realizat c„ sunt dou„ creaturi extraterestre. Ei erau cu capetele mari, ochii migdalați și pielea de culoare brun„. M-am speriat, dar Ón același timp am simțit un sentiment de dragoste și bun„tate atunci c‚nd s-au oprit Ón fața mea.“, a declarat Lupe Montoya, una dintre asistentele spitalului.

Cele dou„ creaturi au intrat Ón camera lui Juan Lopez, un b„iețel de numai 7 ani care trebuia s„ moar„ de leucemie Ón doar o s„pt„m‚n„. őn acea clip„ asistenta a chemat paza, dar pe medicul de gard„.

C‚nd am intrat Ón salon, am observat cele dou„ creaturi l‚ng„ patul lui Juan Lopez. Unul dintre extratereștri i-a atins fața cu degetul s„u lung și imediat corpul copilului a fost Ónconjurat de o aur„ aurie.“, susține doctorul Tomas Ruiz.

Dup„ ce ființele extraterestre au p„r„sit spitalul, b„iețelul a fost supus unor teste și medicii au constat cu stupoare c„ fusese vindecat de cancer. La fel s-a Ónt‚mplat și Ón cazul lui Mariei Munoz, Anitei Pena și Hector Gomez, toți diagnosticați cu cancer Ón faz„ terminal„.

extraterestri Incredibil: Extratereștri vindec„ copii bolnavi de cancer Óntr un spital din Andorra

Conform declarațiilor medicilor, extratereștri vin Óntotdeauna la ora 01:00 și vindec„ cu o atingere pe frunte. Aceste evenimente se repet„ de c‚țiva ani, dar nimeni nu a avut curajul s„ le fac„ publice din motive evidente.

Sursa:†nuevamentes, contacto-2012

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares