…oferite acum 2.500 de ani de c„tre unul dintre cei mai mari Ónțelepți ai lumii.

Sau, altfel spus, 10 sfaturi oferite chiar de c„tre marele Pitagora.

1. “Purific„-ți inima Ónainte de a Óng„dui iubirii s„ s„l„șluiasc„ Ón ea: chiar și mierea cea mai dulce se am„r„ște Óntr-un vas murdar.”

2. “Nu te așeza pe o piatr„, dar nici pe genunchii unei femei la fel de rece ca piatra.”

3. “S„ nu te m„gulești cu g‚ndul c„ ești prea iubit de o femeie care se iubește mult pe sine.”

4. “Nu fi nici sclavul, nici tiranul unei femei.”

5. “Dac„ Óți iei nevast„, nu te c„s„tori doar cu sexul ei.”

6. “Nu ridica niciodat„ m‚na asupra nevestei tale c‚nd ești m‚nios. Cel ce-și lovește femeia, se lovește pe sine.”

7. “Cinstește femeia care te face tat„.”

8. “őn fiecare an s„ aveți o zi de s„rb„toare numit„ “pacea familiei”. őn aceast„ zi, soțul și soția, la pr‚nz, Ón mijlocul familiei, Óși vor da m‚na și Óși vor ierta unul altuia greșelile f„cute de-a lungul anului.”

9. “P„r„sește-ți nevasta dac„ nu poți tr„i cu ea; dar nu te desp„rți de ea ca s„ iei o alta. őnțeleptul nu-și schimb„ femeia.”

10. “La moarte, s„ nu lași fiului t„u alte datorii Ón afar„ de cele ale recunoștinței.”

Pitagora†(580 Ó.Hr. – 495 Ó.Hr.), Ón “Legile morale și politice”

Detaliu al frescei†Școala din Atena†(pictat„ de†Rafael†Ón anul 1509): Ón centrul imaginii, Pitagora,

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares