Dan Tanasa-TvBrasovStați liniștiți Ón case, la c„lduric„, Ón fața calculatorului sau a televizorului, și aveți tupeul s„ v„ luați de mine/ei pentru c„ ies Ón strad„ pentru a protesta Ómpotriva mizeriei la care ne condamn„ de 24 de ani clasa politic„. De parc„ mizeria moral„ și social„ Ón care ne zbatem nu v„ afecteaz„ și pe voi, ipocriților. De parc„ toate lucrurile merg foarte bine Ón țara asta și ne-am g„sit noi, o m‚n„ de t‚mpiți, s„ v„ stric„m vou„ frumusețe de democrație. R‚deți de cei care ies Ón strad„ pentru ceva, orice, Ón timp ce voi v„ complaceți Ón mizeria asta pestilențial„ pe care ați ajuns s-o confundați cu normalitatea.

Sunteți incapabili s„ Ónțelegi c„ doar Ómpreun„ se vor schimba lucurile Ón bine. Sunteți incapabili s„ Ónțelegeți c„ acum ț„ranii din Pungești au nevoie de ajutor. Acum ei sunt cei care sufer„ din cauza unor mizerii evidente comise de o clas„ politic„ infect„ și putred„. Sunt oameni care acum fac greva foamei pentru simplul motiv c„ nu vor ca apa lor s„ fie contaminat„ de exploatarea gazelor de șist prin fracturare hidraulic„. M‚ine s-ar putea ca voi, ipocriților, s„ aveți nevoie de ajutor acolo, acas„ la voi. Și veți urla dup„ ajutor. Și nu va veni nimeni s„ v„ ajute, pentru c„ nici voi nu v-ați dus s„ ajutați atunci c‚nd cineva a avut nevoie de ajutorul vostru.

Nu v„ intereseaz„ exploatarea gazelor de șist? Aveți impresia c„ dac„ Chevron nu pune sonda la voi Ón cas„ nu veți fi afectați și atunci s„-i ia dracu pe „ia din Pungești? Foarte bine! S„-i ia dracu! S„-i ia și pe toți proștii, at‚ția c‚ți sunt, care sunt al„turi de cei din Pungești, Ón strad„. Și deci s„ m„ ia și pe mine. Dar oare toate merg foarte bine Ón republica procurorilor și nu trebuie schimbat nimic? Țara duduie de bine și v„ Óncurc„m noi, ”activiștii de ocazie”? Nu v„ intereseaz„ gazele de șist? Foarte bine! Se fur„ p„duri! Se fur„ propriet„ți private și publice! Se fur„ resurse minerale! Se fur„ vieți!†Chiar nimic nu v„ interesez„? Cum puteți avea atunci tupeul s„ ne acuzați c„ suntem pl„tiți s„ ieșim Ón strad„ Ómpotriva gazelor de șist și a proiectului minier de la Roșia Montan„? Noi m„car ieșim Ón strad„ pentru ceva! Voi?

Cu toții stați și Ónjurați mizeria Ón care ne zbatem, dar cu toții așteptați ca alții, cei de l‚ng„ voi, s„ fac„ ceva. Avețipretenția c„ sunteți intelectuali, profesori, ingineri, scriitori, angajați Ón multinaționale, cadre militare, funcționari publici etc. dar nu sunteți Ón stare s„ reacționați ca oameni la toate mzeriile care ne sufoc„ Ón fiecare zi. Cum puteți s„ mai aveți tupeul s„ v„ numiți intelectuali c‚nd tolerați mizeria din jurul vostru/nostru? T„cerea voastr„ e complice cu cei care ne/v„ fur„ viețile, nu cu cei care sunt Ón strad„.

Ieșiți Ón strad„! Pentru orice! O faceți pentru voi și pentru familiile voastre, nu pentru mine, nu pentru noi. Salvați p„durile! Salvați istoria! Salvați patrimoniul cultural! Salvați tradițiile! Salvați orice! Salvați-v„ pe voi de voi Ónșiv„, cei care sunteți acum!

Dan T„nas„

Write a comment:

*

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

© 2018 Cabinet de avocatura Mihai Rapcea

logo-footer

                

Shares